Onderhoud

Onderhoud in de context van een huurwoning verwijst naar de verantwoordelijkheid voor het repareren, onderhouden en vervangen van verschillende aspecten van de woning. Het is belangrijk om te begrijpen wie verantwoordelijk is voor welk type onderhoud, zowel voor de verhuurder als voor de huurder.

Onderhoud betekenis

Onderhoud is een essentieel aspect van het beheer en behoud van diverse objecten, van gebouwen tot machines en van persoonlijke bezittingen tot openbare voorzieningen. Het omvat een reeks activiteiten gericht op het in stand houden, repareren en verbeteren van deze objecten om hun functionaliteit, veiligheid en esthetiek te waarborgen. Regelmatig onderhoud voorkomt niet alleen vroegtijdige slijtage en defecten, maar draagt ook bij aan de verlenging van de levensduur en het optimaliseren van de prestaties.

Voorbeelden van onderhoud in je huurwoning

In je huurwoning merk je dat het buitenschilderwerk afbladdert: dit valt onder "groot onderhoud" waar de verhuurder voor verantwoordelijk is. Tegelijkertijd zie je een loszittend stopcontact en een gebarsten spiegel. Dit zijn "kleine onderhoudstaken" die jij als huurder moet aanpakken. Je besluit het stopcontact zelf te repareren en overweegt een nieuwe spiegel te kopen.

Groot onderhoud voor de verhuurder

Over het algemeen geldt dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het grote onderhoud van de woning en voor het onderhoud dat niet bereikbaar is voor de huurder. Kortgezegd houdt dit in dat de verhuurder zich bezighoudt met:

 • Buitenschilderwerk
 • Grote reparaties die de huurder veel geld zouden kosten
 • Onderhoud in gemeenschappelijke ruimten
 • Dure bestrijding van ongedierte (zoals kakkerlakken, houtwormen en boktorren) mits dit niet het gevolg is van nalatigheid van de huurder

Mocht de verhuurder verzaken om dit onderhoud uit te voeren, dan kan de huurder naar de Huurcommissie stappen om huurverlaging af te dwingen. Deze huurverlaging zal blijven totdat de verhuurder het onderhoud heeft laten uitvoeren.

Meer weten?

Lees dan ook eens onze blog: Onderhoud huurwoning: wie doet wat?

Klein onderhoud voor de huurder

Zoals je waarschijnlijk al dacht, is er ook onderhoud dat voor rekening van de huurder zal komen. Dit zijn voornamelijk kleine onderhoudszaken, zoals:

 • Het vastschroeven van loszittende onderdelen, zoals stopcontactdozen, trapleuningen en dergelijke
 • Ontkalken van kalkgevoelige onderdelen
 • Vervanging van kapotte spiegels, mits de kosten gering zijn
 • Aanleggen van een tuin en het onderhouden daarvan
 • Schoonhouden van ruiten binnen en buiten, mits bereikbaar voor huurder
 • Ongedierte bestrijden, mits goedkoop te regelen

Je zult als huurder dus voornamelijk goedkoop onderhoud moeten regelen waar geen specialist aan te pas hoeft te komen.

Veelgestelde vragen over onderhoud

Meer weten? Hieronder volgt een overzicht met veelgestelde vragen over onderhoud.

Wat valt onder onderhoud gebouw?

Onder onderhoud van een gebouw vallen alle werkzaamheden die nodig zijn om het gebouw in goede staat te houden. Dit kan zowel preventief als correctief onderhoud zijn. Enkele voorbeelden:

 1. Schilderwerk: Buitenschilderwerk om het houtwerk te beschermen tegen weersinvloeden, maar ook binnenschilderwerk voor het behoud van de uitstraling.
 2. Dakonderhoud: Reparaties aan het dak, dakgoten en afvoeren om lekkages te voorkomen.
 3. Gevelonderhoud: Reinigen en repareren van de gevel, voegwerk en eventueel het bestrijden van vochtproblemen.
 4. Onderhoud aan Installaties: Denk aan de cv-installatie, airconditioning, lift, en andere mechanische of elektrische systemen.
 5. Vloeronderhoud: Het onderhouden of vervangen van vloerbedekkingen, inclusief reinigen of lakken van harde vloeren.
 6. Raamonderhoud: Zorgen dat ramen en kozijnen in goede staat blijven, inclusief vervanging van gebroken glas of verweerd houtwerk.
 7. Tuin- en Buitenruimte: Onderhoud van de tuin, bestrating, hekwerken en eventuele buitenconstructies zoals schuurtjes.
 8. Veiligheidsvoorzieningen: Controleren en onderhouden van brandblussers, rookmelders, veiligheidsverlichting, en inbraakpreventiesystemen.
 9. Plumbing: Onderhoud aan leidingen, afvoeren, kranen, en sanitair.
 10. Elektrisch Onderhoud: Zorgen dat de elektrische bedrading, stopcontacten en schakelaars veilig en operationeel zijn.

In mijn huurcontract staat iets anders?

Staat in jouw huurcontract iets anders dan hierboven beschreven staat? Je kunt het onderhoud dan afdwingen. De verhuurder mag niet ten nadele van de huurder afwijken van het Besluit Kleine Herstellingen en zal zich hier dus aan moeten houden.