Diplomatenclausule

De diplomatenclausule is een term wat opgenomen kan worden in huurcontracten, vooral bij tijdelijke huurcontracten. Deze clausule geeft de verhuurder de mogelijkheid om het huurcontract op te zeggen als hij of zij de woning zelf weer nodig heeft, bijvoorbeeld omdat de verhuurder als diplomaat onverwachts terug moet keren naar Nederland. De clausule is bedoeld om verhuurders de flexibiliteit te geven om naar hun woning terug te keren in situaties waar hun werk hen onverwacht naar Nederland terugroept.

Diplomatenclausule voor Huurders

Wanneer een huurcontract voor ongelimiteerde duur wordt aangegaan, heeft de huurder het recht om de huur op elk gewenst moment te beëindigen. Voor extra stabiliteit kan de verhuurder echter een beginperiode vaststellen in het contract waarbinnen de huur niet opgezegd kan worden, zoals het eerste jaar van de huurperiode.

Het gebeurt vaak dat een huurder, met name iemand die voor werk in het buitenland verblijft, een diplomatenclausule wil opnemen in het huurcontract.

Deze clausule maakt een uitzondering op de beginperiode, waardoor de huurder toch de mogelijkheid heeft om de huur vroegtijdig op te zeggen. Dit is bijvoorbeeld handig als de huurder vanwege een baan naar een andere stad of land moet verhuizen.

Diplomatenclausule voor Verhuurders

Als een eigenaar van een woning tijdelijk naar een andere plaats verhuist, bijvoorbeeld voor werk, kan hij besluiten zijn eigendom voor een bepaalde tijd te verhuren.

Als hij van plan is om na deze periode weer in zijn woning terug te keren, moet er een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd worden opgesteld.

Deze overeenkomst moet een clausule bevatten die de huurder verplicht de woning te verlaten zodra de afgesproken huurperiode is afgelopen, zodat de verhuurder terug kan keren naar zijn woning. Dit type verhuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van een diplomatenclausule, wordt vaak aangeduid als tijdelijke huur.

Ook al is de overeenkomst tijdelijk, de verhuurder is verplicht de huurder schriftelijk op de hoogte te stellen wanneer de huurperiode ten einde loopt.