Onderverhuur

Onderverhuur is wanneer een huurder zijn huurwoning geheel of gedeeltelijk aan iemand anders verhuurt. Dit gebeurt meestal wanneer de hoofdhuurder tijdelijk afwezig is of een deel van de huur wil delen met iemand anders om kosten te besparen. De persoon die de woning onderhuurt, wordt de onderhuurder genoemd.

Voorbeeld van het begrip ''onderverhuur''

Stel je voor, Emma, een student, huurt een appartement in het centrum van Amsterdam. Met toestemming van haar verhuurder verhuurt ze een kamer aan Liam, een andere student, terwijl ze voor een semester in het buitenland studeert. Liam betaalt Emma een deel van de huur en gebruikt de kamer als zijn eigen plek.

Wat zijn de populairste Nederlandse steden om in te wonen? Je leest het hier!

Is onderverhuur legaal?

Het onderverhuren van een woning kan zowel legaal als illegaal zijn, afhankelijk van de regels en voorwaarden die zijn vastgelegd in het huurcontract en de lokale wetgeving. In sommige gevallen kan de hoofdhuurder toestemming vragen aan de verhuurder om de woning onder te verhuren, terwijl het in andere gevallen strikt verboden kan zijn.

Onderverhuur studentenkamer

Studenten die een kamer huren, denken soms aan onderverhuur, vooral als ze voor een periode naar het buitenland gaan. Officieel is toestemming van de verhuurder vereist. Sommige studentenhuisvesters bieden flexibele regels voor onderverhuur aan studenten, maar het is belangrijk om de regels en voorwaarden van je huurcontract na te gaan.

Huurwoning tijdelijk onderverhuren

Tijdelijke onderverhuur van een huurwoning is mogelijk, maar alleen met toestemming van de verhuurder. Dit is vaak relevant voor huurders die voor langere tijd weggaan, bijvoorbeeld voor werk of studie. De voorwaarden en duur moeten duidelijk worden vastgelegd, zowel met de verhuurder als met de onderhuurder.

Meer weten? Lees dan ook Je huurwoning onderverhuren; mag dat?

Wanneer mag je onderverhuren?

Uiteraard zijn er regels gebonden aan het onderverhuren van een woning. Dit kan gevolgen hebben voor zowel de huurder als de onderverhuurder.

Toestemming van de verhuurder

Zo is het van belang dat de onderverhuurder altijd toestemming heeft van de verhuurder (eigenaar van het pand). Zonder deze toestemming mag in geen enkel geval (een deel van) een huurwoning onderverhuurd worden. Daarbij is het ook nog van belang dat het om een zelfstandige woonruimte gaat.

Gevolgen van illegaal onderverhuren

Het kan voor de onderverhuurder grote gevolgen hebben als aan het licht komt dat er sprake is van illegale onderhuur. Zo kan de hoofdhuurder per direct uit de woning gezet worden en als er sprake is van kamerhuur, dan zal ook de onderhuurder moeten vertrekken. In veel gevallen kan de onderhuurder dan wel een schadevergoeding vragen aan degene die de kamer aanbood.

Meer weten over huurfraude? Bekijk dan eens deze uitleg!

Boete onderverhuur

Als een huurder zonder toestemming onderverhuurt of de voorwaarden van de huurovereenkomst overtreedt, kan dit resulteren in een boete. De hoogte van de boete en de specifieke gevolgen variëren per geval en zijn afhankelijk van de voorwaarden in de huurovereenkomst en de wetgeving. In sommige gevallen kan ongeoorloofde onderverhuur zelfs leiden tot beëindiging van het huurcontract.

Illegale onderhuur gevolgen

 Illegale onderhuur kan serieuze gevolgen hebben, zoals juridische stappen, boetes, of zelfs beëindiging van het huurcontract. Het overtreden van de voorwaarden van een huurovereenkomst of het negeren van wettelijke vereisten kan ernstige consequenties hebben voor de hoofdhuurder.

Onderverhuur melden

Als je vermoedt dat er sprake is van illegale onderverhuur, kun je dit melden bij de verhuurder of de woningcorporatie. In sommige gevallen kan het ook relevant zijn om melding te maken bij de gemeente, vooral als er sprake is van woonfraude of overlast.

Leestip: Onderverhuur: wat mag wel en niet?

Bij een zelfstandige woonruimte

Als er wel sprake is van een zelfstandige woonruimte, maar de onderverhuurder geen toestemming had van de eigenaar dan mag in sommige gevallen de onderhuurder wel blijven. Dit is volledig afhankelijk van de verhuurder en of hij een uitzetting forceert via de rechter. Dat kan namelijk alleen op die manier, aangezien een onderhuurder wordt beschermd door de huurbescherming.


Veelgestelde vragen over onderverhuur

Meer weten? Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragren over onderverhuur.

Is onder verhuren strafbaar?

Onderverhuur is niet altijd strafbaar, maar kan wel illegaal zijn als het in strijd is met de voorwaarden van het huurcontract of de wet.

Wat is verboden onderverhuur?

Het is vaak verboden om een gehuurde woning onder te verhuren zonder toestemming van de verhuurder. Verboden onderverhuur omvat situaties waarbij de hoofdhuurder de woning (of een deel ervan) onderverhuurt zonder de vereiste toestemming of in strijd met de huurovereenkomst of wettelijke bepalingen. Dit kan leiden tot juridische actie tegen de hoofdhuurder.

Is onderverhuur toegestaan?

Onderverhuur is toegestaan als de hoofdhuurder toestemming heeft van de verhuurder en als het voldoet aan de voorwaarden van de huurovereenkomst en de wet.

Wat wordt verstaan onder onderverhuur?

Onder onderverhuur verstaat men de situatie waarin de hoofdhuurder de gehuurde woning (of een deel ervan) aan een andere persoon verhuurt.

Wie is aansprakelijk bij onderverhuur?

De hoofdhuurder blijft aansprakelijk tegenover de verhuurder voor de naleving van het huurcontract, ook bij onderverhuur.

Hoe lang onderhuur?

De duur van de onderhuur hangt af van de afspraken tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder, maar mag niet in strijd zijn met de duur en voorwaarden van het oorspronkelijke huurcontract.