Sociale huur

Sociale huurwoningen zijn goedkopere woningen die bestemd zijn voor huishoudens met lagere inkomens. Ze zijn meestal eigendom zijn van woningcorporaties, die samenwerken met (en subsidie krijgen van) de overheid om het tekort aan betaalbare huurwoningen tegen te gaan.

Sociale huurwoning bij particuliere verhuurders

Een misverstand is dat sociale huurwoningen altijd door een woningcorporatie verhuurd worden. Je kunt er als particuliere verhuurder voor kiezen om je woning onder de zogeheten liberalisatiegrens te verhuren, waardoor het een sociale huurwoning wordt. In dat geval is de verhuurder gebonden aan de overheidsregels die gelden voor sociale huurwoningen. Ze zijn onder andere gebonden aan een maximale jaarlijkse huurverhoging zoals vastgesteld door de overheid en aan een maximum huurprijs volgens het puntenstelsel.

Meer lezen: Particulier huren of een woningcorporatie: wat past bij jou?

Geschiedenis van sociale huurwoning

De eerste sociale huurwoningen dateren al uit de 13e eeuw. Toentertijd werden er huizen gebouwd voor weduwen, armen en zieken die zelf geen woonruimte konden vinden. Vanuit een filantropisch gedachtegoed zorgden leden van adel en vooraanstaande kooplieden ervoor dat er huizen voor deze mensen gebouwd werden.

Woningcorporaties

Dit deden ze helaas niet alleen uit liefdadigheid. Ze hoopten ermee een betere plek in het hiernamaals te krijgen. Inmiddels wordt sociale huur anders gebouwd en verhuurd. Dit wordt al heel lang niet meer gedaan door mensen van adel, maar door woningcorporaties.

Regels voor woningcorporaties

Woningcorporaties dienen zich aan de regels van de Woningwet te houden. Dit houdt in dat 90 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen aan gezinnen of huishoudens moet worden verhuurd die een verzamelinkomen tot 40.024 euro hebben. 10 procent mag verhuurd worden aan huishoudens met een inkomen tussen de 40.024 en 44.655 euro  

De verdeling van sociale huurwoningen in het kort:

  • 90% is bestemd voor verzamelinkomens lager dan € 40.024.
  • 10% is bestemd voor verzamelinkomens tussen € 40.024 en € 44.655.

Appartementencomplexen met daarin sociale huurwoning.


Veelgestelde vragen over een sociale huurwoning

Meer weten? Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over sociale huurwoning.

Hoeveel moet je verdienen om een sociale huurwoning te krijgen?

Voor een sociale huurwoning geldt doorgaans een maximale inkomensgrens. Deze grens kan variëren, maar in Nederland is deze vaak rond de €40.000 per jaar voor eenpersoonshuishoudens en iets hoger voor meerpersoonshuishoudens. Het exacte bedrag kan jaarlijks worden aangepast en verschilt per woningcorporatie.

Wat is de inkomensgrens voor een sociale huurwoning in 2024?

In 2024 gelden de volgende inkomensgrenzen voor het kwalificeren voor een sociale huurwoning in Nederland:

  • Voor een eenpersoonshuishouden is de maximale inkomensgrens €47.699 per jaar.
  • Voor meerpersoonshuishoudens is de grens vastgesteld op €52.671 per jaar.

Kan ik een sociale huurwoning ruilen met iemand anders?

Woningruil bij sociale huurwoningen in Nederland is een proces waarbij twee of meer huishoudens van woning ruilen. Het is belangrijk om toestemming te krijgen van de verhuurders van beide woningen voordat de ruil kan plaatsvinden. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen bij woningruil:

  1. Toestemming van verhuurders: Zowel jij als de andere partij moeten toestemming hebben van jullie respectieve verhuurders. Dit kan soms geregeld worden via een standaardformulier dat door de verhuurder wordt verstrekt.

  2. Passend toewijzen: Het inkomen van de betrokken partijen moet passen bij de huurprijs van de nieuwe woning. Dit is vooral belangrijk als de ruilwoning een sociale huurwoning betreft. Als het een vrije sector woning betreft, kunnen er aanvullende inkomenseisen gelden.

  3. Voorwaarden van de verhuurder: Verhuurders kunnen specifieke voorwaarden stellen zoals gezinsgrootte, inkomen, en of er huurachterstanden zijn.

  4. Nieuw huurcontract: Wanneer de woningruil door beide verhuurders wordt goedgekeurd, eindigen de oude huurcontracten en worden nieuwe huurcontracten opgesteld. De huurprijs van de woning kan hierbij opnieuw worden vastgesteld, wat kan leiden tot een hogere of lagere huurprijs dan die van de vorige bewoner.

Wil je weten hoe woningruil werkt? Lees dan onze blog over woningruil bij een huurwoning.

Wat is de huurverhoging voor sociale huurwoningen in 2024?

In 2024, de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen in Nederland is afhankelijk van de huidige huurprijs en het inkomen van de huurder:

  1. Voor huurprijzen van €300 of meer per maand: De huur mag met maximaal 5,8% worden verhoogd.
  2. Voor huurprijzen onder de €300 per maand: De huur mag met maximaal €25 worden verhoogd.

Deze standaard huurverhogingen zijn niet afhankelijk van het inkomen van de huurder. Echter, als huurders een hoger middeninkomen of een hoog inkomen hebben, kunnen verhuurders een hogere huurverhoging voorstellen. Voor huishoudens met een hoger inkomen kan de huurverhoging oplopen tot €50 of €100 extra, afhankelijk van de specifieke inkomenscategorieën en de huurprijs van de woning​