Een verhuurder en een huurder schudden elkaar de hand voor een appartement bij zonsondergang

Zekerheid met VOG in huur- en vastgoedmarkt | Huurstunt

09 februari 2024

Laatste update: 10 juni 2024

Afbeelding auteur

Jelle

Stel je voor, een verhuurder vindt een nieuwe huurder voor zijn of haar appartement. Maar dan blijken er onverwachte problemen aan het licht te komen, die de veiligheid en financiële situatie van de verhuurder in gevaar brengen. Dit scenario is niet zeldzaam in de huurmarkt en onderstreept het belang van screening van potentiële huurders. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) kan hierbij een rol spelen.

Belangrijkste punten uit deze blog

 • Wat is een VOG?: Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een officieel document dat aantoont dat het gedrag van een persoon geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak, en kan verhuurders helpen bij het screenen van potentiële huurders.

 • Hoe helpt een VOG verhuurders?: Een VOG biedt inzicht in het verleden van een huurder, helpt bij het identificeren van risico's zoals wanbetaling, schade aan eigendommen, en overlast, en zorgt voor een veilige en betrouwbare woonomgeving.

 • Hoe vraag je een VOG aan?: Een VOG kan worden aangevraagd via de gemeente of online via de website van Justis, met persoonlijke gegevens en een duidelijke reden voor de aanvraag.

Inhoudsopgave

  Wat is een VOG

  Een verklaring omtrent gedrag, of VOG, is een officieel document dat aantoont of het gedrag van een persoon geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie in de samenleving. In de context van de huur- en vastgoedmarkt, dient het als bewijs van betrouwbaarheid voor huurders, kopers, makelaars, en biedt het verhuurders en verkopers een extra laag van zekerheid.

  VOG bij huren van een huis

  In de kern van elke huurovereenkomst liggen veiligheid en betrouwbaarheid als pijlers die de relatie tussen verhuurder en huurder ondersteunen. Het waarborgen van deze elementen is niet alleen essentieel voor de gemoedsrust van de betrokken partijen, maar ook voor het onderhouden van een gezonde en duurzame huurmarkt.

  Hier speelt de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een sleutelrol, door een mechanisme te bieden waarmee het verleden van een potentiële huurder kan worden geverifieerd, waardoor de risico's aanzienlijk worden verminderd.

  Hoe kan een VOG de verhuurder helpen

  Een VOG biedt concrete inzichten in het gedrag van een individu in het verleden, met speciale aandacht voor eventuele criminele activiteiten die relevant zijn voor hun potentieel als huurder. Dit is met name van belang in situaties waarin de huurder toegang krijgt tot eigendommen en in nauw contact staat met de verhuurder en mogelijk andere bewoners. Door het aanvragen van een VOG, kan een verhuurder meer zekerheid verkrijgen over de volgende aspecten:

  • Wanbetaling: Een geschiedenis van financiële delicten of fraude kan een rode vlag zijn voor potentiële wanbetaling of financiële onverantwoordelijkheid. Een VOG helpt dergelijke risico's te identificeren voordat een huurovereenkomst wordt aangegaan.

  • Schade aan eigendommen: Personen met een verleden van vandalisme of andere vormen van eigendomsdelicten vormen een hoger risico voor materiële schade aan het gehuurde object. Een VOG kan helpen dergelijke personen te filteren.

  • Overlast en Illegale Activiteiten: Huurders met een geschiedenis van overlast of betrokkenheid bij illegale activiteiten kunnen de rust en veiligheid binnen het gehuurde pand en de omgeving verstoren. Een VOG biedt inzicht in dergelijke voorgeschiedenis en helpt verhuurders geïnformeerde beslissingen te nemen.

  VOG bij het kopen van een huis

  Wanneer het aankomt op het kopen en verkopen van vastgoed, is het belangrijk dat men vertrouwen is. Een VOG kan hierbij helpen, vooral bij grote deals of als een koper of verkoper van ver komt. In de vastgoedwereld werken veel verschillende mensen, zoals makelaars en taxateurs.

