Huurverlaging

Een huurverlaging is wanneer de huurprijs van een woning wordt verlaagd. Dit kan gebeuren om verschillende redenen, zoals een daling van het inkomen van de huurder, een gebrek aan onderhoud aan de woning of een disbalans tussen de kwaliteit van de woning en de huurprijs.

Voorbeeld van het begrip ''huurverlaging''

Marijke en Johan wonen in een sociale huurwoning in de stad. Na het onverwachte baanverlies van Johan, waardoor hun gezamenlijk inkomen aanzienlijk daalde, kwamen zij in aanmerking voor een huurverlaging. Ze namen contact op met hun woningcorporatie, die na beoordeling van hun situatie, besloot de huur te verlagen van €750 naar €650.

Benieuwd hoe jij je woonkosten omlaag krijgt? Lees dan snel deze blog!

Redenen voor huurverlaging

Huurverlaging kan verschillende redenen hebben en kan van toepassing zijn in verschillende situaties:

  1. Sociale huurwoningen: Huurders van sociale huurwoningen, die worden verhuurd door woningcorporaties hebben recht op huurverlaging als hun inkomen aanzienlijk is gedaald. Dit kan worden bepaald aan de hand van inkomensgrenzen en kan tijdelijk of permanent zijn, afhankelijk van de specifieke regelgeving en beleidsmaatregelen.

  2. Huurgeschillen: Huurverlaging kan ook plaatsvinden als onderdeel van een geschil tussen een huurder en verhuurder. Bijvoorbeeld, als een huurder van mening is dat de kwaliteit van de woning is verslechterd door gebreken of onderhoudsproblemen die niet zijn opgelost, kan hij of zij een huurverlaging vragen om de verminderde waarde van de woning te weerspiegelen.

Benieuwd naar wat jouw rekenhuur is? Je kunt het hier berekenen.

Huurverlaging in de vrije sector

Voor verhuurders in de vrije sector is huurverlaging niet verplicht. Een huurder kan de verhuurder wel vragen om huurverlaging. Als je zes maanden of korter in je vrijesector woning woont, kun je wél de Huurcommissie vragen om te toetsen of je beginhuur te hoog is. Dit kan echter alleen als je beginhuur onder de liberalisatiegrens ligt.