Een huurder en verhuurder zijn positief met elkaar in gesprek over de rechten en plichten van de huurder.

Dit zijn jouw rechten en plichten als huurder

13 november 2023

Laatste update: 25 maart 2024

Afbeelding auteur

Jelle

Benieuwd naar waar je als huurder recht op hebt? Vooral als je een nieuwe huurder bent, is het goed om meer te weten over je rechten en plichten bij woninghuur. Weet jij wat een goede huurder is, of je huurovereenkomst opzeggen zomaar kan en voor wat jij als huurder aansprakelijk bent? In deze blog lichten we toe wat deze rechten en plichten in het huurrecht inhouden, zodat je goed voorbereid bent op jouw volgende huurwoning!

Inhoudsopgave

  Rechten van huurders

  Ongeacht welke rechten en plichten er in je huurcontract staan, heeft elke huurder in Nederland twee rechten. Dit is het recht op huurbescherming, die slechts in beperkte mate geldt voor mensen met een tijdelijk huurcontract, en het recht op woongenot. Ook kan je in sommige gevallen recht hebben op huurtoeslag en huurprijsbescherming.

  Huurbescherming

  Een fundamenteel recht voor elke huurder is huurbescherming, ook wel huurdersbescherming genoemd. Dit recht zorgt ervoor dat je niet zomaar uit je woning kunt worden gezet. Wel kan de verhuurder je contract beëindigen met een goede reden. Een voorbeeld hiervan is dat je huisbaas zelf noodgedwongen in de woning moet wonen. Zelfs dan moet men zich houden aan de wettelijke opzegtermijn voor de huur. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geniet je volledige huurbescherming.

  Huurbescherming bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd

  Huurbescherming geldt in beperkte mate ook voor huurders met een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. De verhuurder mag namelijk niet je huurcontract zomaar opzeggen. Het staat de verhuurder echter wel vrij om de huur, dus je huurcontract, niet te verlengen nadat je huurovereenkomst is geëindigd.

  Een illustratie van een appartementencomplex met een schild op de achtergrond als symbool voor huurbescherming. Een van de rechten van huurders.

  Woongenot

  Woongenot is het recht van elke huurder op een comfortabele en ongestoorde woonervaring. Het garandeert dat de woning aan bepaalde leefstandaarden voldoet en dat de verhuurder deze niet onnodig verstoort. Concreet betekent dit dat aan de basisvoorwaarden voor bewoning moet voldoen, waaronder zaken zoals een goed onderhouden woning, goede isolatie, werkende voorzieningen en een veilige leefomgeving worden verstaan. Dit recht zorgt voor een veilige en aangename leefomgeving.

  Betaal jij te veel huur?
  Lees hier snel meer!

  Huurtoeslag

  Niet iedereen heeft recht op huurtoeslag; dit is afhankelijk van je inkomen, de huurprijs en andere voorwaarden. Huurtoeslag is een financiële ondersteuning om de huurlasten betaalbaar te houden voor mensen met een lager inkomen. Check de voorwaarden bij de Belastingdienst om te zien of je in aanmerking komt.

  Wet goed verhuurderschap
  Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet beschermt jou als huurder beter tegen discriminatie, intimidatie en onredelijke voorwaarden zoals een te hoge borg voor je huurwoning.

  Huurprijsbescherming

  Huurprijsbescherming is een recht dat huurders beschermt tegen onredelijke huurprijzen of onredelijke huurverhoging. Als je in een sociale huurwoning, kamer, woonwagen of op een woonwagenstandplaats woont, heb je recht op deze bescherming. Dit recht geldt zowel bij huurcontracten voor onbepaalde tijd als bij tijdelijke huurcontracten. Het zorgt ervoor dat de huurprijs binnen de wettelijke kaders blijft en fair is voor zowel huurder als verhuurder.

  Plichten van huurders

  Als huurder heb je naast rechten, ook twee belangrijke verplichtingen: het betalen van de huur en je gedragen als een 'goed huurder'. De huur betalen moet overigens op tijd gebeuren. Goed huurderschap, oftewel, je gedragen als een goed huurder, houdt in dat je de woning netjes en zorgvuldig behandelt en geen overlast veroorzaakt.

  Illustratie van een muntstuk dat in een spaarvarken wordt gedaan als symbool voor het betalen van de huur. Een plicht van de huurder.

  Rechten en plichten van verhuurders

  Verhuurders hebben in Nederland drie plichten:

  1. De huurwoning aan de huurder ter beschikking te stellen;
  2. De huurwoning te onderhouden in het geval van groot onderhoud;
  3. De huurder huurgenot te verschaffen.

  Daarnaast hebben verhuurders ook twee rechten. Dat zijn het op tijd ontvangen van de huur en geen overlast ervaren van de huurder. Ze moeten zorgen voor een behoorlijk bewoonbare woning en optreden bij overlast van omwonenden.

  Onderhoudsverplichtingen

  Groot onderhoud, zoals renovaties en buitenschilderwerk, valt onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. De huurder is verantwoordelijk voor klein onderhoud, zoals het vervangen van lampen of het repareren van kleine beschadigingen. Dit onderscheid klinkt simpel, maar is het in de praktijk vaak echter niet.

  Een verhuurder laat groot onderhoud aan zijn huurwoning uitvoeren.

  Kleine gebreken of groot onderhoud? Lees meer over onderhoud aan je huurwoning in deze blog!

  Goed geïnformeerd, beter beschermd

  Het kennen van je rechten en plichten als huurder is essentieel voor een goede verstandhouding met je verhuurder als je een woonruimte wil huren. Ben je onzeker over je situatie of heb je geschillen over je huurwoning? Zoek dan advies bij instanties zoals de Huurcommissie, Het Juridisch Loket of je gemeente.

  Terug naar het overzicht