Huurcontract

Een huurcontract, of huurovereenkomst is een juridisch document waarin de huurder zich verbindt aan de verhuurder. In ruil voor het huren van de kamer, woning of het appartement betaalt de huurder in veruit de meeste gevallen een vast bedrag per maand. Dit en andere zaken staan genoemd in het huurcontract, zodat beide partijen precies weten wat hun rechten en plichten zijn. Hieronder wordt er dieper ingegaan op de inhoud van een huurcontract.

Wat staat er in een huurcontract?

In een huurovereenkomst dienen een aantal componenten altijd genoemd staan. Dit zijn zaken, zoals:

  • De identiteit van de huurder en verhuurder
  • De opbouw van de huurprijs (tenzij het een all-in huurprijs betreft)
  • De borgsom
  • Het adres van het te huren pand
  • De datum van ingang van het contract
  • Datum van huurverhoging
  • Huisregels
  • Handtekening van beide partijen

Indien er sprake is van tijdelijke verhuur, dient er ook een einddatum in het contract te staan.

Mondeling contract mogelijk?

In theorie is het mogelijk om de huur mondeling te regelen. Helaas is het wel lastig om later te bewijzen wat er precies gezegd is tijdens dit gesprek. Als er onenigheid ontstaat tussen de huurder en verhuurder is het dan lastig om te bepalen wie gelijk heeft en kan men niet terugvallen op een ondertekend document.

Geen huur betalen?

Als je voor je huurwoning geen huur hoeft te betalen, omdat je de huurwoning bijvoorbeeld ‘huurt’ van familie, dan is de overeenkomst geen huurovereenkomst. De wet spreekt dan van een bruikleenovereenkomst. In deze overeenkomst kunnen nagenoeg dezelfde zaken staan. Hierbij geldt wederom dat het van belang is om deze overeenkomst op papier te zetten, omdat er bij onenigheid dan op teruggevallen kan worden.