Leegstandwet

De Leegstandwet is een Nederlandse wet die betrekking heeft op de tijdelijke verhuur van leegstaande woningen. Deze wet is bedoeld om leegstand van woningen tegen te gaan en biedt mogelijkheden voor eigenaren om hun leegstaande woningen tijdelijk te verhuren, terwijl ze wachten op verkoop, sloop of renovatie.

Voorbeeld van het begrip ''Leegstandwet''

Stel je voor dat mevrouw Jansen een appartement bezit in Amsterdam dat al een tijdje leegstaat. Ze wacht op een goede koper, maar de woningmarkt is momenteel wat traag. Om te voorkomen dat het appartement onbenut blijft en om de kosten voor onderhoud en hypotheek te dekken, besluit ze gebruik te maken van de Leegstandwet. Ze vraagt een leegstandvergunning aan bij de gemeente en krijgt toestemming om het appartement tijdelijk te verhuren.

Tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet

De wet geeft eigenaren de mogelijkheid om een leegstandwetvergunning aan te vragen voor tijdelijke verhuur. Met deze vergunning kunnen zij de woning voor een bepaalde periode, meestal maximaal vijf jaar, verhuren aan een andere huurder. Hierbij gelden specifieke regels, zoals het opstellen van een tijdelijk huurcontract en het voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Meer weten? Lees dan ook onze blog: Tijdelijk je huis verhuren via de Leegstandswet.

Hoe lang mag je verhuren onder de Leegstandwet?

Als de woning op de lijst staat voor renovatie of sloop duurt de huurovereenkomst minimaal zes maanden. Bij verkoop is deze periode iets korter. Die contracten duren minimaal 3 maanden. Verkopers zijn hierdoor iets flexibeler als het pand inderdaad verkocht wordt. Hoe lang de woning gehuurd mag worden, is afhankelijk van het plan met de woning. Als je de woning wilt verkopen, mag de tijdelijke huurder er maximaal 5 jaar wonen.

Maximale huurperiode

Deze periode mag niet verlengd worden. Bij woningen die op de lijst staan voor sloop of renovatie is deze periode maximaal 7 jaar en bij aanvraag van een afwijking van het bestemmingsplan wordt deze periode verlengt tot 10 jaar. Tijdelijke huurders kunnen dus lang in de woning blijven wonen als deze tijd nodig is.

Heb je bij de Leegstandwet huurbescherming?

Je hebt als huurder niet altijd recht op huurbescherming als je huurt onder de Leegstandwet. Als de woning te koop wordt aangeboden, mag de verhuurder zelf kiezen welke huurprijs er gevraagd wordt. Bij woning die gesloopt of gerenoveerd worden ligt dit anders. Die verhuurder zullen zich moeten houden aan het puntenstelsel van de Huurcommissie en daarbij geldt daarom ook een maximumhuurprijs.

Leegstandhuurvergunning verlopen, wat nu?

Als de verhuurder niet in de gaten heeft dat de leegstandvergunning verlopen is en de huurder huur blijft betalen, dan wordt het contract automatisch omgezet in een normaal huurcontract met huurbescherming. Voor een verkoper kan dit grote gevolgen hebben, omdat hij de huurder dan niet zomaar uit de woning kan zetten. Het is voor verhuurders daarom ook extra belangrijk om deze termijn goed in de gaten te houden.

Weten waarom er zoveel leegstaande panden zijn? Je leest het hier!

Huis verhuren?

Wil jij een huis verhuren onder de Leegstandwet? Bij Huurstunt kun je zelf gratis een woning te huur aanbieden. Aspirant-huurders nemen dan rechtstreeks contact met jou op, waarna je de verhuur zelf kunt regelen.

Leegstandwet koopwoning

Onder de Leegstandwet kunnen eigenaren van koopwoningen deze tijdelijk verhuren. Dit is vooral relevant bij woningen die te koop staan en leeg zijn. De verhuur kan plaatsvinden gedurende de verkoopperiode, wat de eigenaar helpt om kosten te dekken. Voor deze vorm van verhuur is een vergunning van de gemeente vereist.

Leegstandwet verhuur

Tijdelijke verhuur volgens de Leegstandswet biedt meer flexibiliteit en minder strenge huurbeschermingsregels dan reguliere verhuur. Dit geldt voor verschillende soorten leegstaande panden, zoals koopwoningen, huurwoningen, en niet-woonruimtes. Ook hier is een vergunning van de gemeente nodig.

Meer weten over jouw rechten als huurder? Lees dan ook: Dit zijn jouw rechten en plichten als huurder.

Leegstandwet Amsterdam   

In Amsterdam kan de Leegstandwet worden gebruikt om leegstand tegen te gaan, met name in een stedelijke omgeving waar woningtekorten vaak voorkomen. Amsterdamse vastgoedeigenaren kunnen zo hun leegstaande panden tijdelijk verhuren, wat bijdraagt aan het verminderen van de leegstandsproblematiek.

Leegstandwet samenwonen

Voor stellen die willen samenwonen en een van de twee woningen tijdelijk willen verhuren onder de Leegstandwet, biedt deze wet een oplossing. Dit kan handig zijn als men eerst wil kijken hoe het samenwonen bevalt voordat een van de huizen definitief wordt verkocht of verhuurd.


Veelgestelde vragen over de Leegstandwet

Meer weten? Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over de leegstandwet.

Wat is de maximale huurprijs leegstandwet?

De maximale huurprijs bij verhuur onder de Leegstandwet is niet wettelijk vastgelegd. De huurprijs wordt bepaald in overleg tussen verhuurder en huurder en kan boven de reguliere huurprijsgrenzen liggen.

Wat zijn ze leegstandwet voorwaarden?

Voor verhuur onder de Leegstandwet gelden specifieke voorwaarden, zoals de noodzaak van een vergunning van de gemeente, de beperkte duur van de verhuurperiode (meestal maximaal 5 jaar), en bepaalde flexibiliteit in huurbescherming voor de huurder.

Hoe kan ik een leegstandwet vergunning aanvragen?

Een vergunning voor verhuur onder de Leegstandwet kan worden aangevraagd bij de gemeente waar de woning zich bevindt. Het aanvraagproces en de benodigde documentatie kunnen variëren per gemeente.

Wat is artikel 15 leegstandwet?

Artikel 15 van de Leegstandwet regelt de tijdelijke verhuur van woonruimte die in afwachting is van een andere bestemming. Het biedt mogelijkheden voor tijdelijke verhuur tot de nieuwe bestemming van de woonruimte gerealiseerd wordt.

Wat is de leegstandswet?

De Leegstandswet in Nederland maakt het mogelijk om leegstaande panden, zoals woningen, tijdelijk te verhuren. Deze wet is bedoeld om woningtekorten tegen te gaan en de gevolgen van leegstand te beperken.

Hoe lang mag je je huurwoning leeg laten staan?

Er is geen vaste regel voor de maximale periode dat een huurwoning leeg mag staan. Als een woning echter langdurig leegstaat, kan de gemeente ingrijpen, bijvoorbeeld door een tijdelijke huurder aan te wijzen.

Hoe lang verhuren leegstandswet?

Een woning kan onder de Leegstandswet vaak tot maximaal 5 jaar verhuurd worden. Voor tijdelijke verhuur is een vergunning nodig van de gemeente, en de exacte duur kan variëren afhankelijk van de situatie en het type woning.