Mag een verhuurder een huurwoning zomaar binnenkomen?

Mag een verhuurder een huurwoning zomaar binnenkomen?

06 september 2021

Laatste update: 07 februari 2023

Als je een woning huurt, zijn er bepaalde rechten en plichten die je als huurder hebt. Zo is de huurder verplicht om bijvoorbeeld maandelijks op tijd de huur te betalen, de woning netjes te houden en geen overlast te veroorzaken in de buurt. Dat is niet meer dan logisch en deze regels zijn dan ook algemeen goed bij de verhuur van woningen. Maar jij mag als huurder ook bepaalde zaken verwachten van de verhuurder. Zo is het zijn of haar taak om de woning in goede staat te houden, periodiek onderhoud uit te laten voeren aan de installaties in de woning en te zorgen voor een prettige woonomgeving. Toch zijn er veel zaken die zowel bij huurder als verhuurder niet altijd even duidelijk zijn. Er is bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over het volgende: mag een verhuurder een woning binnenkomen zonder toestemming van de huurder?

Zomaar de woning betreden

Eén van de rechten die een huurder heeft bij het huren van een woning is het recht op privacy en woongenot. Er mag logischerwijs verwacht worden dat de huurder in alle beslotenheid en rust in de woning kan wonen. Het betreden van de woning zonder nadrukkelijke toestemming is een schending van deze privacy. De woonrust van de huurder wordt ermee verstoord en het kan zomaar zijn dat de verhuurder binnenkomt wanneer de huurder net onder de douche vandaan komt en niet is aangekleed. Dit is een zeer onwenselijke situatie. De verhuurder zal dus altijd aan moeten bellen of een afspraak moeten maken om langs te komen.

Wat mag een verhuurder niet doen?

Het is de verhuurder niet toegestaan om zonder toestemming de woning te betreden. Zelfs als de verhuurder voor de deur staat, zou de toegang tot de woning in principe geweigerd mogen worden. Bovendien zal de verhuurder altijd een goede reden moeten hebben om binnen te komen. Zonder toestemming en een goede reden is er geen toegang tot de woning. De verhuurder dient dus eerst toestemming te verkrijgen van de huurder om de woning te betreden.

Wil jij je als huurder verzekeren van rust en privacy in de gehuurde woning? Dan is het toegestaan om de sloten van de woning te veranderen. Zo weet je zeker dat de verhuurder geen toegang kan krijgen tot de woning wanneer je zelf niet aanwezig bent of als er geen afspraak is gemaakt.

Lees ook: Mag een verhuurder roken verbieden?

Uitzonderingen in het contract

Omdat de huurder de toegang tot de woning kan weigeren, kan het in sommige gevallen voor verhuurders lastig zijn om een vinger aan de pols te houden. De huurder heeft het recht om elke toegang tot de woning te ontzeggen, maar wat nu als er inspecties moeten worden uitgevoerd of onderhoud moet worden gepleegd? Om dit soort situaties te voorkomen, leggen sommige verhuurders afspraken over de toegang tot de woning contractueel vast. Er wordt bijvoorbeeld wederzijds afgesproken onder welke voorwaarden de verhuurder wel de woning mag betreden of wanneer de huurder de toegang niet mag weigeren. Het is echter dan nog steeds niet toegestaan om zomaar, zonder aankondiging of geldige reden, de woning te betreden.

Heb je de sloten van de woning vervangen om de privacy van de woning te garanderen? Dan kan het mogelijk zijn dat de verhuurder alsnog een exemplaar van de sleutel opvraagt. Wanneer contractueel is vastgelegd dat de verhuurder over een sleutel van de woning mag beschikken, voor noodgevallen of als reserve-exemplaar, is het afstaan van een sleutel verplicht. Dit moet echter bij de verhuur van de woning wel contractueel zijn vastgelegd. Een verhuurder kan niet op een later moment deze voorwaarden wijzigen.

Huur van een kamer

Wanneer er een kamer in een wooncomplex wordt gehuurd of sprake is van hospitahuur wordt de zaak natuurlijk wel wat ingewikkelder. Vooral als er ruimtes worden gedeeld, zijn de regels iets minder zwart-wit. Toch heeft ook bij kamer- of hospitahuur de huurder recht op privacy en woongenot. De verhuurder mag bij hospitahuur of kamerhuur ook niet zomaar de kamer van de huurder betreden zonder nadrukkelijke toestemming. Voor gedeelde ruimtes, zoals de tuin, hal, schuur, keuken en badkamer, gelden andere regels die onderling goed zullen moeten worden afgesproken.

Lees ook: Mag een verhuurder huisdieren verbieden?

Een noodgeval

Alhoewel een verhuurder dus niet zonder toestemming van de huurder de woning mag binnenkomen, zijn er uitzonderingen op deze regel. Zo mag de verhuurder, in uiterste nood, de woning betreden zonder nadrukkelijke toestemming. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de huurder niet aanwezig of bereikbaar is en er sprake is van een noodtoestand in de woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een brand, lekkage of gaslek. In deze gevallen is het voor de woning, de huurder en de verhuurder van belang dat het noodgeval zo spoedig mogelijk wordt opgelost.