Algemene huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden zijn de standaardvoorwaarden die gelden bij het huren van een woning, kantoorruimte of ander soortig onroerend goed. Deze voorwaarden worden meestal opgesteld door verhuurders en bevatten de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder.

Voorbeelden van algemene huurvoorwaarden

Wanneer een huurder een huurwoning wil gaan huren, zal de verhuurder is veel gevallen voorwaarden stellen. Deze voorwaarden staan genoemd in de algemene huurvoorwaarden. Wat er precies in de voorwaarden staat is per verhuurder of woningcorporatie verschillend. Enkele veelvoorkomende algemene huurvoorwaarden zijn:

 1. Huurprijs en betaling
  De overeengekomen huurprijs en de betalingsvoorwaarden, zoals de frequentie en de wijze van betaling, worden vastgelegd.

 2. Duur van de huurovereenkomst
  De periode waarvoor de huurovereenkomst geldt, wordt bepaald. Dit kan een bepaalde tijd zijn, bijvoorbeeld een jaar, of onbepaalde tijd.

 3. Wettelijke opzegtermijn
  De termijn waarbinnen de huurder of verhuurder de huurovereenkomst kan opzeggen, wordt vastgelegd. Deze wettelijke opzegtermijn kan bijvoorbeeld één maand of drie maanden zijn.

 4. Onderhoud en reparaties
  De verantwoordelijkheid voor het onderhoud en eventuele reparaties aan het gehuurde pand wordt bepaald. Vaak is de verhuurder verantwoordelijk voor structurele gebreken en de huurder voor klein onderhoud.

 5. Borgsom
  Het bedrag en de voorwaarden met betrekking tot de borgsom worden vastgelegd. De borgsom dient als zekerheid voor de verhuurder en wordt bij het einde van de huurovereenkomst terugbetaald onder aftrek van eventuele kosten.

 6. Gebruik van het gehuurde pand
  De huurvoorwaarden kunnen beperkingen opleggen aan het gebruik van het pand, zoals het verbieden van huisdieren, het toestaan van onderverhuur of het beperken van activiteiten die overlast veroorzaken.

 7. Aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van de huurder en de verhuurder voor eventuele schade aan het pand of eigendommen van derden wordt vastgelegd.

Vanaf 1 juli 2023 mag de maximale waarborgsom (oftwel: borg) maximaal twee maanden kale huur zijn.

Inkomensgrens

In sommige gevallen hanteren verhuurders een inkomensnorm of inkomenseis om zo te voorkomen dat mensen te dure appartementen of huurwoningen huren en ze de huur daardoor niet kunnen betalen. In veruit de meeste gevallen gaat het om een norm van 3 tot 4 keer de huurprijs. Als de woning aan tweeverdieners verhuurd wordt, gelden vaak andere regels. Vaak geldt dan het laagste inkomen voor de helft mee en wordt degene met het hoogste inkomen de hoofdhuurder.

Hoeveelheid bewoners

In principe verhuurt de verhuurder de woning aan de hoofdhuurder en zijn of haar gezin. Toch kan het zijn dat de gezinssamenstelling wijzigt, door bijvoorbeeld een geboorte, sterfgeval, scheiding of huwelijk. Het is altijd van belang dat er bij een wijziging in het huishouden contact opgenomen wordt met de verhuurder, zodat die op de hoogte is van de huidige situatie.

Onderverhuren

Bij sociale huurwoningen is onderverhuur nooit toegestaan. Als dit toch gebeurt, kan het zijn dat de verhuurder de huurder uit de gehuurde woning zet. Bij particuliere verhuurders is het in sommige gevallen wel toegestaan. De huurder zal dan wel toestemming moeten hebben van de verhuurder. Is die toestemming er niet, dan mag de particuliere verhuurder de huurder uit de woning zetten.

Meer weten over onderverhuur? Je leest het in de blog over onderhuren.!

Verplichtingen huurder

Naast de standaard voorwaarden, zijn er ook verplichtingen waaraan voldaan dienen te worden. Eén van deze verplichtingen is de betaling van de huurprijs. De verhuurder kiest een vast moment voor de afschrijving en het is aan de huurder om te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat, zodat de huursom afgeschreven kan worden. Ook moet de huurder eventuele gebreken aan de woning te melden, zodat de verhuurder onderhoud kan plegen.

Verplichtingen verhuurder

Uiteraard staat in de voorwaarden ook verplichtingen voor de verhuurder genoemd. Zo staat er vaak genoemd wat de huurder mag verwachten van de verhuurder. Dit kan zijn dat de verhuurder aansprakelijk is voor groot onderhoud en niet voor klein onderhoud. Ook het verschaffen van woongenot is hier een veel genoemde verplichting. Dit houdt in dat de verhuurder ervoor moet zorgen dat de huurder geen overlast ondervindt van buren of andere zaken.

Leestip: Overlast buren: zo los je het op.

Sleutelgeld niet toegestaan

Een verhuurder (of vertrekkende huurder) kan een huurder vragen om sleutelgeld te betalen, voordat hij de sleutel van de woning ontvangt. Vaak wordt dit binnen het huurcontract onder de administratiekosten geschaard. Het is in Nederland alleen niet toegestaan om sleutelgeld te vragen, omdat er geen tegenprestatie tegenover staat. Als jij denkt onterecht sleutelgeld te hebben betaald, kun je dit via de rechter terugvorderen.

Andere voorwaarden

Zoals hierboven al eerder genoemd is, kunnen de voorwaarden per verhuurder verschillend zijn. Het is dus van belang dat je ze altijd goed raadpleegt en kijkt of er geen vreemde dingen in genoemd staan. Is dit wel het geval, kun je altijd bij een jurist nagaan of het reële voorwaarden zijn.