Huurwoningen in een binnenstad van Nederland.

Meer betaalbare huurwoningen in 2024 bij Huurstunt

22 december 2022

Laatste update: 26 maart 2024

Het aantal sociale huurwoningen en goedkope huurwoningen zijn schaars. Ook mensen met een middeninkomen kunnen slecht een nieuwe betaalbare woning vinden omdat verhuurders van woningen in de vrije sector kunnen vragen wat ze willen. Veel huurwoningen in de vrije sector worden daarom goedkoper in 2024.

Inhoudsopgave

  Wat is het puntensysteem voor huurwoningen

  Het huidige puntensysteem, ook wel de huurprijscheck of het Woningwaarderingsstelsel genoemd, bepaalt de maximale, kale huurprijs voor huurwoningen. Het werkt als volgt. Een huurwoning krijgt een aantal punten op basis van hoe goed de woning is.

  De WOZ-waarde

  Onder andere voor de woonoppervlakte, het aantal kamers, en de WOZ-waarde. Heeft een woning maximaal 187 punten, dan gaat het om een sociale huurwoning. Voor deze woningen bepaalt het aantal punten welke huurprijs je mag vragen.

  Een straat in Nederland met betaalbare huurwoningen en bloeiende bomen.

  Liberalisatiegrens of sociale huur grens

  Het puntenaantal van 187 wordt ook wel de liberalisatiegrens of sociale huurgrens genoemd.De liberalisatiegrens ligt bij een maximale huurprijs van 879,66 euro. Heeft een woning meer dan 187 punten, dan gaat het om een vrijesectorwoning.

  Huurprijs zelf bepalen

  Bij een dergelijke woning geldt geen maximale huurprijs. Op dit moment mogen huiseigenaren dus zelf de hoogte van de huurprijs bepalen. Dit leidt er soms toe dat de huurprijs omhoog gaat en dat er huisjesmelkerij ontstaat op gewilde vestigingsplaatsen, zoals in de grote steden.

  Meer betaalbare huurwoningen realiseren

  De ministerraad heeft hiertoe besloten naar aanleiding van een voorstel van demissionair minister De Jonge. Het doel van dit voorstel is om meer betaalbare huurwoningen te realiseren voor mensen met een middeninkomen. Zij zijn namelijk aangewezen op de vrije markt, en de schaarste aan woningen zorgt er op dit moment voor dat er hoge huurprijzen gevraagd worden voor woningen die dit niet waard zijn. Door de nieuwe regeling gaat de betaalbaarheid van woningen erop vooruit en worden vrijesector huurwoningen de komende jaren voor een grotere groep huurders betaalbaar.

  Een paar betaalbare huurwoningen in Nederland.

  Bescherming tegen onredelijk hoge huurprijzen

  Met een regulering van het middenhuursegment worden huurders met een middenkomen beschermd tegen onredelijk hoge prijzen. De huurprijzen van honderdduizenden woningen worden gemiddeld € 190 goedkoper.

  Lees ook: De huurprijs bepalen van je woning

  Conclusie

  De huidige tekorten aan sociale en betaalbare huurwoningen zorgen ervoor dat personen met een gemiddeld inkomen moeite hebben om geschikte woningen te vinden. De ministerraad heeft daarom besloten om het puntensysteem voor huurwoningen te wijzigen, waardoor vanaf 2024 de huurprijzen voor ongeveer 300.000 woningen in de vrije sector worden verlaagd.

  Aangepaste regeling

  Het vernieuwde systeem vergroot het aantal punten tot 187, waardoor veel huurwoningen onder de aangepaste regeling zullen vallen. Dit maakt het mogelijk om een groter aantal betaalbare woningen beschikbaar te stellen voor mensen met een gemiddeld inkomen. Deze regulering van het middenhuursegment beschermt huurders tegen onredelijk hoge prijzen en draagt bij aan een betere betaalbaarheid van woningen.