Sociale huurwoning

In heel veel kranten wordt gesproken over een tekort aan sociale huurwoningen, maar wat zijn dat nu eigenlijk voor woningen en wanneer kom je in aanmerking voor een dergelijke woning? Huurstunt zocht het allemaal voor je uit.

Geschiedenis sociale huurwoningen

De eerste sociale huurwoningen dateren al vanuit de 13e eeuw. Toen der tijd werden er huizen gebouwd voor weduwen, armen en zieken. Zij konden zelf vaak niet zorgen voor woonruimte en uit een filantropisch gedachtengoed zorgen leden van adel en vooraanstaande kooplieden ervoor dat er huizen voor deze mensen gebouwd werden. Dit deden zij niet louter uit liefdadigheid. Ze hoopten hiermee een betere plek in het hiernamaals te krijgen.

Hedendaagse sociale huur

Inmiddels wordt sociale huur anders gebouwd en verhuurd. Dit wordt al heel lang niet meer gedaan door mensen van adel, maar door woningcorporaties. Deze corporaties werken samen met de overheid om het tekort aan sociale huurwoningen op te lossen. Hiervoor krijgen zij subsidie. Ze moeten zich hiervoor wel aan de regels van de Woningwet houden. Deze regels houden in dat 80 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen aan gezinnen of huishoudens moet worden verhuurd die een verzamelinkomen tot 36.798 euro hebben. 10 procent mag verhuurd worden aan huishoudens met een inkomen tot 41.056 euro en de overige 10 procent mag naar hogere inkomens, maar dit mag niet ten koste gaan van mensen die een urgentieverklaring hebben. Dit kunnen mensen zijn die een fysieke beperking gekregen hebben of mensen die noodgedwongen hun huis moeten verlaten zijn.

Particuliere sociale huur

Een misverstand is dat sociale huurwoningen altijd door een woningcorporatie verhuurd worden. Je kunt er als particuliere verhuurder voor kiezen om je woning onder de zogeheten liberalisatiegrens te verhuren, waardoor het een sociale huurwoning wordt. In dat geval is de verhuurder gebonden aan de overheidsregels die gelden voor sociale huurwoningen. Deze regels zijn onder andere:

  • Een maximale jaarlijkse huurverhoging zoals vastgesteld door de overheid
  • Huurprijs volgens het puntenstelsel

Puntenstelsel

Als de huurprijs bij aanvang van het huurcontract onder de liberalisatiegrens valt, bepaalt het puntenstelsel de bovengrens van de huurprijs. De huurprijs kan hier dus nooit bovenuit komen. Is dit bij jouw sociale huurwoning wel het geval, dan kun je bezwaar aanmaken en een procedure starten via de Huurcommissie.

Laag inkomen en sociale huur

Als jij in een sociale huurwoning woont en je inkomen is aan de lage kant, dan heb je in sommige gevallen recht op huurtoeslag. Deze toeslag krijg je vanuit de overheid om je een handje te helpen bij het betalen van je huur. Op die manier moeten ook mensen met een laaginkomen gewoon in een huis kunnen wonen. Wat de huurtoeslaggrens is, wordt ieder jaar door de overheid bepaald.