Huurprijs

De huurprijs is het bedrag dat de huurder aan de verhuurder betaalt voor het huren van de woning. Hoe hoog de huurprijs precies is, is afhankelijk van een aantal factoren. Soms is dat bedrag niet terecht en zijn er manieren om de huur te verlagen. Huurstunt heeft dit allemaal voor je uitgezocht, zodat je altijd het juiste bedrag betaalt voor je huurwoning.

Soort woning

Het eerste punt wat van belang is voor het bepalen van de huurprijs is het soort woning. Er zit nogal wat verschil tussen een kamer, sociale huurwoning of een geliberaliseerde huurwoning. Een kamer valt altijd onder het puntenstelsel van de Rijksoverheid, waardoor je eenvoudig kunt berekenen hoeveel je zou moeten betalen voor je kamer. Een verhuurder is niet vrij in het bepalen van de huurprijs en je kunt dit dus altijd aanvechten bij de Huurcommissie. Ook bij een huurwoning wordt de huurprijs in beginsel gekeken naar het puntenstelsel. Als de huurprijs bij aanvang van het huurcontract onder de liberalisatiegrens valt (€ 752,33 in 2021) dan spreekt men over een sociale huurwoning. Deze huurwoningen zijn streng onderworpen aan de regels van de puntentelling van de Rijksoverheid en hebben een maximum huurprijs.

Als de huur van je huurwoning hoger is dan de geldende liberalisatiegrens, spreekt men van een geliberaliseerde huurwoning of een huurwoning in de vrije sector. Hiervoor gelden andere regels dan bij een sociale huurwoning. Als de huurprijs bij aanvang van het huurcontract boven de liberalisatiegrens valt, geldt er geen maximumhuurprijs. De verhuurder is dan in principe vrij om te vragen wat hij of zij wil voor de woning. Uiteraard moet dit wel in het redelijke blijven en de Huurcommissie kan wel een huurprijscheck uitvoeren. Dit kan tot zes maanden na het afsluiten van het contract aangevraagd worden.

All-in huurprijs

In sommige gevallen kiest de verhuurder ervoor om een all-in huurprijs te vragen. Hierbij zijn alle kosten gebundeld in één prijs. Je betaalt dus geen losse kosten voor servicekosten en GWL en je weet niet wat de kale huur van de woning is. Het grote nadeel hiervan is dat je niet precies weet wat je kale huur is. Je kunt daarom een verzoek sturen naar de verhuurder om de prijs te splitsen. Mocht dit gebeuren, dan kan de huurcommissie toetsen of de huurprijs terecht is. Mocht de verhuurder niet akkoord gaan met het splitsen van de all-in huurprijs, dan kun je Huurcommissie vragen of zij de huurprijs voor je splitsen.

Huurverhoging

Ook bij een huurverhoging zijn er verschillende regels voor een geliberaliseerde huurwoning en een sociale huurwoning. Bij een sociale huurwoning mag de huur één keer per jaar verhoogd worden. Er geldt hierbij een maximumverhoging die jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. In 2019 was dat 4,1 procent voor inkomens onder de 42.436 euro per jaar. Voor alles daarboven gold een maximum huurverhoging van 5,6 procent. Vanaf 2021 is de jaarlijkse huurverhoging voor de sociale huur vastgesteld op 2,4 procent.

Bij een vrije sector huurwoning of een geliberaliseerde woning geldt geen maximum huurverhoging, tenzij er een indexeringsclausule is opgenomen in het huurcontract. In dat geval kiest men voor het percentage inflatie van dat jaar. Ook bij dit soort woningen mag de verhuurder maar één keer per jaar de huur verhogen, tenzij er grote verbeteringen zijn doorgevoerd en de woning meer waard is geworden. Wil jij de verhoging niet betalen? Dan kan de verhuurder de huur opzeggen. Er ligt een wetsvoorstel bij het parlement om de huurverhoging ook voor de vrije sector vast te zetten op 2,4 procent.