Campuscontract

Een campuscontract is een huurcontract dat aangegaan wordt voor de studieduur van een student. Hiervoor staat geen maximum studieduur.  Zodra de student klaar is (of stopt) met de studie, heeft de student zes maanden om vervangende woonruimte te zoeken en de woning te verlaten. De woning zal dan weer opnieuw verhuurd worden aan een student, zodat die ook woonruimte heeft tijdens het studeren. Sinds 2016 geldt dit tijdelijke campuscontract ook voor promovendi. Deze contracten kunnen afgegeven worden voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte.

Voor studenten zijn er soms andere contracten beschikbaar dan op de gebruikelijke huurwoningmarkt. Zij blijven vaak maar voor een bepaalde tijd in een stad, om vervolgens weer te vertrekken nadat zij hun studie voltooid hebben. Om tijdelijke huisvesting te bieden die net lang genoeg is om de studietijd te overbruggen is er nu een nieuw soort huurcontract, namelijk: het campuscontract. Wat dit precies voor contract en wat er gebeurt als je stopt of klaar bent met je studie lees je hier.

Wat staat er in het campuscontract?

Het is belangrijk dat in het campuscontract genoemd staat dat het gaat om een studentenwoning die na voltooiing van de studie weer verhuurd zal worden aan een andere student of promovendus. Dit is belangrijk, omdat er anders sprake is van een normaal huurcontract. Wanneer het gaat om een normale huurwoning, dan geldt het missen van een studiebewijs niet als reden voor het opzeggen van het huurcontract. De student kan dan wonen in de woning zo lang diegene dat wenst. Mocht de huurwoning in het campuscontract als normale huurwoning benoemd worden dan heeft de huurder tijdens het huren van de woning recht op huurbescherming en de woning zal een huurprijs hebben die bepaald is door het puntenstelsel. Twijfel je als huurder aan de huurprijs, dan kan de huurder de Huurcommissie inschakelen om te toetsen of de prijs correct is.

Wat kun je doen als de verhuurder je vraagt het huis te verlaten? 

Soms is de verhuurder in de veronderstelling dat je klaar bent met je studie of promotie en zal diegene je vragen het huis of de kamer te verlaten. Als dit nog niet het geval is, dan kun je binnen drie maanden een verklaring van de onderwijsinstelling laten zien. Op grond van dit bewijs kun je in de huurwoning blijven wonen. Kun je de verklaring niet overleggen, dan mag de verhuurder het huurcontract opzeggen.