Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders oplost en advies geeft over huurkwesties. De belangrijkste taken van de Huurcommissie zijn het beoordelen van huurprijsgeschillen, het vaststellen van redelijke huurprijzen, en het behandelen van geschillen over onderhoudsgebreken en servicekosten.

Voorbeeldsituatie met de Huurcommissie

Emma huurt een appartement in Utrecht en betaalt €750 huur per maand. Ze ontdekt gebreken en de verhuurder reageert niet adequaat op haar klachten. Emma schakelt daarom de Huurcommissie in, betaalt €25 voor de procedure, en na onderzoek stelt de Commissie een tijdelijke huurverlaging vast naar €600 tot de gebreken verholpen zijn. Na reparatie wordt de huur hersteld en Emma ontvangt haar €25 terug, omdat de Huurcommissie haar in het gelijk heeft gesteld. De kosten van de leges worden daarom verhaald op de tegenpartij, de verhuurder.

Denk jij dat je te veel huur betaald? In deze blog lees je hoe de Huurcommissie kan helpen!

Wanneer de Huurcommissie inschakelen

Hier zijn de belangrijkste situaties waarin je de Huurcommissie kunt inschakelen:

 • Huurprijscheck bij aanvang huurAls je denkt dat de huurprijs te hoog is bij de start van je huurcontract.

 • Jaarlijkse huurverhogingWanneer je twijfelt of de jaarlijkse huurverhoging terecht en volgens de regels is.

 • ServicekostenAls je het niet eens bent met de hoogte van de servicekosten die in rekening worden gebracht. Bij onduidelijkheid over de specificatie en afrekening van servicekosten.

 • Onderhoud en gebrekenAls er sprake is van achterstallig onderhoud en de verhuurder dit niet verhelpt. Bij geschillen over de verantwoordelijkheid voor onderhoud en reparaties.

 • Eindafrekening bij verhuizingBij onenigheid over de eindafrekening van huur en/of servicekosten na beëindiging van het huurcontract.

 • All-in huurprijsWanneer de huurprijs geen duidelijke splitsing geeft tussen kale huur en servicekosten.

 • HuurverlagingAls je denkt dat de huurprijs verlaagd moet worden vanwege ernstige gebreken aan de woning.

 • HuurbevriezingIn gevallen waar ernstige gebreken zijn die de verhuurder niet tijdig oplost, kan huurbevriezing aangevraagd worden.

 • Geschil over woonoppervlakteAls er onenigheid is over de daadwerkelijke woonoppervlakte en dit invloed heeft op de huurprijs.

Voor wie is de Huurcommissie bedoelt?

Dit gaat enkel op voor woningen die qua huurprijs niet geliberaliseerd zijn. Deze woningen noemen we ook wel ‘sociale huurwoningen’. Er is één uitzondering. Zoals hierboven ook genoemd werd, kunnen huurders van vrije sector woningen in de eerste zes maanden een toetsing van de huurprijs aanvragen bij de Huurcommissie.

Hoe werkt een procedure van de Huurcommissie?

Als je er met de verhuurder niet uitkomt en je de Huurcommissie inschakelt, kost dit 25 euro. Deze leges zijn ervoor bedoeld zodat mensen niet zonder meer een procedure starten. Dit gebeurt onder meer door onderzoek te doen in de betreffende woonruimte. De Commissie zal vervolgens eerst proberen het geschil op te lossen door te bemiddelen. Lukt dit niet, dan wordt er een formele procedure gestart. Er wordt dan een rapport opgesteld en beide partijen kunnen dan kiezen uit één van de volgende vervolgstappen:

 • Indiener trekt de klacht in. Dit gebeurt vaak als huurder en verhuurder samen tot een oplossing komen.
 • Uitspraak van de voorzitter. Als beide partijen dit willen, buigt de voorzitter van de Commissie zich over de zaak.
 • Uitspraak door de Huurcommissie. De zaak wordt dan behandeld in een formele zitting. De uitspraak is bindend en beide partijen dienen zich hieraan te houden.

