Huurverlaging

Een huurverlaging is wanneer de huurprijs van een woning wordt verlaagd. Dit kan gebeuren om verschillende redenen, zoals een daling van het inkomen van de huurder, een gebrek aan onderhoud aan de woning of een disbalans tussen de kwaliteit van de woning en de huurprijs.

De Woonbond is samen Aedes tot het Sociaal Huurakkoord gekomen. Hierin staat onder andere dat huurders met een laag inkomen en een hoge huur huurbevriezing of huurverlaging kunnen aanvragen. Deze regeling geldt alleen voor huurders bij woningcorporaties en niet bij particuliere verhuurders of beleggerscorporaties.

Huurverlaging is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een verlaging van de huurprijs voor een woning of een huurovereenkomst. Het houdt in dat de huidige huurprijs van een woning wordt verlaagd tot een lager bedrag. Huurverlaging kan verschillende redenen hebben en kan van toepassing zijn in verschillende situaties:

  1. Sociale huurwoningen: In sommige landen hebben huurders van sociale huurwoningen, die worden verhuurd door woningcorporaties of overheidsinstanties, recht op huurverlaging als hun inkomen aanzienlijk is gedaald. Dit kan worden bepaald aan de hand van inkomensgrenzen en kan tijdelijk of permanent zijn, afhankelijk van de specifieke regelgeving en beleidsmaatregelen.

  2. Huurgeschillen: Huurverlaging kan ook plaatsvinden als onderdeel van een geschil tussen een huurder en verhuurder. Bijvoorbeeld, als een huurder van mening is dat de kwaliteit van de woning is verslechterd door gebreken of onderhoudsproblemen die niet zijn opgelost, kan hij of zij een huurverlaging vragen om de verminderde waarde van de woning te weerspiegelen.

Wanneer heb je recht op huurverlaging

Een huurverlaging is alleen bedoeld voor mensen die een huur betalen die boven de kale huurprijs van € 633,25 euro bij één- en tweepersoonshuishoudens en 678,66 bij huishoudens van drie of meer personen. Deze mensen moeten qua inkomen vallen in een van de onderstaande categorieën:  

Huishouden

Inkomen

Alleenstaand

Lager dan € 23.725

Twee personen

Lager dan € 32.200

Drie of meer

Lager dan € 32.200 

De huurprijs van de huurwoningen zal dan verlaagd worden tot de aftoppingsgrens, waardoor deze mensen toch in aanmerking komen voor huurtoeslag en hun maandelijkse lasten verlaagd worden.

Benieuwd naar wat jouw rekenhuur is? Je kunt het hier berekenen.