Woongenot

Woongenot verwijst naar het gevoel van comfort, tevredenheid en voldoening dat voortkomt uit het wonen in een aangename en plezierige omgeving. Woongenot is een recht van de huurder. Het omvat verschillende aspecten van het woonleven, zoals de kwaliteit van de woning, de buurt, de voorzieningen en de algehele leefbaarheid. Aspecten die afbreuk doen aan het woongenot van een huurder zijn overlast en achterstallig onderhoud.

Voorbeeld van het begrip ''woongenot''

Mevrouw Jansen betrok een appartement in een levendige buurt. Al snel ervaarde ze overlast van haar bovenbuurman die luide muziek speelde en ontdekte lekkende leidingen in haar badkamer. Ondanks de ideale locatie werd haar woongenot hierdoor sterk beïnvloed. Ze wendde zich tot haar verhuurder voor een oplossing.

Leefgeluid of overlast?

Overlast is een situatie waarin een omwonende onrechtmatige hinder veroorzaakt. Dit klinkt vaag, maar het zijn voornamelijk harde geluiden die niet onder de normale leefgeluiden horen. Een kind dat de trap op en neer rent of een wasmachine die centrifugeert zijn bijvoorbeeld geen overlast, maar leefgeluiden.

Overlast

Een hond die dag en nacht jankt of een buurvrouw met muziek op standje gehoorschade is wel hinder en dat valt dan ook onder overlast. Als je met dat soort klachten naar de verhuurder gaat, dan is hij of zij verplicht om het gesprek aan te gaan met de buren en eventueel te bemiddelen naar een oplossing. In het ergste geval kan zelfs besloten worden om het huurcontract van de veroorzaker te beëindigen.

Voor welk onderhoud is de verhuurder verantwoordelijk?

Ook achterstallig onderhoud kan een inbreuk zijn op je woongenot als huurder. De verhuurder is verantwoordelijk voor groot onderhoud. Dit houdt in dat een gebroken raam door de verhuurder vervangen moet worden en ook problemen met leidingen en overlast door ongedierte moet aangepakt worden. Hiervoor is het wel weer een voorwaarde dat deze zaken niet veroorzaakt zijn door de huurder. Regelt de verhuurder dit onderhoud niet, dan wordt het woongenot van de huurder verlaagd.

Lees ook: Welk onderhoud is voor rekening van de verhuurder?

Wat kun je doen bij verminderd woongenot?

Ervaar je als huurder minder woongenot, dan kun je huurverlaging afdwingen. Dit moet je wel doen via de rechter. Je kunt niet op eigen houtje beslissen dat je minder huur betaald, maar de rechter kan dit wel voor je regelen. Dit is vaak voor een periode van maximaal 6 maanden. In die tijd kan de verhuurder de gebreken dan aanpassen, zodat de huurprijs dan weer op het oude niveau gezet kan worden.

Ook interessant: Mag een verhuurder een huisdier verbieden?