  Zij moeten betrouwbaar en professioneel zijn. Daarnaast is het voor een makelaar goed om te weten of een potentiële koper geen crimineel verleden heeft vanwege financiële aspecten. Dit kan ook voor de bank interessant zijn. Iemand moet namelijk wel de financiële verplichtingen kunnen volbrengen.

  Een koppel staat voor Nederlandse huisjes te kijken.

  Hoe kan ik een VOG aanvragen

  Het aanvragen van een VOG is een belangrijke stap voor iedereen die op de huur- of vastgoedmarkt actief wil zijn. Hieronder vind je een stap-voor-stap uitleg hoe je dat proces doorloopt. Om alvast een inzicht te krijgen of je in aanmerking komt voor een VOG kun je een zogenaamde VOG-check doen.

  Wat is een VOG-check

  Met een VOG-check kun je kijken wat de kansen zijn op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De VOG-check is een gratis online tool van Screeningsautoriteit Justis. Met de VOG-check krijg je snel inzicht in je kansen op een VOG in diverse branches. Een VOG check kun je hier doen.

  Stapenplan voor een VOG aanvragen:

  1. Voorbereiding: Voordat je begint, zorg ervoor dat je alle benodigde informatie en documenten bij de hand hebt. Denk hierbij aan persoonlijke gegevens  zoals je volledige naam, geboortedatum, adres en geldig identiteitsbewijs.
  2. Aanvraagformulier: Het proces begint met het invullen van een aanvraagformulier. Dit kan online via de website van Justis maar ook schriftelijk via een aanvraagformulier. Ga je een VOG digitaal aanvragen? Dan zet je werkgever de VOG-aanvraag online klaar. Je krijgt vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode.
  3. Reden voor aanvraag: Specificeer duidelijk de reden voor de aanvraag. Denk hierbij aan het aangeven van je woon- of werkdoeleinden, afhankelijk van je situatie. Hier selecteer je ook je screeningsprofiel.
  4. Indienen: Dien het ingevulde formulier in, samen met de vereiste documenten en identiteitsbewijs. Dit kan online, per post of persoonlijk bij een aangewezen overheidskantoor.
  5. Betaling: De kosten van de aanvraag moeten worden voldaan bij het indienen van de aanvraag.
  6. Beoordeling: Na het indienen van je aanvraag wordt deze beoordeeld door de screeningsautoriteit. Zij gaan jouw achtergrond controleren op basis van de reden en screeningsprofiel die je hebt geselecteerd.
  7. Ontvangst VOG: Als je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je de VOG per post op het adres dat je hebt opgegeven. Dit duurt doorgaans tussen de 1 en 4 weken.

  Een man zit aan zijn houten bureau en vult een formulier in voor een vog aanvraag

  Wanneer is een VOG vereist

  De VOG speelt een cruciale rol in het waarborgen van veiligheid en integriteit, zowel in professionele als persoonlijke contexten. Van het werken in de zorg tot het aanvragen van een visum, de VOG is een veelzijdig en essentieel document.

  In het volgende overzicht verkennen we diverse situaties waarin een VOG vereist kan zijn, inclusief enkele minder bekende gevallen en speciale omstandigheden. Dit zal je helpen om een breder perspectief te krijgen op de veelzijdige toepassingen en het belang van de VOG in onze samenleving.

  1. Werkgelegenheid in gevoelige sectoren

  De meest bekende situatie is bij banen waar betrouwbaarheid en integriteit cruciaal zijn. Dit omvat posities in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang en de overheid. Werkgevers in deze sectoren vragen vaak om een VOG om zeker te zijn van de achtergrond van hun werknemers.

  Naast zorg en onderwijs is dit ook relevant in de farmaceutische industrie, waar medewerkers toegang hebben tot gevoelige medicatie, en in de transportsector, bijvoorbeeld voor chauffeurs van gevaarlijke stoffen.

  2. Vrijwilligerswerk

  Vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen of mensen met een handicap, moeten vaak een VOG overleggen. Dit helpt organisaties om een veilige omgeving te waarborgen. Dit geldt ook voor sportcoaches, scoutingbegeleiders en vrijwilligers in de geestelijke gezondheidszorg.

