Kinderopvang

Kinderopvang verwijst naar de professionele zorg en begeleiding van kinderen gedurende bepaalde uren van de dag. Het hoofddoel van kinderopvang is het bieden van een veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen op fysiek, emotioneel, sociaal en cognitief gebied. 

Lees ook: Huurwoningen en huisdieren: tips en adviezen.

Soorten kinderopvang

Kinderopvangcentra bieden vaak educatieve activiteiten die zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind, zoals spelen, leren, kunst en ambachten. Er bestaan daarom ook verschillende soorten kinderopvang:

  • Kinderdagverblijven (KDV): Voor de opvang van baby's en peuters gedurende de dag.
  • Buitenschoolse opvang (BSO): Na-schoolse opvang voor schoolgaande kinderen.
  • Gastouderopvang: Verzorging in het huis van een gastouder.
  • Peuterspeelzaal: Voorbereidende opvang voor kleuters.

Kosten kinderopvang

De kosten van kinderopvang varieëren. Het hangt namelijk af van het uurtarief van de kinderopvang, het inkomen van de ouders en het deel wat de overheid vergoedt. Ouders dragen altijd bij aan de kosten, dit wordt aangeduid als de eigen bijdrage. De eigen bijdrage vertegenwoordigt de kosten die overblijven na aftrek van de ontvangen kinderopvangtoeslag van het totale bedrag. 

Kinderopvang toeslag

Voor ouders die buitenshuis werken, is het gebruik van kinder- of gastouderopvang vaak noodzakelijk. Het is namelijk onmogelijk om op het werk te zijn en tegelijkertijd voor de kinderen te zorgen. Om deze ouders aan te moedigen om te blijven werken of studeren, is de kinderopvangtoeslag geïntroduceerd. Op deze manier wordt het voor iedereen mogelijk om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, zelfs als ze een gezin willen stichten.

Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer je kind naar de opvang gaat omdat jij en je partner aan het werk zijn, kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit geldt voor zowel schoolgaande kinderen als voor kinderen die nog niet naar school gaan. Zowel alleenstaande ouders als studenten hebben recht op kinderopvangtoeslag.