Huurcommissie

De huurcommissie kan alleen optreden bij huurwoningen die onder de liberalisatiegrens vallen. Dit zijn woningen met een maximale huurprijs waarvoor het puntensysteem van de huurcommissie geldt. Voor woningen boven deze grens geldt het puntensysteem niet en moet een huurder zich tot de kantonrechter wenden.

Wat is de huurcommissie?

De huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders oplost en advies geeft over huurkwesties. De belangrijkste taken van de huurcommissie zijn het beoordelen van huurprijsgeschillen, het vaststellen van redelijke huurprijzen, en het behandelen van geschillen over onderhoudsgebreken en servicekosten.

Wanneer schakel je de huurcommissie in?

Als jij het niet eens bent met de verhuurder over bijvoorbeeld een huurverhoging, onderhoudsprijs of servicekosten, kun je de huurcommissie inschakelen. Het is wel van belang dat je je klacht eerst kenbaar gemaakt hebt bij de verhuurder. Laat hij niks horen of komt er geen bevredigende oplossing, dan zal de huurcommissie zich buigen over de zaak. Dit gaat enkel op voor woningen die qua huurprijs niet geliberaliseerd zijn. Deze woningen noemen we ook wel ‘sociale huurwoningen’. Er is één uitzondering. Zoals hierboven ook genoemd werd, kunnen huurders van vrije sector woningen in de eerste zes maanden een toetsing van de huurprijs aanvragen bij de huurcommissie.

Hoe werkt een procedure van de huurcommissie?

Als je er met de verhuurder niet uitkomt en je de huurcommissie inschakelt, kost dit 25 euro. Deze leges zijn ervoor bedoeld zodat mensen niet zonder meer een procedure starten. Zodra de kosten betaald zijn, gaat de huurcommissie beginnen met het verzamelen van informatie. Dit gebeurt onder meer door onderzoek te doen in de betreffende woonruimte. De commissie zal vervolgens eerst proberen het geschil op te lossen door te bemiddelen. Lukt dit niet, dan wordt er een formele procedure gestart. Er wordt dan een rapport opgesteld en beide partijen kunnen dan kiezen uit één van de volgende vervolgstappen:

  • Indiener trekt de klacht in. Dit gebeurt vaak als huurder en verhuurder samen tot een oplossing komen.
  • Uitspraak van de voorzitter. Als beide partijen dit willen, buigt de voorzitter van de commissie zich over de zaak.
  • Uitspraak door de Huurcommissie. De zaak wordt dan behandeld in een formele zitting. De uitspraak is bindend en beide partijen dienen zich hieraan te houden.

Krijgt de starter van de procedure gelijk in het proces? In dat geval krijgt diegene de betaalde leges terug. In die gevallen kost de Huurcommissie dus helemaal niets.