  3. Visumaanvragen of emigratie

  Voor sommige landen is een VOG nodig als onderdeel van de visumaanvraag of emigratieproces. Dit document wordt gebruikt om aan te tonen dat je geen strafblad hebt in je thuisland. Naast de algemene visumaanvragen wordt een VOG soms ook vereist voor internationale studies of stages.

  4. Lidmaatschap van een beroepsorganisatie

  In bepaalde beroepsgroepen kan een VOG vereist zijn om lid te worden van een beroepsorganisatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor advocaten, accountants en soms ook IT-professionals. Denk ook aan beroepen in de beveiligingssector, zoals beveiligers en privédetectives.

  5. Adoptieprocedure

  Stellen die een kind willen adopteren, moeten een VOG overleggen als onderdeel van de adoptieprocedure. Dit is om te verzekeren dat het kind in een veilige en stabiele omgeving terechtkomt. Dit geldt eveneens voor pleegzorg of het worden van een gezinshuisouder. Bovendien moeten gastouders ook een VOG aanvragen, net als iedereen die op hetzelfde adres woont.

  6. Chauffeurskaart taxi

  Taxichauffeurs in Nederland hebben een VOG nodig om een chauffeurskaart te krijgen. Dit is bedoeld om passagiers veiligheid te garanderen. Vergelijkbaar hiermee is de VOG-eis voor bus- en vrachtwagenchauffeurs, vooral bij het vervoer van schoolkinderen of gevaarlijke goederen.

  7. Evenementenorganisatie

  Bij het organiseren van grote evenementen, vooral die waar alcohol geschonken wordt, kan een VOG gevraagd worden van de organisatoren. Dit kan ook gelden voor festivalorganisatoren of managers van nachtclubs.

  8. IT- en Data-Beveiligingsfuncties

  In functies waarbij men toegang heeft tot gevoelige of vertrouwelijke gegevens, zoals in IT-beveiliging, kan een VOG vereist zijn om de integriteit en betrouwbaarheid van de werknemer te waarborgen. Vergelijkbare eisen kunnen gelden voor werknemers in de telecommunicatie-industrie en bij internetproviders.

  9. Bestuursfuncties

  Personen die een bestuursfunctie willen bekleden in bepaalde organisaties, bijvoorbeeld in de financiële sector of bij goede doelen, moeten vaak een VOG overleggen. Dit is ook relevant voor personen in toezichthoudende organen, zoals raden van toezicht in de gezondheidszorg of het onderwijs.

  10. Sportscholen en fitnessinstructeurs

  In sommige gevallen vragen sportscholen een VOG van hun trainers, vooral als zij werken met kinderen of specifieke doelgroepen. Ook relevant voor personal trainers die individuele sessies aanbieden, vooral aan minderjarigen of kwetsbare volwassenen.

  11. Wapenvergunning

  Voor het aanvragen van een wapenvergunning is een VOG vereist om te beoordelen of iemand verantwoordelijk kan omgaan met wapens. Het doel van de VOG in deze context is om te verzekeren dat alleen personen die als betrouwbaar worden beschouwd, toegang krijgen tot wapens. Dit is cruciaal voor het voorkomen van wapengerelateerd geweld en het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

  een koppel kijkt samen naar amsterdamse huizen

  VOG-vereisten in de vastgoedmarkt

  De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) speelt een interessante rol in de huur- en vastgoedmarkt, hoewel het gebruik ervan in deze sector niet zo wijdverbreid of strikt gereguleerd is als in sectoren zoals de kinderopvang, onderwijs of zorg.

  Desondanks zijn er specifieke omstandigheden waarin een VOG relevant of zelfs vereist kan zijn. De beslissing van een verhuurder om een VOG te vragen kan vaak afhangen van de specifieke omstandigheden en het beleid van individuele verhuurders of vastgoedbeheerders.

  Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met privacywetgeving en antidiscriminatiewetten bij het vragen om een VOG in deze context.

