Leegstandwet

De Leegstandwet is een Nederlandse wet die betrekking heeft op de tijdelijke verhuur van leegstaande woningen. Deze wet is bedoeld om leegstand van woningen tegen te gaan en biedt mogelijkheden voor eigenaren om hun leegstaande woningen tijdelijk te verhuren, terwijl ze wachten op verkoop, sloop of renovatie.

Voorbeeld van het begrip ''Leegstandwet''

Stel je voor dat mevrouw Jansen een appartement bezit in Amsterdam dat al een tijdje leegstaat. Ze wacht op een goede koper, maar de woningmarkt is momenteel wat traag. Om te voorkomen dat het appartement onbenut blijft en om de kosten voor onderhoud en hypotheek te dekken, besluit ze gebruik te maken van de Leegstandwet. Ze vraagt een leegstandvergunning aan bij de gemeente en krijgt toestemming om het appartement tijdelijk te verhuren.

Tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet

De wet geeft eigenaren de mogelijkheid om een leegstandwetvergunning aan te vragen voor tijdelijke verhuur. Met deze vergunning kunnen zij de woning voor een bepaalde periode, meestal maximaal vijf jaar, verhuren aan een andere huurder. Hierbij gelden specifieke regels, zoals het opstellen van een tijdelijk huurcontract en het voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Meer weten? Lees dan ook onze blog Tijdelijk je huis verhuren via de Leegstandswet.

Hoe lang mag je verhuren onder de Leegstandwet?

Als de woning op de lijst staat voor renovatie of sloop duurt de huurovereenkomst minimaal zes maanden. Bij verkoop is deze periode iets korter. Die contracten duren minimaal 3 maanden. Verkopers zijn hierdoor iets flexibeler als het pand inderdaad verkocht wordt. Hoe lang de woning gehuurd mag worden, is afhankelijk van het plan met de woning. Als je de woning wilt verkopen, mag de tijdelijke huurder er maximaal 5 jaar wonen.

Maximale huurperiode

Deze periode mag niet verlengd worden. Bij woningen die op de lijst staan voor sloop of renovatie is deze periode maximaal 7 jaar en bij aanvraag van een afwijking van het bestemmingsplan wordt deze periode verlengt tot 10 jaar. Tijdelijke huurders kunnen dus lang in de woning blijven wonen als deze tijd nodig is.

Heb je bij de Leegstandwet huurbescherming?

Je hebt als huurder niet altijd recht op huurbescherming als je huurt onder de Leegstandwet. Als de woning te koop wordt aangeboden, mag de verhuurder zelf kiezen welke huurprijs er gevraagd wordt. Bij woning die gesloopt of gerenoveerd worden ligt dit anders. Die verhuurder zullen zich moeten houden aan het puntenstelsel van de Huurcommissie en daarbij geldt daarom ook een maximumhuurprijs.

Leegstandhuurvergunning verlopen, wat nu?

Als de verhuurder niet in de gaten heeft dat de leegstandvergunning verlopen is en de huurder huur blijft betalen, dan wordt het contract automatisch omgezet in een normaal huurcontract met huurbescherming. Voor een verkoper kan dit grote gevolgen hebben, omdat hij de huurder dan niet zomaar uit de woning kan zetten. Het is voor verhuurders daarom ook extra belangrijk om deze termijn goed in de gaten te houden.

Weten waarom er zoveel leegstaande panden zijn? Je leest het hier!

Huis verhuren?

Wil jij een huis verhuren onder de Leegstandwet? Bij Huurstunt kun je zelf gratis een woning te huur aanbieden. Aspirant-huurders nemen dan rechtstreeks contact met jou op, waarna je de verhuur zelf kunt regelen.