Huurbescherming

In veel gevallen heb je in Nederland als huurder recht op huurbescherming. Toch is het voor veel huurders niet helemaal duidelijk wanneer je wel recht hebt op deze bescherming en wanneer niet. Huurstunt zocht het voor je uit, zodat jij precies weet wat je rechten zijn.

Wat is huurbescherming?

In Nederland wordt de huurbescherming gezien als het belangrijkste recht wat je als huurder hebt. Deze huurbescherming zorgt ervoor dat de huurder niet zomaar uit huis gezet kan worden en dat pas tot ontruiming kan worden overgegaan als de rechter hiertoe toestemming geeft. Dit kan bijvoorbeeld als de huurder meer dan 3 maanden geen huur betaalt of heel veel overlast veroorzaakt. Doordat de rechter hier eerst toestemming voor moet geven, loop jij veel minder risico en hoef je de grillen van de verhuurder niet te accepteren.

Uitzonderingen huurbescherming

Ondanks dat veel huurders recht hebben op huurbescherming, is dit in een aantal gevallen niet van toepassing. Zo hebben bewoners van hospitakamers, studentenkamers, tijdelijke huurwoningen en antikraakwoningen te maken met andere regels en vallen zij niet rechtstreeks onder de huurbeschermingsregels. Teven is het van belang dat de huurder zich gedraagt als een goede huurder. De rechtspraak heeft bepaald dat de huurder aanwezig moet zijn in de woning, netjes moet zijn tegen de buren en fatsoenlijk om moet gaan met de verhuurder. Daarbij is het betalen van de huur natuurlijk een gegeven. Voldoet de huurder niet aan die eisen en is dat aantoonbaar, dan kan het zijn dat de rechter bepaalt dat de woning ontruimd mag worden.

Beperkte huurbescherming

Zoals hierboven al genoemd werd, vallen bewoners van hospitakamers en tijdelijke huurwoningen onder andere regels. Zij hebben zogeheten beperkte huurbescherming. Dit houdt in dat wanneer een tijdelijk contract afloopt de huurder het huis moet verlaten mits het netjes afgewikkeld wordt. Tussentijds opzeggen kan bij tijdelijke huurcontracten alleen als er een diplomatenclausule is ingebouwd in het huurcontract. Bij hospitahuur geldt altijd een proefperiode van 9 maanden. In die tijd kan het huurcontract altijd opgezegd worden. Als er na die periode besloten wordt om het contract te verlengen, gelden de regels voor de uitgebreide huurbescherming. De huurder heeft in dat geval dezelfde rechten als andere huurders. De verhuurder kan de huurder dan dus niet zomaar uit de woning zetten.