  Verhuur aan specifieke doelgroepen

  In sommige gevallen kan een verhuurder om een VOG vragen, vooral als het gaat om het verhuren van ruimtes voor kinderopvang, onderwijsactiviteiten of zorggerelateerde diensten. Dit gebeurt vooral om te zorgen dat de huurders betrouwbaar zijn en geen risico vormen voor kwetsbare groepen.

  Particuliere Verhuurders

  In sommige gevallen kunnen particuliere verhuurders om een VOG vragen, vooral als ze kamers verhuren aan studenten of kwetsbare groepen. Vaak maken zij gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. De VOG helpt de verhuurder om een beter beeld te krijgen van de achtergrond van de huurders, vooral met betrekking tot zaken als geweld, diefstal of drugsgerelateerde misdrijven.

  Het draagt bij aan het creëren van een veilige en harmonieuze woonomgeving voor alle bewoners.

  Woningcorporaties en overheidshuisvesting

  Woningcorporaties of overheidsinstanties kunnen in bepaalde gevallen een VOG vereisen voor huurders. Dit gebeurt vooral in het kader van projecten gericht op het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in bepaalde wijken. Er kunnen specifieke regels gelden voor personen die in het verleden betrokken zijn geweest bij criminele activiteiten.

  Makelaars en vastgoedbeheerders

  Voor professionals in de vastgoedsector, zoals makelaars of vastgoedbeheerders, kan een VOG vereist zijn als onderdeel van beroepscertificering of lidmaatschap van een beroepsorganisatie. Dit dient als een waarborg voor integriteit en betrouwbaarheid in de uitvoering van hun functie.

  Juridische aspecten VOG

  Specifieke recente wijzigingen in wet- en regelgeving die direct betrekking hebben op het gebruik van VOG's in de vastgoedmarkt zijn niet breed gedocumenteerd. De focus ligt over het algemeen meer op sectoren waarin direct contact met kwetsbare groepen een rol speelt.

  Echter, het is altijd raadzaam om de meest recente lokale regelgeving en jurisprudentie te raadplegen voor de meest actuele informatie, aangezien deze zaken snel kunnen veranderen.

  Invloed VOG op huur- en vastgoedmarkt

  In de complexe wereld van de huur- en vastgoedmarkt speelt de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een cruciale, soms controversiële rol. Deze verklaring, bedoeld als een garantie van integriteit en betrouwbaarheid, kan in verschillende situaties zowel positieve als negatieve gevolgen hebben.

  In dit deel van de blog duiken we in de praktische impact van de VOG, aan de hand van de volgende voorbeelden. We verkennen hoe de VOG de dynamiek tussen huurders, verhuurders en vastgoedprofessionals beïnvloedt, en lichten toe hoe de VOG in verschillende omstandigheden wordt toegepast.

  Veiligheid in wooncomplexen

  We zoomen in op een groot wooncomplex, met een mix van reguliere huurders en huurders met een justitieel verleden. De verhuurder besluit om van nieuwe huurders een VOG te eisen, vooral voor diegenen die in de nabijheid van gezinnen met kinderen wonen.

  Na de invoering van deze maatregel is er een significante daling in incidenten gerelateerd aan veiligheidsproblemen. Huurders voelen zich veiliger, en er is een positieve gemeenschapszin ontstaan. Dit leidt tot een hogere tevredenheid en minder verhuizingen.

  Discriminatie VOG bij huur

  Een particuliere verhuurder in een middelgrote stad, zoals Zwolle, vraagt standaard een VOG van alle potentiële huurders, ongeacht de aard van de woning. Verschillende potentiële huurders met een klein strafblad uit het verleden worden afgewezen, ondanks dat hun misdrijven niet relevant zijn voor de huursituatie.

  De afgewezen huurders dienen een klacht in wegens discriminatie. De verhuurder krijgt negatieve publiciteit en moet zijn beleid herzien om aan de wetgeving te voldoen.

  Professionalisering in vastgoedbeheer

  Een vastgoedbeheerbedrijf wil de kwaliteit en integriteit van zijn dienstverlening verbeteren. Het bedrijf voert een beleid in waarbij alle medewerkers, inclusief degenen die direct contact hebben met huurders en onderaannemers, een VOG moeten overleggen.

