Huurcontract

Een huurcontract, of huurovereenkomst is een juridisch document waarin de huurder zich verbindt aan de verhuurder. In ruil voor het huren van de kamer, woning of het appartement betaalt de huurder in veruit de meeste gevallen een vast bedrag per maand. Dit en andere zaken staan genoemd in het huurcontract, zodat beide partijen precies weten wat hun rechten en plichten zijn. Hieronder wordt er dieper ingegaan op de inhoud van een huurcontract.

Je huurcontract opzeggen? Lees snel deze blog voor een overzicht van de regels!

Voorbeeld van het begrip ''huurcontract''

Janneke vindt een appartement in Amsterdam en maakt afspraken met de verhuurder, meneer De Vries. Ze ondertekenen een huurcontract waarin staat:

 • Identiteit: Janneke Jansen en meneer De Vries.
 • Huurprijs: €1200,- per maand, exclusief nutsvoorzieningen.
 • Borgsom: €2400,-.
 • Adres: Damstraat 123, Amsterdam.
 • Ingangsdatum: 1 november 2023.
 • Huurverhoging: elk jaar op 1 januari.
 • Huisregels: geen overlast na 22:00 uur, geen grote huisdieren.

Dit contract heeft een looptijd van één jaar. Met deze overeenkomst heeft Janneke een nieuwe woning en meneer De Vries een huurder voor zijn appartement.

Jonge vrouw met bruin haar en krullen en een gele trui tekent huurcontract.

Wat staat er in een huurcontract?

In een huurovereenkomst dienen een aantal componenten altijd genoemd staan. Dit zijn zaken, zoals:

Indien er sprake is van tijdelijke verhuur, dient er ook een einddatum in het contract te staan.

Wist je dat ...

De waarborgsom vanaf 1 juli 2023 slechts maximaal twee maanden kale huur mag bedragen? Voor contracten van vóór deze datum geldt maximaal drie maanden kale huur als waarborgsom.

Mondeling contract 

In theorie is het mogelijk om de huur mondeling te regelen. Helaas is het wel lastig om later te bewijzen wat er precies gezegd is tijdens dit gesprek. Als er onenigheid ontstaat tussen de huurder en verhuurder is het dan lastig om te bepalen wie gelijk heeft en kan men niet terugvallen op een ondertekend document.

Geen huur betalen

Als je voor je huurwoning geen huur hoeft te betalen, omdat je de huurwoning bijvoorbeeld ‘huurt’ van familie, dan is de overeenkomst geen huurovereenkomst. De wet spreekt dan van een bruikleenovereenkomst. In deze overeenkomst kunnen nagenoeg dezelfde zaken staan. Hierbij geldt wederom dat het van belang is om deze overeenkomst op papier te zetten, omdat er bij onenigheid dan op teruggevallen kan worden.

Veelgestelde vragen over een huurcontract

Meer weten? Hieronder volgt een overzicht met veelgestelde vragen over een huurcontract.

Wat voor type huurcontracten zijn er?

Er zijn diverse typen huurcontracten, afhankelijk van de aard van de verhuur. Enkele veelvoorkomende soorten zijn:

 1. Vast termijn contract, voor een specifieke, vooraf overeengekomen periode. 
 2. Onbepaalde tijd contract, waarbij geen einddatum is vastgesteld en het contract doorloopt totdat het wordt opgezegd.
 3. Tijdelijk contract, voor een korte, specifieke periode, bijvoorbeeld voor studenten of tijdelijke werknemers.
 4. Leegstandwet contract, voor tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. 
 5. Kamerverhuur contract, voor het verhuren van individuele kamers, meestal met gedeelde voorzieningen.

Kan je zelf een huurcontract opstellen?

Je kunt inderdaad zelf een huurcontract opstellen. Echter, het is van cruciaal belang dat dit contract voldoet aan de wettelijke vereisten en duidelijk de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder vastlegt. Veel mensen kiezen ervoor een standaard huurcontract te gebruiken of zich te laten adviseren door een juridisch expert om zeker te zijn dat alle belangrijke zaken adequaat worden gedekt.

Is een huurcontract rechtsgeldig?

Een huurcontract is rechtsgeldig zodra het door beide partijen (huurder en verhuurder) is ondertekend. Het contract dient als een juridische overeenkomst die de afspraken en verplichtingen van beide partijen vastlegt. Als er geschillen of onenigheden ontstaan, kan dit contract als bewijsstuk dienen in juridische procedures.

Is een huurcontract wettelijk verplicht?

Een huurcontract is wettelijk niet verplicht, maar het wordt sterk aanbevolen om er een op te stellen. Zonder een schriftelijk huurcontract kan het moeilijk zijn om bepaalde rechten en verplichtingen van huurders en verhuurders af te dwingen. Een contract biedt duidelijkheid en juridische zekerheid voor beide partijen en helpt misverstanden en conflicten te voorkomen.

Is het verplicht om een huurcontract te registreren?

In Nederland is het niet verplicht om een huurcontract te registreren. In sommige andere landen kan dit echter wel een vereiste zijn. Registratie van het contract kan in sommige gevallen extra juridische bescherming bieden, maar in Nederland is het geen standaard procedure. Huurders en verhuurders wordt geadviseerd zich te informeren over de lokale wetgeving en praktijken op dit gebied.