Campuscontract

Voor studenten zijn er soms andere contracten beschikbaar dan op de reguliere huurwoningmarkt. Zij blijven vaak maar voor een bepaalde tijd in een stad, om vervolgens weer te vertrekken nadat zij hun studie voltooid hebben. Om tijdelijke huisvesting te bieden die net lang genoeg is om de studietijd te overbruggen is er nu een nieuw soort huurcontract, namelijk: het campuscontract. Wat dit precies voor contract en wat er gebeurt als je stopt of klaar bent met je studie lees je hier.

Wat is een campuscontract?

Een campuscontract is een huurcontract dat aangegaan wordt voor de studieduur van een student. Zodra de student klaar is (of stopt) met de studie, heeft de student zes maanden om vervangende woonruimte te zoeken en de woning te verlaten. De woning zal dan weer opnieuw verhuurd worden aan een student, zodat die ook woonruimte heeft ten tijde van het studeren. Sinds 2016 geldt dit tijdelijke campuscontract ook voor promovendi. Deze contracten kunnen afgegeven worden voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte. 

Wat staat er in het campuscontract?

Het is van belang dat in het campuscontract genoemd staat dat het gaat om een studentenwoning die na voltooiing van de studie weer verhuurd zal worden aan een andere student of promovendus. Dit is belangrijk, omdat er anders sprake is van een normaal huurcontract. Dat houdt in dat het missen van een studiebewijs geen reden mag zijn voor het opzeggen van het huurcontract. De student kan dan wonen in de woning zo lang diegene dat wenst. Mocht het campuscontract wel als zodanig benoemd worden dan heeft de huurder ten tijde van het huren van de woning recht op huurbescherming en de woning zal een huurprijs hebben die bepaald is door het puntenstelsel. Mocht de huurder twijfelen aan de huurprijs, dan kan de huurder de Huurcommissie inschakelen om te toetsen of de prijs correct is.