  Het bedrijf merkt een verbetering in de kwaliteit van de dienstverlening en een sterke vertrouwensband met cliënten. Dit leidt tot meer zakelijke kansen en een betere reputatie in de sector.

  Beperkingen voor ex-gedetineerden

  Een ex-gedetineerde zoekt naar een huurwoning na zijn vrijlating. Verschillende verhuurders weigeren hem vanwege zijn strafblad, ondanks dat hij geen VOG kan overleggen voor gewone huurwoningen. De ex-gedetineerde ondervindt aanzienlijke moeilijkheden bij het vinden van huisvesting, wat zijn re-integratie in de samenleving bemoeilijkt.

  In de praktijk: de Rotterdamwet

  Verschillende woonwijken in grote steden in Nederland, zoals Amsterdam en Rotterdam, kampen met overlast en criminaliteit. Door juridische maatregelen, zoals de Rotterdamwet, wordt er geprobeerd om dit in toom te houden. De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, ook wel de "Rotterdamwet" genoemd, heeft het mogelijk gemaakt om potentiële huurders te screenen via een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of met behulp van politie-informatie.

  Op 29 maart 2016 stemde de Tweede Kamer in met een wijziging en uitbreiding van deze wet. 

  Tips voor verhuurders en vastgoedprofessionals

  In de huur- en vastgoedmarkt is het hanteren van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een kwestie die zorgvuldige afwegingen vereist. Voor verhuurders en vastgoedprofessionals is het van belang om een evenwicht te vinden tussen veiligheid, efficiëntie en wetgeving. In deze sectie bieden we concrete tips voor verhuurders en vastgoedprofessionals bij het hanteren van een VOG. 

  Ethische overwegingen

  Behandel alle potentiële huurders gelijk. Wees voorzichtig met het vragen van een VOG om discriminatie op basis van achtergrond of justitieel verleden te voorkomen. Wees ook duidelijk over waarom een VOG wordt gevraagd. Leg uit hoe dit bijdraagt aan de veiligheid en integriteit van de woonomgeving.

  Respecteer bovendien de privacy van de aanvrager. Gebruik de informatie uit de VOG alleen voor het doel waarvoor het bedoeld is.

  Communicatietechnieken

  Communiceer duidelijk het beleid rondom de VOG. Zorg dat potentiële huurders weten wat er van hen verwacht wordt en waarom. Moedig vragen en discussie aan. Dit kan helpen om misverstanden te voorkomen en bouwt vertrouwen op.

  Balanceren van screening met efficiëntie

  Vraag een VOG alleen aan als dit echt relevant is voor de specifieke situatie of woonomgeving. Maak het proces van aanvraag en controle zo efficiënt mogelijk om vertragingen in de huurprocedure te voorkomen.

  Juridische overwegingen

  Verdiep je in de wetgeving rondom huur en discriminatie. Weet wanneer je legitiem een VOG kunt vragen. Schakel juridisch advies in bij complexe situaties of als je twijfelt over de toepassing van de wet. In grijze gebieden, zoals het vragen van een VOG voor standaard woonruimtes, is het beter om voorzichtig te zijn en juridisch advies in te winnen. Houd een duidelijke administratie bij van waarom en hoe beslissingen zijn genomen.

  Dit kan nuttig zijn bij eventuele juridische geschillen.

  Conflicterende wetgevingen

  Zoek een balans tussen het waarborgen van veiligheid en het respecteren van de rechten van huurders. De wetgeving kan veranderen. Zorg dat je up-to-date blijft met de laatste ontwikkelingen en pas je beleid hierop aan.

  Conclusie

  Bij het verhuren van een woning kan het essentieel zijn om potentiële huurders goed te screenen, bijvoorbeeld met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG biedt inzicht in het verleden van een huurder en kan helpen bij het identificeren van risico’s zoals wanbetaling, schade aan eigendommen, of overlast.

  Voor verhuurders biedt dit extra zekerheid en helpt het bij het handhaven van een veilige en betrouwbare woonomgeving. Het aanvragen van een VOG is een eenvoudige stap die grote problemen kan voorkomen, maar verhuurders moeten wel zorgvuldig omgaan met de privacy en rechten van huurders.

