Sociale huurwoning

Sociale huurwoningen zijn goedkopere woningen die bestemd zijn voor huishoudens met lagere inkomens. Ze zijn meestal eigendom zijn van woningcorporaties, die samenwerken met (en subsidie krijgen van) de overheid om het tekort aan betaalbare huurwoningen tegen te gaan.

Maar ook particuliere verhuurders kunnen ervoor kiezen om hun woning in de sociale huur aan te bieden. Een groot voordeel van sociale huur is dat je mogelijk recht hebt op huurtoeslag. Wel dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden, als je een sociale huurwoning wilt huren.

Dat er een woningkrapte heerst in Nederland, is duidelijk. Dit geldt helaas ook voor de sociale huur. Het vinden van een betaalbare woning, waarvoor je mogelijk huurtoeslag kunt krijgen, wordt moeilijker. Vooral in grote steden als Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar wat betekent de sociale huur eigenlijk? En wanneer heb je recht op een sociale huurwoning? Huurstunt zet alles voor je op een rijtje.

Geschiedenis van sociale huur

De eerste sociale huurwoningen dateren al uit de 13e eeuw. Toentertijd werden er huizen gebouwd voor weduwen, armen en zieken die zelf geen woonruimte konden vinden. Vanuit een filantropisch gedachtegoed zorgden leden van adel en vooraanstaande kooplieden ervoor dat er huizen voor deze mensen gebouwd werden.

Dit deden ze helaas niet alleen uit liefdadigheid. Ze hoopten ermee een betere plek in het hiernamaals te krijgen. Inmiddels wordt sociale huur anders gebouwd en verhuurd. Dit wordt al heel lang niet meer gedaan door mensen van adel, maar door woningcorporaties.

Regels voor woningcorporaties

Woningcorporaties dienen zich aan de regels van de Woningwet te houden. Dit houdt in dat 90 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen aan gezinnen of huishoudens moet worden verhuurd die een verzamelinkomen tot 40.024 euro hebben. 10 procent mag verhuurd worden aan huishoudens met een inkomen tussen de 40.024 en 44.655 euro  

De verdeling van sociale huurwoningen in het kort:

  • 90% is bestemd voor verzamelinkomens lager dan € 40.024.
  • 10% is bestemd voor verzamelinkomens tussen € 40.024 en € 44.655.

Particuliere sociale huur

Een misverstand is dat sociale huurwoningen altijd door een woningcorporatie verhuurd worden. Je kunt er als particuliere verhuurder voor kiezen om je woning onder de zogeheten liberalisatiegrens te verhuren, waardoor het een sociale huurwoning wordt. In dat geval is de verhuurder gebonden aan de overheidsregels die gelden voor sociale huurwoningen. Ze zijn onder andere gebonden aan een maximale jaarlijkse huurverhoging zoals vastgesteld door de overheid en aan een maximum huurprijs volgens het puntenstelsel.

Meer lezen: Particulier huren of een woningcorporatie: wat past bij jou?