Leegstand

Leegstand verwijst naar de situatie waarin een woning of gebouw niet bewoond of gebruikt wordt. Het kan verschillende redenen hebben, zoals een onbewoonde woning die te huur staat, of een pand dat te koop staat maar nog geen nieuwe eigenaar heeft gevonden.

Het kan ook gaan om een leegstaand gebouw dat niet wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. Leegstand kan tijdelijk zijn of langdurig voortduren.

Welke implicaties heeft leegstand?

Voor bewoners van huurwoningen kan leegstand gevolgen hebben voor de leefbaarheid van de omgeving. Leegstaande woningen of gebouwen kunnen verwaarloosd raken en overlast veroorzaken, zoals ongedierte of vandalisme. Bovendien kan leegstand de sociale cohesie in een buurt verminderen, omdat er minder buren en gemeenschapsactiviteiten zijn.

Daarnaast kan leegstand ook een nadelige invloed hebben op de waarde van omliggende woningen. Een buurt met veel leegstaande panden kan minder aantrekkelijk zijn voor potentiële kopers of huurders, wat de waarde van nabijgelegen woningen kan verlagen.

Wat wordt er gedaan tegen leegstand?

Om leegstand te bestrijden, nemen overheden en gemeenten vaak maatregelen om het gebruik van leegstaande panden te stimuleren. Dit kan onder meer het bevorderen van herbestemming van leegstaande gebouwen zijn transformatie naar sociale woningen, bedrijfsruimten of culturele voorzieningen. Ook worden leegstaande panden soms ingezet als antikraakwoning.

Soms worden er leegstandsheffingen of boetes opgelegd aan eigenaren van leegstaande panden, om hen aan te moedigen de woningen of gebouwen te verhuren, verkopen of te renoveren.