  Twee mensen zitten binnen in een kamer vol planten

  Veelgestelde vragen over de VOG

  Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over de VOG.

  Hoe kan ik een VOG aanvragen?

  Een VOG kun je aanvragen via de gemeente waar je staat ingeschreven of via een online aanvraag bij Dienst Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor een online aanvraag heb je een DigiD nodig. De aanvraagprocedure omvat het invullen van persoonlijke gegevens en het specificeren van het doel van de VOG.

  Wat kost een VOG?

  De kosten van een VOG bedragen per 2023 ongeveer €41,35. Deze prijs kan variëren en het is raadzaam om de meest actuele kosten te controleren bij de gemeente of op de website van Dienst Justis.

  Wat staat er op een VOG?

  Een VOG bevat geen gedetailleerde informatie over iemands justitiële verleden. Het is een verklaring waarin staat dat er geen bezwaar is tegen de persoon voor het specifieke doel waarvoor de VOG is aangevraagd, gebaseerd op het justitiële verleden. Als er wel bezwaren zijn, wordt de VOG niet afgegeven.

  Kan ik bezwaar maken tegen een afwijzing?

  Ja, als je VOG-aanvraag wordt afgewezen, kun je binnen zes weken bezwaar maken. Dit doe je door een bezwaarschrift in te dienen bij Dienst Justis. Het is belangrijk om in het bezwaarschrift duidelijk aan te geven waarom je het niet eens bent met de beslissing.

  Hoe kan ik een VOG aanvragen?

  Een VOG kun je aanvragen bij je gemeente of online via de website van Dienst Justis met behulp van je DigiD. Bij de aanvraag geef je aan waarvoor je de VOG nodig hebt, zodat de screening hierop afgestemd kan worden.

  Hoe lang is een VOG geldig?

  Een VOG heeft geen officiële vervaldatum. De geldigheid hangt af van de eisen van de instantie die de VOG vraagt. Vaak wordt een termijn van één tot twee jaar gehanteerd.

  Wie doet de screening voor de VOG?

  De screening wordt uitgevoerd door Dienst Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij beoordelen of je verleden een bezwaar vormt voor het doel waarvoor je de VOG aanvraagt.

  Wat staat er in een VOG?

  Een VOG vermeldt dat er na screening geen bezwaren zijn gevonden tegen de persoon voor een specifieke taak of functie. De VOG vermeldt geen specifieke details over iemands justitiële verleden.

  Wat is het verschil tussen een overtreding en een misdrijf?

  Een overtreding is een minder ernstig strafbaar feit, zoals een verkeersovertreding. Een misdrijf is ernstiger en omvat delicten zoals diefstal, geweld of fraude. Voor de VOG-beoordeling kan dit verschil belangrijk zijn.

  Welke VOG moet ik aanvragen?

  De keuze van de VOG hangt af van het doel waarvoor je deze nodig hebt. Er zijn verschillende VOG's voor verschillende doeleinden, zoals werk, visumaanvragen of lidmaatschap van een beroepsvereniging.

  Welk screeningsprofiel moet ik aanvragen?

  Het screeningsprofiel hangt af van de functie of het doel van de VOG. Bijvoorbeeld, voor een onderwijsfunctie is het profiel 'onderwijs' relevant. Dienst Justis biedt een overzicht van verschillende screeningsprofielen.

  Kan ik een VOG aanvragen zonder adres?

  Voor het aanvragen van een VOG is een woonadres nodig. Dit is omdat je gegevens gekoppeld moeten zijn aan je aanvraag. Zonder een adres is het dus niet mogelijk een VOG aan te vragen.

  Hoeveel kost een VOG?

  De kosten van een VOG bedragen per 2023 ongeveer €41,35. Deze prijs kan variëren en het is raadzaam om de meest actuele kosten te controleren bij de gemeente of op de website van Dienst Justis.

  Hoe betaal ik mijn VOG?

  De betaling van een VOG gebeurt meestal tijdens het aanvraagproces. Bij een online aanvraag betaal je via iDEAL. Als je de aanvraag via de gemeente doet, kan de betalingswijze variëren per gemeente.

