Puntenstelsel

Het puntenstelsel, ook wel het woningwaarderingsstelsel of WWS genoemd, wordt gebruikt om de maximale huurprijs van sociale huurwoningen te berekenen. Er is een puntenaantal waarboven de woning in de vrije sector valt en er geen maximale huurprijs meer geldt. Deze maximale huurprijs wordt berekend aan de hand van een formule die gekoppeld is aan de puntenwaardering.

Voorbeeld van het begrip ''puntenstelsel''

Tom en Sara zijn een jong stel dat een twee-kamerappartement huurt in het centrum van Amsterdam. Volgens het puntenstelsel, dat de kwaliteit en faciliteiten van de woonruimte beoordeelt, heeft hun appartement 145 punten, waarbij de oppervlakte, energiezuinigheid en de aanwezige voorzieningen zoals een recent gerenoveerde keuken en badkamer de hoogste puntenaantallen opleveren. Omdat het puntenaantal van hun woning boven het maximum puntenaantal van 2023 komt, wordt deze aangemerkt als een vrije sector woning, waardoor er geen maximale huurprijs geldt en ze een marktconforme huur betalen.

Wist je dat...

Het puntenstelsel vanaf 1 januari 2024 wordt uitgebreid, met meer goedkope middenhuur als gevolg?

Waar kijkt het puntenstelsel naar?

Het puntenstelsel kijkt naar verschillende kenmerken van een huurwoning, zoals de oppervlakte, de voorzieningen, het energieprestatiecertificaat en de ligging. Elk kenmerk krijgt een bepaald aantal punten toegewezen op basis van vastgestelde criteria. Deze punten worden opgeteld om de totale puntenwaardering van de woning te bepalen.

Wat is het doel van het puntenstelsel?

Het puntenstelsel biedt een objectieve manier om de maximale huurprijs van een woning te bepalen en heeft tot doel huurders te beschermen tegen te hoge huurprijzen. Het stelt ook een basisnorm vast voor de kwaliteit van sociale huurwoningen. Het is belangrijk op te merken dat het puntenstelsel niet van toepassing is op vrije sector huurwoningen, waar de huurprijs wordt bepaald door marktwerking en onderhandeling tussen verhuurder en huurder.

Hoe werkt het puntenstelsel?

De maximale huurprijs berekenen doe je online met de Huurprijscheck van de Huurcommissie. Het puntenstelsel is ingevoerd voor drie typen huurwoningen:

Aan de hand van de verschillende typen zijn waarderingspunten bedacht die de kwaliteit van de woonruimte bepalen. Voor elk beoordelingsonderdeel kunnen een hoeveelheid punten worden toegekend.

Lees ookZo bereken je de maximale huurprijs van een huurwoning.

Hoger puntenaantal = hogere huurprijs

Als een woning meer punten krijgt, betekent dit automatisch dat er een hogere huurprijs gevraagd kan worden voor de woonruimte. Het puntenaantal geeft altijd een maximale huurprijs aan. Het is dan niet toegestaan om meer huur te vragen dan dat maximumbedrag. Echter, het is wel toegestaan om een lager bedrag te vragen. Dit is aan de verhuurder zelf. Naast een maximale huurprijs, is er ook een maximale huurverhoging gebonden aan woningen die onder het puntenstelsel vallen.

Wanneer valt een woning niet onder het Woningwaarderingsstelsel?

Een woning valt buiten de maximale huurprijsberekening via WWS als de woning bij aanvang een huurprijs heeft die hoger is dan de liberalisatiegrens. In dat geval is het aan de verhuurder om de huurprijs te bepalen.

Betaal jij te veel huur? Jongeren en studenten, opgelet!

Twijfel over huurprijs?

Twijfel jij over de huurprijs van je woning en klopt jouw puntenberekening niet bij de huurprijs die de verhuurder hanteert? Je kunt in die gevallen vragen om een huurverlaging. Mocht de verhuurder niet in meegaan, dan kun je de Huurcommissie inschakelen. Die commissie zal dan op een onafhankelijke manier vaststellen of jij inderdaad te veel huur betaald voor de woning.