Wettelijke opzegtermijn

De wettelijke opzegtermijn is de minimale termijn die in acht moet worden genomen bij het opzeggen van een huurovereenkomst. Het is de tijd die de verhuurder moet geven aan de huurder en andersom voordat de overeenkomst wordt beëindigd. De wettelijke opzegtermijn dient als bescherming voor beide partijen en geeft hen voldoende tijd om alternatieven te zoeken en zich voor te bereiden op het einde van de overeenkomst.

Voorbeeld van het begrip ''wettelijke opzegtermijn''

Tom huurt al twee jaar een rijtjeshuis in Groningen. Wanneer hij besluit te verhuizen, moet hij zich houden aan de wettelijke opzegtermijn van één maand. Hij informeert zijn verhuurder, mevrouw Visser, één maand voor de door hem gewenste verhuisdatum. Mevrouw Visser heeft nu een maand de tijd om een nieuwe huurder te zoeken. Voor Tom biedt deze opzegtermijn de flexibiliteit om snel te verhuizen, terwijl mevrouw Visser genoeg tijd heeft om zich voor te bereiden op de verandering.

Ook je huurcontract opzeggen? Houd dan rekening met deze regels!

Opzegtermijn huurder

Als de huurder de woning wil verlaten geldt hiervoor dezelfde periode als de betalingstermijn. De wettelijke opzegtermijn is dus vaak één maand, tenzij je per twee of drie maanden je huur betaalt. In die gevallen bedraagt de wettelijke opzegtermijn dus ook twee of drie maanden, alhoewel deze situaties in de praktijk zeldzaam voorkomen.

Wettelijke opzegtermijn gelijk aan de betalingstermijn

De wettelijke opzegtermijn is dus altijd gelijk aan de betalingstermijn. Als je maandelijks je huur betaalt, bedraagt de wettelijke opzegtermijn ook één maand. Dit is belangrijk te onthouden in het geval je huurcontract iets anders vermeldt. De wet heeft namelijk besloten dat afwijkende bepalingen op deze regel in het nadeel van de huurder, niet wettelijk geldig zijn.

Huren voor bepaalde tijd

Ook als je een huurder bent met een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, mag je tussentijds je huur opzeggen. Ook hier geldt een wettelijke opzegtermijn van meestal één maand. De verhuurder mag bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd echter niet de huur eerder opzeggen, tenzij er sprake is van een goede reden, zoals dat de verhuurder de woning onverhoopt zelf nodig heeft om in te wonen. In deze situaties mag de huurder hier bezwaar tegen maken.

Meer weten over je rechten en plichten als huurder? Ontdek het hier!

Wettelijke opzegtermijn verhuurder onbepaalde tijd

De verhuurder kan in sommige gevallen het huurcontract van onbepaalde tijd zelf opzeggen. Hier moet de verhuurder echter wel een wettelijke reden voor hebben, zoals dringend eigen gebruik, een huurachterstand of overlast.

Gebonden aan de woonduur huurder

De opzegtermijn van de verhuurder is bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd gebonden aan de woonduur van de huurder. Des te langer de huurder met een huurcontract voor onbepaalde tijd in de woning woont, des te langer de opzegtermijn wordt. Deze termijnen zijn als volgt:

Woonduur

Minimale opzegtermijn verhuurder

Minder dan 1 jaar

3 maanden

Meer dan 1 jaar

4 maanden

Meer dan 2 jaar

5 maanden

Meer dan 3 jaar

6 maanden

Is de huurder het niet eens met de opzegging, dan kan de verhuurder na zes weken naar de rechter stappen om een uitzetting te forceren.

Wettelijke opzegtermijn hospitaverhuur

Bij een hospitakamer mag de huur enkel opgezegd worden zonder reden in de eerste negen maanden, daarna gelden de normale huurbeschermingsregels en zal de verhuurder dus een wettelijke reden moeten opgeven.