  FAQ over de VOG en de huur- en vastgoedmarkt.

  Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over de VOG en de huur- en vastgoedmarkt.

  Mag een verhuurder een VOG eisen?

  Een verhuurder mag dit vragen, vooral als de woning bestemd is voor bepaalde doeleinden zoals kinderopvang. Echter, voor standaard woonruimtes is dit niet gebruikelijk en moet het verzoek gerechtvaardigd zijn.

  De verhuurder wijst mij af op basis van de VOG, wat nu?

  Dit hangt af van de redenen voor afwijzing. Als je denkt dat dit onterecht is, kun je juridisch advies inwinnen. Discriminatie op basis van een strafblad is niet altijd toegestaan.

  Hoe lang is een VOG geldig voor huur doeleinden?

  Een VOG heeft geen vaste vervaldatum, maar veel organisaties hanteren een termijn van maximaal twee jaar.

  In welke situaties moet ik als verhuurder een VOG van een huurder vragen?

  Dit is vooral relevant als je verhuurt aan sectoren waar betrouwbaarheid essentieel is, zoals kinderopvang of onderwijs. Voor gewone woonruimtes is dit minder gebruikelijk.

  Hoe kan ik een VOG-verzoek juridisch correct formuleren?

  Wees duidelijk over waarom een VOG nodig is en zorg dat je verzoek in overeenstemming is met de privacywetgeving. Raadpleeg eventueel een jurist voor advies.

  Is het verplicht om een VOG te overleggen bij de aanvraag voor een makelaarslicentie?

  Dit kan variëren afhankelijk van de regio en de beroepsorganisatie. Controleer de specifieke vereisten van de relevante licentie autoriteit.

  Is een VOG verplicht bij een huurwoning?

  Een VOG is over het algemeen niet verplicht voor het huren van een standaard woonruimte. Echter, in specifieke gevallen, zoals bij huurwoningen bedoeld voor kinderopvang of onderwijsdoeleinden, kan een verhuurder erom vragen. Het is belangrijk dat dit verzoek gerechtvaardigd is en niet leidt tot discriminatie.

  Hoe vraag ik een VOG aan voor een huurwoning?

  Een VOG voor een huurwoning vraag je aan via de gemeente waar je ingeschreven staat of online via de website van Dienst Justis. Geef bij de aanvraag duidelijk aan dat het voor een huurwoning is. Houd je BSN en DigiD bij de hand voor de aanvraag.

  Is een VOG verplicht bij het kopen van een woning?

  Bij de aankoop van een woning is een VOG over het algemeen niet vereist. Dit document is meer relevant in de context van huurwoningen of beroepen waarin betrouwbaarheid essentieel is.

  Kan ik bezwaar maken tegen een VOG eis?

  Als huurder kun je bezwaar maken als je vindt dat de eis voor een VOG onredelijk is. Het is aan te raden om hierover juridisch advies in te winnen, vooral als je denkt dat er sprake is van discriminatie.

  Wat als ik geen VOG krijg voor een huurwoning?

  Als je geen VOG kunt krijgen, kan dit je kansen op een huurwoning beïnvloeden. In sommige gevallen kan het helpen om met de verhuurder te bespreken of er alternatieve oplossingen zijn.

  Waar kan ik juridisch advies inwinnen?

  Voor juridisch advies over VOG in vastgoed, zoals wanneer en hoe het te gebruiken, is het aan te raden om een gespecialiseerde jurist te raadplegen. Zij kunnen advies geven over de juridische aspecten en hoe je aan de wettelijke vereisten kunt voldoen.

  Wanneer kan een verhuurder een VOG eisen?

  Bijvoorbeeld als de woonruimte bestemd is voor kinderopvang, onderwijs, of zorggerelateerde diensten. Of in situaties waar huurders nauw samenleven, zoals in studentenhuizen of gedeelde appartementen. 

