Huurcommissie

In sommige gevallen kan het voor een huurder interessant zijn om de huurcommissie in te schakelen. Vooral als hij of zij denkt dat de huurprijs te hoog ligt of als er onenigheid ontstaat over het onderhoud of de servicekosten van een sociale huurwoning. Ook bij een vrije sectorhuurwoning kan er naar de huurcommissie gestapt worden. In dat geval dient dit binnen zes maanden na aanvang van het huurcontract te gebeuren.

Wat is de huurcommissie?

De huurcommissie is een onpartijdige organisatie die zich inzet om geschillen tussen huurders en verhuurders op te lossen. Daarbij is het ook een doel van de commissie om ervoor te zorgen dat er geen geschillen ontstaan.

Wanneer schakel je de huurcommissie in?

Als jij het niet eens bent met de verhuurder over bijvoorbeeld een huurverhoging, onderhoudsprijs of servicekosten, kun je de huurcommissie inschakelen. Het is wel van belang dat je je klacht eerst kenbaar gemaakt hebt bij de verhuurder. Laat hij niks horen of komt er geen bevredigende oplossing, dan zal de huurcommissie zich buigen over de zaak. Dit gaat enkel op voor woningen die qua huurprijs niet geliberaliseerd zijn. Deze woningen noemen we ook wel ‘sociale huurwoningen’. Er is één uitzondering. Zoals hierboven ook genoemd werd, kunnen huurders van vrije sector woningen in de eerste zes maanden een toetsing van de huurprijs aanvragen bij de huurcommissie.

Hoe werkt een procedure van de huurcommissie?

Als je er met de verhuurder niet uitkomt en je de huurcommissie inschakelt, kost dit 25 euro. Deze leges zijn ervoor bedoeld zodat mensen niet zonder meer een procedure starten. Zodra de kosten betaald zijn, gaat de huurcommissie beginnen met het verzamelen van informatie. Dit gebeurt onder meer door onderzoek te doen in de betreffende woonruimte. De commissie zal vervolgens eerst proberen het geschil op te lossen door te bemiddelen. Lukt dit niet, dan wordt er een formele procedure gestart. Er wordt dan een rapport opgesteld en beide partijen kunnen dan kiezen uit één van de volgende vervolgstappen:

  • Indiener trekt de klacht in. Dit gebeurt vaak als huurder en verhuurder samen tot een oplossing komen.
  • Uitspraak van de voorzitter. Als beide partijen dit willen, buigt de voorzitter van de commissie zich over de zaak.
  • Uitspraak door de Huurcommissie. De zaak wordt dan behandeld in een formele zitting. De uitspraak is bindend en beide partijen dienen zich hieraan te houden.

Krijgt de starter van de procedure gelijk in het proces? In dat geval krijgt diegene de betaalde leges terug. In die gevallen kost de Huurcommissie dus helemaal niets.