Liberalisatiegrens

De liberalisatiegrens markeert het scheidingspunt tussen een sociale-huurwoning en een woning in de vrije sector binnen Nederland. Sociale of gereguleerde huurwoningen vallen onder de liberalisatiegrens (€ 808,06 in 2023). Deze huurwoningen zijn onderhevig aan specifieke regels, zoals het beperken van de huurprijs op basis van het puntensysteem voor huurwoningen (het woningwaarderingsstelsel of WWS). In de vrije sector gelden deze regels niet en is de huurprijs vrij onderhandelbaar.

In Nederland zijn er huurwoningen met twee verschillende soorten huurprijzen: geliberaliseerde huurprijs en niet-geliberaliseerde huurprijs. Deze splitsing is bepaald door de overheid om duurdere woningen vrij te geven. Ze wilden de huurprijzen van deze zogeheten vrije-sector woningen niet meer aan banden leggen, zodat de prijs bepaald kon worden door de markt. Hierdoor zijn locatie en populariteit ook belangrijk geworden bij het bepalen van de huurprijs. Toch kan niet zomaar elke woning een geliberaliseerde woning worden en zijn er wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Wanneer is een woning geliberaliseerd?

Of de huurprijs geliberaliseerd is, is afhankelijk van de huurprijs bij het tekenen van het huurcontract en het jaar waarin het contract getekend is. Niet elk jaar kent dezelfde liberalisatiegrens en het maakt dus uit of je het contract tekende in 2001 of in 2021. Voor de verschillende jaren, zijn de liberalisatiegrenzen als volgt:

Jaar

Prijs

Jaar

Prijs

2021

> € 752,33

2007

> € 621,78

2020

> € 737,14

2006

> € 615,01

2019

> € 720,42

2005

> € 604,72

2018

> € 710,68

2004

> € 597,54

2017

> € 710,68

2003

> € 585,24

2016

> € 710,68

2002

> € 565,44

2015

> € 710,68

2001

> ƒ 1.193,00 (€ 541,36)

2014

> € 699,48

2000

> ƒ 1.149,00 (€ 521,39)

2013

> € 681,02

1999

> ƒ 1.107,00 (€ 502,33)

2012

> € 664,66

1998

> ƒ 1.085,00 (€ 492,35)

2011

> € 652,52

1997

> ƒ 1.085,00 (€ 492,35)

2010

> € 647,53

1996

> ƒ 1.047,92 (€ 475,53)

2009

> € 647,53

1995

> ƒ 963,75 (€ 437,33)

2008

> € 631,73

   

Uitzonderingen 1989 tot 1993

Tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1993 was de liberalisatiegrens alleen geldig voor nieuwbouwwoningen. Bestaande huurwoningen konden hier toch nog niet onder vallen. Ging je dus een nieuwbouwwoning huren in die periode en is je huurprijs hoger dan de hieronder genoemde bedragen, dan woon je in een vrije sector woning en is je huurprijs geliberaliseerd:

Jaar

Huurprijs

1993

> ƒ 913,33 (€ 414,45)

1992

> ƒ 865,42 (€ 392,71)

1991

> ƒ 820,00 (€ 372,10)

1990

> ƒ 775,00 (€ 351,68)

1989

≥ ƒ 750,00 (€ 340,34)

Is mijn woning terecht geliberaliseerd?

Het kan zijn dat je twijfelt of je woning terecht onder de vrije sector valt. Als je graag zekerheid hebt, kun je de huurcommissie vragen om de aanvangshuur te beoordelen. Let op: dit moet je wel binnen zes maanden na het ingaan van je contract doen. Daarna kan de huurcommissie niets meer voor je doen en blijft de geliberaliseerde huurprijs van kracht. Als je op tijd bent met je aanvraag en de Huurcommissie vaststelt dat je woning onterecht in de vrije sector valt, dan zal de maximale huurprijs aan de hand van het puntenstelsel berekend worden. De huur mag daarna niet meer dan de maximale huurverhoging verhoogd worden en na zo’n verhoging mag de huur nooit boven de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel komen.

Gevolgen voor huurverhoging

Zoals je al hebt kunnen lezen, heeft het grote gevolgen voor de jaarlijkse huurverhoging als je woning in de vrije sector valt. Vrije sector huurwoningen zijn namelijk niet beperkt in hun verhoging. Eens per jaar mag de verhuurder besluiten om de huur naar wens te verhogen. Als je het hier niet mee eens bent, kun je dit aanvechten bij de kantonrechter. Als de rechter besluit dat de huurverhoging redelijk is, dan zul je akkoord moeten gaan of moeten verhuizen. Bij een sociale huurwoning ligt dit anders. Bij die woningen mag de huurprijs jaarlijks met een maximaal percentage verhoogd worden. Hoe hoog dit percentage is, is afhankelijk van het besluit van de overheid. De huurprijs mag echter nooit boven de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel komen.

Huursubsidie

Voor een vrije sector woning zul je nooit recht hebben op huursubsidie. Je zult de volledige huurprijs dus zelf moeten betalen. Bij sociale huurwoningen gelden ook regels. Wat die regels precies zijn, lees je hier: