Tijdelijk huurcontract wordt getekend.

Tijdelijk je huis verhuren: de voor- en nadelen

14 april 2020

Laatste update: 14 juni 2024

Afbeelding auteur

Jelle

Een nieuwe woning kopen is niet altijd handig als de oude woning nog niet verkocht is. Op de huidige markt gaat dat proces meestal snel, maar dat is niet altijd zo. Soms blijft een woning voor een langere tijd te koop staan en de eigenaar komt daardoor met dubbele woonlasten te zitten. Dit kan financieel slecht uitkomen en mensen zijn daarom vaak op zoek naar een oplossing. 

Belangrijkste punten uit deze blog

 • Dubbele woonlasten vermijden: Tijdelijke verhuur van je woning kan dubbele woonlasten dekken als je oude huis nog niet verkocht is.

 • Voordelen en nadelen: Voordelen zijn extra inkomsten en voorkomen van leegstand; nadelen zijn risico's van slecht huurdersgedrag en mogelijke omzetting naar onbepaalde tijd contracten.

 • Regelgeving: Informeer huurders schriftelijk over contracteinde en verkrijg benodigde vergunningen voor verhuur via de Leegstandwet.

Inhoudsopgave

  Tijdelijk verhuren voor twee jaar

  De manieren waarop je een woning kunt verhuren, lopen uiteen. Zo kun je ervoor kiezen om je woning in de tijdelijke verhuur doen voor een periode van 24 maanden. Je biedt je huurder dan een tijdelijke huurovereenkomst aan.

  Soms wil een verhuurder een woning graag tijdelijk verhuren omdat hij of zij naar het buitenland gaat. Hij of zij moet dan een vergunning aanvragen.

  Doorstroming verbeteren

  Sinds 2016 is een woning tijdelijk verhuren voor alle commerciële verhuurders een mogelijkheid om de doorstroming op de woningmarkt wat te verbeteren. Verhuurders met tijdelijke huurcontracten kunnen dan de huur niet tussentijds opzeggen en zitten vast aan de termijn van 24 maanden.

  Automatische beëindiging

  Een tijdelijk huurcontract eindigt automatisch na de afgesproken einddatum. Verhuur jij je woning tijdelijk en wil je de tijdelijke overeenkomst beëindigen? Voordat het huurcontract eindigt, zul je als verhuurder de huurder schriftelijk op de hoogte moeten stellen van het naderende einde van het huurcontract.

  Dit moet minimaal één maand en maximaal drie maanden voor het einde van het contract gebeuren.

  Let op als verhuurder

  Laat je dit niet weten aan de huurder, dan zal het tijdelijke huurcontract automatisch omgezet worden in een contract voor onbepaalde tijd. De huurder heeft dan huurbescherming en zal de woning dus niet zomaar hoeven te verlaten.

  Huurcontract voor onbepaalde tijd

  Je kunt na afloop van de 24 maanden de huurder ook zelf een nieuw huurcontract bieden. Dit mag dan geen nieuw tijdelijk contract zijn, maar moet een huurcontract zijn voor onbepaalde tijd. De huurprijs van een woning die op deze manier verhuurd wordt, wordt bepaald door het puntenstelsel.

  Verhuurder stelt tijdelijk huurcontract op.

  Leegstandwet

  Iets complexere vorm van een woning verhuren is door te verhuren via de Leegstandwet. Voor de tijdelijke verhuur van een te koop staande woning heb je een vergunning nodig. Hierbij is het van belang dat de woning te koop wordt aangeboden en in de twaalf maanden voorafgaand aan de verhuur bewoond is door de eigenaar.

  Ook mag de woning in tien jaar tijd niet vaker dan drie keer verhuurd zijn en moet er, voordat er wordt verhuurd, toestemming gevraagd worden aan de hypotheekverstrekker.

  Huypotheekcontracten

  In veel hypotheekcontracten staat dat het niet toegestaan is om de woning te verhuren en hier zul je niet zomaar van af mogen wijken. Het grote voordeel van verhuren via de Leegstandswet, is dat de verhuurder zelf mag bepalen hoe hoog of hoe laag de huurprijs is.

