Huisjesmelker

Een huisjesmelker is een term die wordt gebruikt om een persoon of organisatie te beschrijven die op een uitbuitende manier winst maakt door onroerend goed te verhuren, voornamelijk aan huurders met weinig andere opties. Huisjesmelkers worden vaak geassocieerd met slecht onderhouden en overbevolkte huurwoningen, waarin de leefomstandigheden van de huurders ernstig kunnen zijn aangetast.

Huurprijzen opdrijven

Huisjesmelkers staan erom bekend dat ze de huurprijzen opdrijven zonder daarbij te zorgen voor de juiste onderhouds- en kwaliteitsnormen voor de woningen. Ze kunnen ook proberen om extra kosten in rekening te brengen voor basisvoorzieningen, zoals gas, water en elektriciteit, die normaal gesproken in de huurprijs zijn inbegrepen.

Denk jij dat je te veel huur betaald? In deze blog lees je hoe de Huurcommissie kan helpen!

Gevolgen voor huurders

Een huisbaas die niet het beste voorheeft met de huurders, wordt ook wel een huisjesmelker genoemd. Deze huiseigenaar wil vooral veel geld verdienen en dat gaat in veel gevallen ten koste van het wooncomfort, de veiligheid en de portemonnee van de huurders. Hoe dat precies in z’n werk gaat, zocht Huurstunt voor je uit.  

Wat doet een huisjesmelker?

Ze verhuren vooral heel veel kamers in een huis voor een veel te hoge prijs. Daarbij laat het onderhoud op zich wachten wat leidt tot gevaarlijke, ongezonde en vooral onhygiënische taferelen in het huis. De ramen tochten, de afvoer raakt verstopt en de huizen zijn koud en vochtig. Vooral studenten zijn hier het slachtoffer van, maar de laatste tijd hoor je ook meer geluiden dat huisjesmelkers misbruik maken van illegalen in Nederland. Deze mensen willen ook graag een dak boven hun hoofd en ze wonen soms met heel veel mensen in een kleine ruimte.

Slachtoffers van huisjesmelkers

Ze liggen naast elkaar op kleine matrasjes en betalen hier wel voor. Deze mensen durven hier uiteraard niets van te zeggen, omdat ze bang zijn teruggestuurd te worden. Ook studenten durven vaak geen stappen te ondernemen, omdat huisjesmelkers in sommige gevallen intimiderend en soms zelfs agressief kunnen worden. Dit soort situaties leiden tot een gevoel van machteloosheid bij de huurders, die vaak niet weten waar ze terecht kunnen met hun klachten.

Stappen ondernemen tegen huisjesmelkers

Ben jij het slachtoffer van een huisjesmelker en wil jij wel stappen ondernemen? Dit kan vaak via de huurcommissie. Kamerprijzen horen berekend te worden op basis van een puntenstelsel. Voldoet je kamer hier niet aan, dan kun je via de commissie een procedure starten tegen de huurbaas. Een procedure starten via de Huurcommissie kost altijd 25 euro, dit geld krijg je echter altijd terug als je gelijk blijkt te hebben. Helaas duurt een procedure via de Huurcommissie ook lang, omdat er zoveel klachten worden ingediend. Soms tot wel 1,5 jaar.

Huisjesmelker aanpakken

Het aanpakken van huisjesmelkers, verhuurders die winst maken ten koste van de rechten en het welzijn van huurders, is een belangrijke stap naar een eerlijkere en veiligere huurmarkt. Gemeenten en overheidsinstanties kunnen hier een cruciale rol in spelen door strengere regelgeving en controle. Dit houdt in: het regelmatig inspecteren van huurwoningen op veiligheid en leefbaarheid, het opleggen van boetes of sancties bij overtredingen, en het bevorderen van transparantie in huurprijzen en contractvoorwaarden. Het is ook belangrijk dat huurders zich bewust zijn van hun rechten en weten waar ze terecht kunnen met klachten.

Meer weten? Dit zijn jouw rechten en plichten als huurder.

Alternatieven en oplossingen

Daarbij mag de commissie geen straffen opleggen en is het dus maar de vraag of de huisbaas zich wat aantrekt van de uitspraak. Uiteraard kun je dan nog de stap naar de rechter maken, maar op die manier duurt de hele procedure wel lang. Het slimste is dus om op zoek te gaan naar een andere kamer als je te maken krijgt met een huisjesmelker. Hierbij is het belangrijk om je goed te informeren over de rechten en plichten als huurder en om vooraf informatie in te winnen over de reputatie van de verhuurder.

Het Juridisch Loket inschakelen

Wil je Juridisch advies inwinnen? Het Juridisch Loket is er voor iedereen die juridisch advies nodig heeft, maar vooral voor degenen die niet veel te besteden hebben. Ze bieden gratis informatie en advies over allerlei juridische kwesties. Voor hun diensten gelden inkomens- en vermogensgrenzen. Als je als alleenstaande een verzamelinkomen van maximaal €31.100, en een vermogen van niet meer dan €31.340 hebt, kom je in aanmerking voor hun hulp. (Studiefinanciering telt niet mee als inkomen!) Voor huishoudens met meer personen liggen deze grenzen iets hoger.


Veelgestelde vragen over Huisjesmelkers

Meer weten? Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over huisjesmelkers.

Is huisjesmelkerij strafbaar?

Ja, huisjesmelkerij kan strafbaar zijn, vooral als het gaat om activiteiten zoals het opzettelijk verwaarlozen van onderhoud, het overtreden van veiligheidsnormen, het illegaal opsplitsen van woningen of het vragen van excessieve huurprijzen. De exacte juridische status hangt af van de lokale wetgeving en de specifieke omstandigheden.

Wat doet een huisjesmelker?

Een huisjesmelker verhuurt onroerend goed, vaak in slechte staat, tegen hoge huren aan kwetsbare of wanhopige huurders. Ze negeren vaak onderhoudsverplichtingen, overtreden veiligheidsnormen, en kunnen onredelijke huurverhogingen doorvoeren. Dit leidt tot slechte en soms gevaarlijke leefomstandigheden voor de huurders.

Wat kan ik doen tegen een huisjesmelker?

Als je te maken hebt met een huisjesmelker, kun je verschillende stappen ondernemen:

  • Meld de situatie bij de gemeente of lokale handhavingsautoriteiten.
  • Start een procedure bij de Huurcommissie als het gaat om onrechtmatige huurprijzen of slecht onderhoud.
  • Zoek juridisch advies of hulp bij een huurdersvereniging.
  • Documenteer alle gebreken en communicatie met de verhuurder.
  • Overweeg, indien mogelijk, te verhuizen naar een veiligere en betere woning.