Sociale huurwoning

Sociale huurwoningen zijn goedkopere woningen die bestemd zijn voor huishoudens met lagere inkomens. Ze zijn meestal eigendom zijn van woningcorporaties, die samenwerken met (en subsidie krijgen van) de overheid om het tekort aan betaalbare huurwoningen tegen te gaan. Maar ook particuliere verhuurders kunnen ervoor kiezen om hun woning in de sociale huur aan te bieden. Een groot voordeel van sociale huur is dat je mogelijk recht hebt op huurtoeslag. Wel dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden, als je een sociale huurwoning wilt huren.

Dat er een woningkrapte heerst in Nederland, is duidelijk. Dit geldt helaas ook voor de sociale huur. Het vinden van een betaalbare woning, waarvoor je mogelijk huurtoeslag kunt krijgen, wordt moeilijker. Vooral in grote steden als Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar wat betekent de sociale huur eigenlijk? En wanneer heb je recht op een sociale huurwoning? Huurstunt zet alles voor je op een rijtje.

Geschiedenis van sociale huur

De eerste sociale huurwoningen dateren al uit de 13e eeuw. Toentertijd werden er huizen gebouwd voor weduwen, armen en zieken die zelf geen woonruimte konden vinden. Vanuit een filantropisch gedachtegoed zorgden leden van adel en vooraanstaande kooplieden ervoor dat er huizen voor deze mensen gebouwd werden. Dit deden ze helaas niet alleen uit liefdadigheid. Ze hoopten ermee een betere plek in het hiernamaals te krijgen. Inmiddels wordt sociale huur anders gebouwd en verhuurd. Dit wordt al heel lang niet meer gedaan door mensen van adel, maar door woningcorporaties.

Regels voor woningcorporaties

Woningcorporaties dienen zich aan de regels van de Woningwet te houden. Dit houdt in dat 90 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen aan gezinnen of huishoudens moet worden verhuurd die een verzamelinkomen tot 40.024 euro hebben. 10 procent mag verhuurd worden aan huishoudens met een inkomen tussen de 40.024 en 44.655 euro  

De verdeling van sociale huurwoningen in het kort:

 • 90% is bestemd voor verzamelinkomens lager dan € 40.024.
 • 10% is bestemd voor verzamelinkomens tussen € 40.024 en € 44.655.

Particuliere sociale huur

Een misverstand is dat sociale huurwoningen altijd door een woningcorporatie verhuurd worden. Je kunt er als particuliere verhuurder voor kiezen om je woning onder de zogeheten liberalisatiegrens te verhuren, waardoor het een sociale huurwoning wordt. In dat geval is de verhuurder gebonden aan de overheidsregels die gelden voor sociale huurwoningen. Ze zijn onder andere gebonden aan een maximale jaarlijkse huurverhoging zoals vastgesteld door de overheid en aan een maximum huurprijs volgens het puntenstelsel.

Meer lezen: Particulier huren of een woningcorporatie: wat past bij jou?

Puntenstelsel

Als de huurprijs bij aanvang van het huurcontract onder de liberalisatiegrens valt, bepaalt het puntenstelsel de bovengrens van de huurprijs. De huurprijs kan hier dus nooit bovenuit komen. Is dit bij jouw sociale huurwoning wel het geval? Dan kun je bezwaar aanmaken en een procedure starten via de Huurcommissie.

Huurtoeslag

Als jij in een sociale huurwoning woont en je inkomen aan de lage kant is, dan heb je in sommige gevallen recht op huurtoeslag. Deze toeslag krijg je vanuit de overheid om je een handje te helpen bij het betalen van je huur. Op die manier moeten ook mensen met een laag inkomen gewoon een huis kunnen huren. Wat de huurtoeslaggrens is, wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld.

Verder lezen: Wanneer kan ik huurtoeslag aanvragen? – 2020 editie

Wanneer kom je in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • Je moet je inschrijven bij een organisatie die verantwoordelijk is voor de verdeling van sociale huurwoningen in jouw gemeente.
 • Jouw inkomen mag niet te hoog zijn. Is het verzamelinkomen van jouw huishouden hoger dan € 44.655? Dan is het niet mogelijk om een sociale huurwoning te huren.
 • Vaak heb je een huisvestingsvergunning nodig. De gemeente kan eisen dat je woont, werkt of studeert in de plaats waar je wilt wonen. Dit verschilt per gemeente.
 • Ook de woningcorporatie waarbij je een huurwoning wilt huren, kan eisen stellen. Bijvoorbeeld aan de hoogte van jouw inkomen of de gezinsgrootte.

Er liggen plannen om de inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens te verhogen naar € 42.000. Voor eenpersoonshuishoudens wordt de grens dan verlaagd naar € 35.000. Het gaat hier om een voorgenomen beleid, wat inhoudt dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Inkomen te laag

Ook als jouw inkomen te laag is, kunnen woningcorporaties je een duurdere sociale huurwoning weigeren. Dit geldt alleen voor woningen waarbij de huur boven de zogeheten aftoppingsgrenzen in de huurtoeslag uitkomt.

De aftoppingsgrenzen in 2021 zijn:

 • € 633,25 voor huishoudens van 1 of 2 personen;
 • € 678,66 voor huishoudens van meer dan 2 personen.

Huurwoningen tot aan de aftoppingsgrenzen worden vaak toegewezen aan huishoudens met een laag inkomen. Woningcorporaties zijn verplicht om jaarlijks aan minstens 95% van deze huishoudens een woning toe te wijzen met een huur onder de aftoppingsgrens.

Dit zijn huishoudens met:

 • inkomens tot € 23.725, voor eenpersoonshuishoudens tot AOW;
 • inkomens tot € 23.650, voor eenpersoonshuishoudens met AOW;
 • inkomens tot € 32.200, voor meerpersoonshuishoudens tot AOW;
 • inkomens tot € 32.075, voor meerpersoonshuishoudens met AOW.