Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders oplost en advies geeft over huurkwesties. De belangrijkste taken van de Huurcommissie zijn het beoordelen van huurprijsgeschillen, het vaststellen van redelijke huurprijzen, en het behandelen van geschillen over onderhoudsgebreken en servicekosten.

Voorbeeldsituatie met de Huurcommissie

Emma huurt een appartement in Utrecht en betaalt €750 huur per maand. Ze ontdekt gebreken en de verhuurder reageert niet adequaat op haar klachten. Emma schakelt daarom de Huurcommissie in, betaalt €25 voor de procedure, en na onderzoek stelt de Commissie een tijdelijke huurverlaging vast naar €600 tot de gebreken verholpen zijn. Na reparatie wordt de huur hersteld en Emma ontvangt haar €25 terug, omdat de Huurcommissie haar in het gelijk heeft gesteld. De kosten van de leges worden daarom verhaald op de tegenpartij, de verhuurder.

Denk jij dat je te veel huur betaald? In deze blog lees je hoe de Huurcommissie kan helpen!

Wanneer schakel je de Huurcommissie in?

Als jij het niet eens bent met de verhuurder over bijvoorbeeld een huurverhoging, onderhoudsprijs of servicekosten, kun je de Huurcommissie inschakelen. Het is wel van belang dat je je klacht eerst kenbaar gemaakt hebt bij de verhuurder. Laat hij niks horen of komt er geen bevredigende oplossing, dan zal de Huurcommissie zich buigen over de zaak.

Voor wie is de Huurcommissie bedoelt?

Dit gaat enkel op voor woningen die qua huurprijs niet geliberaliseerd zijn. Deze woningen noemen we ook wel ‘sociale huurwoningen’. Er is één uitzondering. Zoals hierboven ook genoemd werd, kunnen huurders van vrije sector woningen in de eerste zes maanden een toetsing van de huurprijs aanvragen bij de Huurcommissie.

Hoe werkt een procedure van de Huurcommissie?

Als je er met de verhuurder niet uitkomt en je de Huurcommissie inschakelt, kost dit 25 euro. Deze leges zijn ervoor bedoeld zodat mensen niet zonder meer een procedure starten. Dit gebeurt onder meer door onderzoek te doen in de betreffende woonruimte. De Commissie zal vervolgens eerst proberen het geschil op te lossen door te bemiddelen. Lukt dit niet, dan wordt er een formele procedure gestart. Er wordt dan een rapport opgesteld en beide partijen kunnen dan kiezen uit één van de volgende vervolgstappen:

  • Indiener trekt de klacht in. Dit gebeurt vaak als huurder en verhuurder samen tot een oplossing komen.
  • Uitspraak van de voorzitter. Als beide partijen dit willen, buigt de voorzitter van de Commissie zich over de zaak.
  • Uitspraak door de Huurcommissie. De zaak wordt dan behandeld in een formele zitting. De uitspraak is bindend en beide partijen dienen zich hieraan te houden.

Krijgt de starter van de procedure gelijk in het proces? In dat geval krijgt diegene de betaalde leges terug. In die gevallen kost de Huurcommissie dus helemaal niets.