Campuscontract

Een campuscontract is een soort huurcontract dat aangegaan wordt voor de studieduur van een student en geldt sinds 2016 ook voor promovendi. Voor een campuscontract staat geen maximum studieduur. Deze contracten kunnen afgegeven worden voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimte. Zodra de student klaar is (of stopt) met de studie, heeft de student zes maanden om vervangende woonruimte te zoeken en de woning te verlaten.

Voorbeeld van een campuscontract

Joris start zijn bachelor Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en krijgt een kamer via een campuscontract. Na zijn bachelor gaat hij door met een master. Na zijn studie krijgt hij van de verhuurder een verzoek om een inschrijvingsbewijs te tonen. Omdat Joris klaar is met studeren, heeft hij nu zes maanden om een andere woonruimte te vinden en de kamer te verlaten.

Ga jij binnenkort op kamers? Lees dan ook eens onze blog over op kamers gaan en bekijk onze handige Checklist op kamers gaan!

Campuscontract controle

Of je huurcontract geldig is of niet, ligt bij een campuscontract dus aan je inschrijving bij een onderwijsinstelling zoals een universiteit of hogeschool. Om dit te kunnen controleren, mag de verhuurder je jaarlijks vragen om een bewijs van inschrijving van je onderwijsinstelling. Als huurder heb je altijd maximaal drie maanden de tijd om deze in te leveren.

Wat staat er in het campuscontract?

Het is belangrijk dat in het campuscontract genoemd staat dat het gaat om een studentenwoning die na voltooiing van de studie weer verhuurd zal worden aan een andere student of promovendus. Dit is belangrijk, omdat er anders sprake is van een normaal huurcontract. Wanneer het gaat om een normale huurwoning, dan geldt het missen van een bewijs van inschrijving niet als reden voor het opzeggen van het huurcontract.

Hoe lang duurt een campuscontract?

De student kan wonen in de woning zo lang diegene dat wenst. Mocht de huurwoning in het campuscontract als normale huurwoning benoemd worden dan heeft de huurder tijdens het huren van de woning recht op huurbescherming en de woning zal een huurprijs hebben die bepaald is door het puntenstelsel. Twijfel je als huurder aan de huurprijs, dan kan je de Huurcommissie inschakelen om te toetsen of de prijs correct is.

Betaal jij te veel huur als jongere of student? Lees snel meer in deze blog!

Wat kun je doen als de verhuurder je vraagt het huis te verlaten? 

Soms is de verhuurder in de veronderstelling dat je klaar bent met je studie of promotie en zal diegene je vragen het huis of de kamer te verlaten. Als dit nog niet het geval is, dan kun je binnen drie maanden een verklaring van inschrijving van de onderwijsinstelling laten zien. Op grond van dit bewijs kun je in de huurwoning blijven wonen. Kun je de verklaring niet overhandigen, dan mag de verhuurder het huurcontract opzeggen, maar dient hij zich daarbij wel te houden aan de wettelijke opzegtermijn van zes maanden. 

Campuscontract particuliere verhuurder

Bij een campuscontract met een particuliere verhuurder gelden dezelfde basisprincipes als bij een campuscontract via een woningcorporatie. Het is specifiek bedoeld voor studenten en de huurder moet de woning verlaten als hij of zij niet langer studeert. Dit type contract wordt steeds populairder bij particuliere verhuurders die studentenwoningen aanbieden, omdat het ervoor zorgt dat de woning beschikbaar blijft voor actieve studenten.

Campuscontract opzegtermijn

De opzegtermijn bij een campuscontract is doorgaans gelijk aan die van andere huurcontracten, meestal één maand. Echter, de unieke voorwaarde van het campuscontract is dat het contract wordt beëindigd wanneer de huurder afgestudeerd is of stopt met studeren. De verhuurder kan dan vragen dat de woning binnen een bepaalde termijn, vaak enkele maanden, na het beëindigen van de studie wordt verlaten.

Lees ook onze blog 10 manieren om je studentenkamer in te richten.

Welke vier soorten huurcontracten bestaan er? 

In Nederland bestaan er vier hoofdsoorten huurcontracten:

  1. Het reguliere huurcontract voor onbepaalde tijd: de standaard huurovereenkomst zonder einddatum.
  2. Het tijdelijke huurcontract: voor een vastgestelde periode, vaak niet langer dan twee jaar.
  3. Het campuscontract: specifiek voor studenten, gekoppeld aan de studieperiode.
  4. Het contract voor hospitakamers: voor kamers in een huis waar ook de verhuurder woont.