Puntenstelsel

Het puntenstelsel, ook wel het woningwaarderingsstelsel genoemd, wordt in sommige landen gebruikt om de maximale huurprijs van een woning te bepalen. Het is met name relevant in Nederland, waar het puntenstelsel wordt gebruikt om de maximale huurprijs van sociale huurwoningen te berekenen.

Het puntenstelsel kijkt naar verschillende kenmerken van een woning, zoals de oppervlakte, de voorzieningen, de energiezuinigheid en de ligging. Elk kenmerk krijgt een bepaald aantal punten toegewezen op basis van vastgestelde criteria. Deze punten worden opgeteld om de totale puntenwaardering van de woning te bepalen.

Aan de hand van de puntenwaardering wordt de maximale huurprijs vastgesteld. Er is een puntenaantal waarboven de woning in de vrije sector valt en er geen maximale huurprijs meer geldt. Onder dit puntenaantal is er wel een maximale huurprijs van toepassing. Deze maximale huurprijs wordt berekend aan de hand van een formule die gekoppeld is aan de puntenwaardering.

Het puntenstelsel biedt een objectieve manier om de maximale huurprijs van een woning te bepalen en heeft tot doel huurders te beschermen tegen te hoge huurprijzen. Het stelt ook een basisnorm vast voor de kwaliteit van sociale huurwoningen. Het is belangrijk op te merken dat het puntenstelsel niet van toepassing is op vrije sector huurwoningen, waar de huurprijs wordt bepaald door marktwerking en onderhandeling tussen verhuurder en huurder.

Hoe werkt het puntenstelsel?

Het puntenstelsel is ingevoerd voor drie typen huurwoningen:

Aan de hand van de verschillende typen zijn waarderingspunten bedacht die de kwaliteit van de woonruimte bepalen. Voor elk beoordelingsonderdeel kunnen een hoeveelheid punten worden toegekend. Als een woning meer punten krijgt, betekent dit automatisch dat er een hogere huurprijs gevraagd kan worden voor de woonruimte. Het puntenaantal geeft altijd een maximale huurprijs aan. Het is dan niet toegestaan om meer huur te vragen dan dat maximumbedrag. Echter, het is wel toegestaan om een lager bedrag te vragen. Dit is aan de verhuurder zelf. Naast een maximale huurprijs, is er ook een maximale huurverhoging gebonden aan woningen die onder het puntenstelsel vallen.

Wanneer valt een woning niet onder het Woningwaarderingsstelsel?

Een woning valt buiten de maximale huurprijsberekening via WWS als de woning bij aanvang een huurprijs heeft die hoger is dan de liberalisatiegrens. In dat geval is het aan de verhuurder om de huurprijs te bepalen.

Punten berekenen

Zoals hierboven ook al genoemd werd, worden de huurprijzen van sociale huurwoningen bepaald aan de hand van punten. Deze zogeheten WWS-punten zijn vastgesteld door de overheid. Benieuwd hoeveel punten jouw woning heeft? Tel dan alle onderstaande onderdelen bij elkaar op.

Onderdeel woning

Hoeveelheid punten

Oppervlakte kamers

1 punt per m²

Oppervlakte overige ruimtes

0,75 punt per m²

Verwarmde ruimtes

Per kamer 2 punten

Andere ruimtes 1 punt

(Maximaal 4 punten)

Energielabel of Energie-index

Label

Energie-index

Eengezinswoning

Meergezinswoning

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

Lager dan 0,6

0,6 tot 0,8

0,8 tot 1,2

1,2 tot 1,4

1,4 tot 1,8

1,8 tot 2,1

2,1 tot 2,4

2,4 tot 2,7

Hoger dan 2,7

 

44 punten

40 punten

36 punten

32 punten

22 punten

14 punten

8 punten

4 punten

0 punten

40 punten

36 punten

32 punten

28 punten

15 punten

11 punten

5 punten

1 punten

0 punten

Keuken

Tot 1 meter aanrecht

0 punten

1 tot 2 meter aanrecht

4 punten

2 meter aanrecht of meer

7 punten

Sanitair

Toilet

3 punten

Wastafel

1 punt

Douche

4 punten

Bad

6 punten

Bad en douche

7 punten

Privé buitenruimte

Tot 25 m²

2 punten

25 tot 50 m²

4 punten

50 tot 75 m²

6 punten

75 tot 100 m²

8 punten

100 m² of meer

10 tot 15 punten

Geen buitenruimte

-5 punten

Carport

2 punten

WOZ-waarde

Berekening: WOZ-waarde (minimaal € 44.284,-) / € 8.747 = aantal punten

 

Twijfel over huurprijs?

Twijfel jij over de huurprijs van je woning en klopt jouw puntenberekening niet bij de huurprijs die de verhuurder hanteert? Je kunt in die gevallen vragen om een huurverlaging. Mocht de verhuurder niet in meegaan, dan kun je de Huurcommissie inschakelen. Die commissie zal dan op een onafhankelijke manier vaststellen of jij inderdaad te veel huur betaald voor de woning.