Krijgt de starter van de procedure gelijk in het proces? In dat geval krijgt diegene de betaalde leges terug. In die gevallen kost de Huurcommissie dus helemaal niets.

Huurcommissie vrije sector

De Huurcommissie biedt verschillende diensten aan voor huurders in de vrije sector in Nederland. Ze zijn vooral bekend om hun werk in de sociale huursector, maar ook huurders en verhuurders in de vrije sector kunnen in bepaalde gevallen bij de Huurcommissie terecht.

Huurcommissie particuliere huur

 1. Beoordelen van de Huurprijs: Als je minder dan zes maanden in een woning in de vrije sector huurt, kan de Huurcommissie beoordelen of de aanvangshuurprijs redelijk is. Als deze hoger is dan de liberalisatiegrens, wat in 2024 € 879,66 bedraagt, kan de huur verlaagd worden.
 2. Advies bij Meningsverschillen: Huurders en verhuurders kunnen afspreken om bij geschillen advies van de Huurcommissie in te winnen. Dit kan overeen zijn gekomen in het huurcontract of de algemene voorwaarden. De Huurcommissie kan advies geven over hoe meningsverschillen opgelost kunnen worden.
 3. Verschillende Onderwerpen: De Huurcommissie kan advies geven of uitspraken doen over verschillende onderwerpen, zoals onderhoud en gebreken, huurverhoging na woningverbetering, jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen, en energieprestatievergoedingen.

Huurcommissie klacht indienen

Om een klacht bij de Huurcommissie in te dienen over het gedrag van je verhuurder, dien je de volgende stappen te volgen. Maar let op: de Huurcommissie behandelt geen klachten over toewijzing van woningen, betalingsachterstanden, beëindiging van huurcontracten, afsluiten van nutsvoorzieningen, of terugkrijgen van borgsommen.

 1. Dien eerst de klacht in bij de klachtenafdeling van je verhuurder, dit kan via e-mail of brief.
 2. Als de verhuurder een woningcorporatie is en niet adequaat reageert binnen 3 weken, of als je niet tevreden bent met de oplossing, kan je de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de woningcorporatie.
 3. Als dit niets oplevert, kun je inloggen op MijnHuurcommissie en het formulier 'Klacht over een gedraging van de verhuurder' invullen om de klacht bij de Huurcommissie in te dienen.

Huurcommissie contact

Om in contact te komen met de Huurcommissie dien je het contactformulier in te vullen op de website. Postadres: Postbus 16495, 2500 BL Den Haag

Huurcommissie telefoonnummer 

Het telefoonnummer van de Huurcommissie is 088 – 1 600 300.


Veelgestelde vragen over de Huurcommissie

Meer weten? Hieronder volgt een overzicht met veelgestelde vragen over de huurcommissie.

Is de Huurcommissie gratis?

Nee, er zijn kosten verbonden aan het inschakelen van de Huurcommissie, bekend als leges.

Wat is de rol van de Huurcommissie?

De Huurcommissie behandelt geschillen tussen huurders en verhuurders over onder meer huurprijs, servicekosten, onderhoud, en woongenot.

Hoe schakel ik de Huurcommissie in?

Je kunt de Huurcommissie inschakelen via hun website door een procedure te starten, vaak na een voorafgaand overleg of klacht bij de verhuurder.

Hoe lang duurt een procedure bij de Huurcommissie?

De duur van een procedure varieert, maar het streven is om binnen vier maanden na ontvangst van alle benodigde informatie een uitspraak te doen.

Wanneer huurcommissie inschakelen? 

Je kunt de Huurcommissie inschakelen bij geschillen over bijvoorbeeld huurprijs, onderhoud, servicekosten, of huurverhoging, als overleg met de verhuurder niet tot een oplossing leidt.