Een rood spaarvarken met witte stippen

Bye bye borg; nieuwe wet beperkt waarborgsom

09 maart 2023

Laatste update: 03 april 2024

Een waarborgsom voor huurwoningen mag binnenkort nog maar maximaal twee maanden huur bedragen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met nieuwe regels hierover. De regels worden opgenomen in de 'Wet goed verhuurderschap'. De nieuwe regels in deze nieuwe wet vormen een beperking, aangezien verhuurders nu nog hoge bedragen van wel drie maanden huursom als borg mogen vragen. 

Inhoudsopgave

  Wet goed verhuurderschap in twee regels

  De 'Wet goed verhuurderschap' bevat kort samengevat twee nieuwe regels:

  1. De waarborgsom mag nog maar maximaal twee maanden huur bedragen;

  2. De borg moet binnen twee weken na de beëindiging van het huurcontract terugbetaalt worden.

  Belangrijke bepaling

  De eerste regel voorkomt dat verhuurders enorme bedragen borgsom vragen. Hierdoor wordt het voor sommige huurders gemakkelijker om een nieuwe woning te vinden. De tweede belangrijke bepaling in de nieuwe wet is dat verhuurders de borg binnen twee weken moeten terugbetalen aan huurders wanneer zij verhuizen. Nu is er geen wettelijke termijn waarbinnen de huurder de borg terugkrijgt, waardoor huurders soms lang moeten wachten op hun geld. Met de nieuwe wet hebben huurders meer zekerheid over de terugbetaling van hun borg.

  Handen met daarin briefjes geld, dit is de borg

  Uitzonderingen op de regel

  De waarborgsom hoeft aan het einde van de huurovereenkomst echter alleen binnen twee weken terugbetaald worden wanneer de huurder de woning in goede staat achterlaat en alle huurpenningen tijdig betaalt.

  Verhuurders mogen van deze regel afwijken en een deel van de waarborgsom inhouden als:

  • Er sprake is van schade aan de woning die de huurder moet vergoeden of als de huurder de woning niet netjes achterlaat voor de volgende bewoner;

  • De huursom nog niet is voldaan.

  Bij gebreken mag de verhuurder de geleden schade verrekenen met de betaalde borgsom. Slijtage als gevolg van slecht onderhoud of achterstallig onderhoud mag de verhuurder niet verrekenen.

  Wat is een waarborgsom?

  Een waarborgsom voor een huurwoning is een geldbedrag dat de huurder bij aanvang van de huurovereenkomst aan de verhuurder betaalt als zekerheidstelling voor eventuele gebreken in de woning of achterstallige huurpenningen. Dit bedrag wordt ook wel 'borg' genoemd en dient als garantie voor de verhuurder dat eventuele schade aan de woning of betalingsachterstanden worden gedekt.

  De huurder ontvangt de borg terug

  De huurder ontvangt de waarborgsom terug van de verhuurder als hij de huurovereenkomst opzegt en de gehuurde woning in goede staat verkeert. De hoogte van de waarborgsom verschilt per verhuurder en kan worden vastgesteld in overleg tussen de huurder en verhuurder.

  Huurder en verhuurder schudden elkaar de hand

  Maak afspraken over de borgsom

  Het is belangrijk om als huurder goede afspraken te maken over de waarborgsom en deze schriftelijk vast te leggen in de huurovereenkomst. Hierin kan worden opgenomen hoe hoog de waarborgsom is, op welke manier de verhuurder deze mag gebruiken en welke afspraken er gelden bij het terugbetalen van de waarborgsom. Vraag na het betalen van de borg ook een kwitantie of bewijs van betaling. Hiermee kun je bewijzen dat je de borg hebt betaald en wat de hoogte van het bedrag was.

  Lees ook: de overheid wil zeggenschap over het bouwen van huurwoningen