  De verhuurder zit in dit geval dus niet vast aan het puntenstelsel voor maximale huurprijzen.

  Minimale en maximale huurtermijn

  Waar de verhuurder wel aan vastzit, is een minimale en maximale huurtermijn. Zo mag de woning niet voor een periode korter dan zes maanden verhuurd worden en mag de maximale termijn niet langer dan vijf jaar zijn.

  Het huurcontract eindigt automatisch, maar net als bij de andere verhuurvorm zal de verhuurder de huurder wel moeten inlichten over het naderende einde van het huurcontract.

  Huurder en verhuurder schudden elkaar de handen.

  Diplomatenclausule

  Als je tijdelijk ergens anders moet zijn voor bijvoorbeeld je werk, dan kan het wenselijk zijn om je huidige woning te verhuren. Je kunt dan een huurder in je woning laten wonen met een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. In dit contract moet een ontruimingsbeding staan, wat inhoudt dat de huurder de woning op de aangegeven datum weer moet verlaten.

  Schriftelijk informeren

  Het is ook bij deze vorm van verhuur verplicht om de huurder schriftelijk te informeren over het aflopen van het huurcontract. Doe dit maximaal drie maanden van tevoren en minimaal een maand voor het eindigen van het contract.

  Voordelen tijdelijk verhuren

  De grote voordelen van het tijdelijk verhuren van een woning zijn dat de woning er altijd bewoond uitziet. Dit is vooral van belang voor de verkoop van de woning, omdat kijkers dan een betere voorstelling kunnen maken van het wonen in de woning.

  Daarbij is het ook prettig dat een woning bewoond wordt, om zo leegstand te voorkomen. Krakers en vandalen krijgen op die manier geen kans om de woning kapot te maken of te kraken.

  Inkomsten genereren

  Uiteraard is het ook prettig om zelf inkomsten te genereren als de woning verhuurd wordt. Normaal levert een leegstaande woning niets op en kost het zelfs geld. Als je een woning verhuurt, kun je op een laagdrempelige manier toch wat geld overhouden aan de woning. Hiermee kan de hypotheek betaald worden en eventuele andere kosten dekken.

  Huiseigenaar gaat zijn leegstaande woning verhuren aan een huurder.

  Nadelen tijdelijk verhuren

  Helaas zijn er voor verhuurders ook nadelen te noemen aan het tijdelijk verhuren van een woning. Zo kan het zijn dat je zelf in problemen komt als je vergeet de huurder schriftelijk te informeren over het einde van het huurcontract.

  Contract wordt automatisch omgezet

  Het contract wordt dan automatisch omgezet naar een huurcontract voor onbepaalde tijd met volle huurbescherming. De huurder uit de woning laten zetten kan dan alleen door een rechtszaak aan te spannen tegen de huurder.

  Risico's 

  Het komt voor dat de huurder niet goed omgaat met de woning, waardoor je achteraf zelf veel kosten moet maken om de woning weer in de originele staat te krijgen. Het is hierom belangrijk dat je de huurder zorgvuldig selecteert, zodat je dit risico tot een minimum beperkt.

  Jouw woning verhuren?

  Wil je je eigen woning verhuren op basis van de bovenstaande huurvormen? Je kunt je woning eenvoudig op Huurstunt plaatsen, waardoor je snel contact kunt krijgen met woningzoekenden in de omgeving. Het plaatsen van een huurwoning is volledig gratis.

  Conclusie

  Het kopen van een nieuwe woning terwijl de oude nog niet verkocht is, kan leiden tot dubbele woonlasten, wat financieel belastend kan zijn. Tijdelijke verhuur van de oude woning kan een oplossing bieden door extra inkomsten te genereren en leegstand te voorkomen. Het is echter essentieel om op de hoogte te zijn van de regelgeving en de huurder tijdig te informeren om te voorkomen dat een tijdelijk contract automatisch wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Zorgvuldige selectie van huurders is ook cruciaal om mogelijke risico's en kosten achteraf te minimaliseren.

  Terug naar het overzicht