Verhuurder

Een verhuurder of huisbaas is iemand die een of meerdere panden bezit en deze wil verhuren aan iemand om hier geld voor te vragen. In veel gevallen gaat het om een woningcorporatie of woningvereniging, maar soms kiezen particulieren er ook voor om een woning of kamer te verhuren.

Rechten en plichten van een verhuurder

Uiteraard is een verhuurder gebonden aan zowel rechten als plichten en is het van belang dat zowel verhuurder als huurder hiervan op de hoogte zijn. Om je een handje te helpen heeft Huurstunt daarom die rechten en plichten voor je op een rij gezet.

  1. Onderhoud: De verhuurder is verantwoordelijk voor het groot onderhoud en de reparaties aan de woning.
  2. Huurprijs: De verhuurder mag de huurprijs vaststellen en verhogen volgens de wettelijke regels.
  3. Waarborgsom: Het vragen van een waarborgsom als zekerheid is toegestaan.
  4. Huurdersprivacy: De verhuurder moet de privacy van de huurder respecteren en mag de woning niet zonder toestemming betreden.
  5. Opzegging: De verhuurder moet zich houden aan de wettelijke opzegtermijnen en redenen voor opzegging.
  6. Informatieplicht: De verhuurder moet de huurder informeren over belangrijke zaken betreffende de huurovereenkomst.
  7. Naleving huurovereenkomst: Zowel verhuurder als huurder moeten zich aan de overeengekomen huurovereenkomst houden.
  8. Veiligheid: De verhuurder moet zorgen dat de woning voldoet aan veiligheidsnormen.

Belang van rechten en plichten verhuurder

Deze zijn vastgelegd in de wet en beide partijen zullen hier daarom ook rekening mee moeten houden. De plichten zijn vooral van belang voor de huurder om te weten, zodat de huurder de verhuurder erop kan aanspreken als hij zich niet houdt aan deze plichten. Andersom is het voor de verhuurder van belang om te weten wat hij wettelijk gezien van de huurder mag verwachten en welke stappen hij kan ondernemen als de huurder verzaakt.

Voorbeeld van de plichten van een verhuurder

Verhuurders zijn verantwoordelijk voor het beheren van hun eigendommen, het werven van huurders, het innen van huur, en het onderhouden van de verhuurde ruimte. Ze moeten ervoor zorgen dat de woning in goede staat verkeert, eventuele reparaties uitvoeren en zorgen voor naleving van huurcontracten en lokale huurwetten. Daarnaast moeten verhuurders communiceren met huurders, reageren op vragen en klachten, en een veilige en leefbare omgeving handhaven voor hun huurders.

Beniuewd naar de rechten en plichten van een huurder? Lees dan deze blog!

Onderhoudsplicht

Eén van de belangrijkste plichten van de verhuurder is het onderhouden van de woning. Hieronder wordt in de wet gesteld dat enkel het grote onderhoud door de verhuurder gedaan moet worden. Dit zijn zaken, zoals het buitenschilderwerk, dak-onderhoud en dragende muren.

Niet al het onderhoud is voor de verhuuder

Toch is niet al het onderhoud voor de verhuurder. In de wet staat geschreven dat de huurder zelf ook dingen moet doen. Dit staat genoemd als ‘klein onderhoud’. Hieronder valt bijvoorbeeld binnenschilderwerk en het vastschroeven van deurklinken.

Meer weten over onderhoud? Lees dan ook: Onderhoud huurwoning: wie doet wat?

De huurcomissie

Als de verhuurder verzaakt om groot onderhoud te verrichten, kan de huurder hem hierop aanspreken. Mocht de verhuurder geen reactie geven op de schriftelijke aanvraag, dan kan de huurder naar de rechter stappen om het onderhoud af te dwingen. In de tussentijd kun je een verzoek indienen bij de Huurcommissie, zodat je niet de volle huurprijs hoeft te betalen tot het onderhoud is uitgevoerd. Een andere optie is dat de huurder het onderhoud zelf uitvoert en de kosten hiervan terugvordert via de rechter.