Borg

Borg staat voor waarborg of onderpand. Dit bedrag is ervoor bedoeld om de verhuurder te beschermen tegen schade aan het huis en het niet betalen van de huur door de huurder. De huurder betaalt deze borg bij het aangaan van het huurcontract en als alles goed verloopt en er geen schade aan de woning gemaakt is, zal de huurder dit bedrag weer terugkrijgen. Er kan voor iedere woning borg betaald worden. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een appartement, studio of kamer

In de context van het huren van een huis, verwijst "borg" naar een geldbedrag dat een huurder betaalt aan de verhuurder als garantie voor het nakomen van de huurovereenkomst. Het dient als een soort zekerheid voor de verhuurder in geval van schade aan het gehuurde pand of als de huurder de huurovereenkomst niet naleeft.

De borg wordt meestal betaald vóórdat de huurder het pand betrekt en kan variëren afhankelijk van de huurprijs, locatie en andere factoren. Het bedrag van de borg wordt doorgaans vastgelegd in de huurovereenkomst en moet worden teruggegeven aan de huurder aan het einde van de huurperiode, mits er geen sprake is van schade aan het pand en de huurder aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Als er echter schade is veroorzaakt door de huurder of als er sprake is van onbetaalde huur of andere inbreuken op de huurovereenkomst, kan de verhuurder een deel of het volledige bedrag van de borg inhouden om deze kosten te dekken.

Het is belangrijk om de specifieke voorwaarden met betrekking tot de borg nauwkeurig te lezen en te begrijpen voordat je een huurovereenkomst ondertekent.

Wanneer mag een verhuurder borg inhouden?

Een verhuurder mag ervan afzien om de borg terug te betalen als de huurder:

  • Schade aan de huurwoning gemaakt heeft
  • Het maandelijkse huurbedrag niet betaald heeft

Deze zaken zijn niet in de wet geregeld en de verhuurder kan dus in grote lijnen zelf bepalen hoeveel borg hij vraagt. Er is wel een maximum voor vastgesteld, dankzij eerdere uitspraken. Zo mag een verhuurder tot maximaal 3 maanden huur als borg vragen. Ook is vastgesteld dat de verhuurder verplicht is om de borgsom terug te betalen als de huurder geen schade gemaakt heeft aan de woning.  

Wat is kwitantie?

Een kwitantie is een bewijs dat er een bepaald geldbedrag is ontvangen. In dit geval is dat dus de waarborgsom die de verhuurder vraagt aan de huurder. Het is altijd verstandig om een kwitantie te vragen als je als huurder de borg betaalt. Soms woon je jaren op dezelfde plek en weet je uiteindelijk niet meer hoeveel geld je betaald hebt voor de borg van het huis. Je wilt dit volledige bedrag natuurlijk wel terug en daarom is het verstandig om een kwitantie te vragen en dit bewijs heel goed te bewaren.

Moet er rente betaald worden over de borg?

Het antwoord op deze vraag is kort: Nee, de verhuurder hoeft geen rente te betalen aan de huurder voor het inhouden van de waarborgsom. De huurder zal hetzelfde bedrag terugkrijgen als betaald is, mits er geen schade is aan het verhuurde pand dat aantoonbaar veroorzaakt is door, of onder de verantwoordelijkheid valt van de huurder.