  Een huurder krijgt van de verhuurder de sleutel van het appartement

  Begrippen

  Basisregistratie Personen

  De Basisregistratie Personen is een systeem waarin persoonsgegevens van inwoners van Nederland worden bijgehouden. Het bevat gegevens zoals naam, geboortedatum, adres en burgerlijke staat van alle ingeschreven personen. De BRP wordt beheerd door de gemeenten en zorgt voor een actuele en betrouwbare registratie van persoonsgegevens.

  Bestuursrecht

  Bestuursrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met de relatie tussen burgers en de overheid. Het omvat de regels en wetten die van toepassing zijn op besluiten, handelingen en procedures van bestuursorganen, zoals de gemeente, provincie, waterschappen en andere overheidsinstanties. 

  Hoewel veel aspecten van het huren van een woning worden geregeld door het burgerlijk recht, zijn er ook bestuursrechtelijke elementen. Denk bijvoorbeeld aan regelgeving rondom huurtoeslag, huisvestingsvergunningen in bepaalde gebieden, en overheidsinterventies bij ernstige woonoverlast of illegale onderhuur.

  Boete

  Een boete is een financiële straf die wordt opgelegd als reactie op een overtreding van de wet. Het is een manier voor de overheid om duidelijk te maken dat bepaalde gedragingen niet worden getolereerd en om mensen te ontmoedigen dezelfde overtreding opnieuw te begaan.

  Justis

  Justis is de enige screeningsautoriteit in Nederland. Justis beoordeelt de betrouwbaarheid van personen en organisaties die een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen om zo een rechtvaardige en veilige samenleving te bevorderen. Ook kun je bij Justis een verzoek indienen om je achternaam te wijzigen. De instantie is onderdeel van de Nederlandse overheid.

  Civiel recht

  Civiel recht, ook wel bekend als burgerlijk recht, omvat de regels en wetten die van toepassing zijn op geschillen tussen individuen, organisaties en bedrijven. Het heeft betrekking op private rechtsverhoudingen en heeft als doel conflicten op te lossen en rechtszekerheid te bieden aan de betrokken partijen.

  Politie controle

  Een politiecontrole is een actie waarbij de politie specifiek verkeer of voertuigen controleert om de naleving van de wetten en regels te waarborgen. Het doel van een politiecontrole kan variëren, van verkeersveiligheid en het opsporen van verkeersovertredingen.

  Daarnaast kan de politie ook panden controleren op illegale activiteiten, zoals drugshandel of niet-geregistreerde onderverhuur, tot het verifiëren van de naleving van lokale woonregels.

  Verjaringstermijn

  Een verjaringstermijn heeft betrekking op de wettelijke termijn waarbinnen strafbare feiten kunnen worden vervolgd. Het is de periode waarbinnen het Openbaar Ministerie nog een strafzaak kan beginnen voor een specifiek strafbaar feit. Na het verstrijken van de verjaringstermijn vervalt dit recht en kun je geen aanspraak meer maken op bijvoorbeeld schadevergoeding of een bepaalde uitspraak. 

  Werkvergunning

  Een werkvergunning is een officiële toestemming voor niet-burgers om in een land te werken. Voor het huren van een huis kan het bezit van een werkvergunning verhuurders geruststellen over de legale status en het stabiele inkomen van de huurder, waardoor de kans op het verkrijgen van een huurwoning vaak toeneemt.

  DigiD

  DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een persoonlijk identificatiesysteem gebruikt in Nederland waarmee burgers online toegang kunnen krijgen tot overheidsdiensten. Het is essentieel voor het uitvoeren van diverse overheidsgerelateerde zaken, zoals belastingaangifte, het bekijken van je pensioenopbouw, of het wijzigen van je zorgverzekering.

  Daarnaast gebruik je je DigiD ook voor het aanvragen van huurtoeslag.

  Slachtoffer

  Een slachtoffer is iemand die schade, letsel, verlies of enige vorm van onrecht of nadeel heeft ondervonden, vaak als gevolg van een actie, gebeurtenis of omstandigheid buiten hun controle. Dit kan variëren van fysiek letsel tot emotionele of financiële schade. Iemand kan ook slachtoffer zijn van bijvoorbeeld een huisjesmelker wanneer hij of zij zomaar je woning binnenkomt.

  Terug naar het overzicht