Onderverhuur

Onderverhuur is wanneer een huurder zijn huurwoning geheel of gedeeltelijk aan iemand anders verhuurt. Dit gebeurt meestal wanneer de hoofdhuurder tijdelijk afwezig is of een deel van de huur wil delen met iemand anders om kosten te besparen. De persoon die de woning onderhuurt, wordt de onderhuurder genoemd.

Het onderverhuren van een woning kan zowel legaal als illegaal zijn, afhankelijk van de regels en voorwaarden die zijn vastgelegd in het huurcontract en de lokale wetgeving. In sommige gevallen kan de hoofdhuurder toestemming vragen aan de verhuurder om de woning onder te verhuren, terwijl het in andere gevallen strikt verboden kan zijn.

Soms kan het interessant zijn voor een huurder om (een deel van) een huurwoning te verhuren aan iemand anders om zo de kosten wat te drukken. Uiteraard zijn hier wel regels aan verbonden en mag je niet zomaar je huis onderverhuren aan iemand anders. Om je op weg te helpen heeft Huurstunt alle regels voor je op een rij gezet, zodat je precies weet hoe je je legaal je huis of kamer kunt onderverhuren.

Wanneer mag je onderverhuren?

Uiteraard zijn er regels gebonden aan het onderverhuren van een woning. Dit kan gevolgen hebben voor zowel de onderhuurder als de onderverhuurder.

Zo is het van belang dat de onderverhuurder altijd toestemming heeft van de hoofdverhuurder (eigenaar van het pand). Zonder deze toestemming mag in geen enkel geval (een deel van) een huurwoning onderverhuurd worden. Daarbij is het ook nog van belang om wat voor woonruimte het gaan.

Je mag alleen een zelfstandige woonruimte onderverhuren. Dit betekent dat de onderhuurder toegang moet hebben tot een eigen keuken, badkamer, woon-/slaapkamer. Is dit niet het geval, dan is er sprake van illegale onderverhuur.

Gevolgen van illegaal onderverhuren

Het kan voor de onderverhuurder grote gevolgen hebben als aan het licht komt dat er sprake is van illegale onderhuur. Zo kan de hoofdhuurder per direct uit de woning gezet worden en als er sprake is van kamerhuur, dan zal ook de onderhuurder moeten vertrekken. In veel gevallen kan de onderhuurder dan wel een schadevergoeding vragen aan degene die de kamer aanbood. Als er wel sprake is van een zelfstandige woonruimte, maar de onderverhuurder geen toestemming had van de eigenaar dan mag in sommige gevallen de onderhuurder wel blijven. Dit is volledig afhankelijk van de verhuurder en of hij een uitzetting forceert via de rechter. Dat kan namelijk alleen op die manier, aangezien een onderhuurder wordt beschermd door de huurbescherming.