man en vrouw achter laptop

De inkomenseis: dit is alles wat je moet weten

07 november 2023

Laatste update: 19 april 2024

Afbeelding auteur

Jelle

Het vinden van een nieuwe huurwoning kan een uitdaging zijn, en een belangrijke factor waar je rekening mee moet houden, is de inkomenseis. Of je nu voor het eerst een appartement wilt huren of op zoek bent naar een nieuwe woonplek, je krijgt ongetwijfeld met de inkomenseis te maken. Wij leggen je uit wat de inkomenseis precies betekent en welke rol deze speelt in het huren van een woning.

Inhoudsopgave

  Wat is een inkomenseis?

  Een inkomenseis is een financiële regel die verhuurders instellen voor mensen die een woning willen huren. Het bepaalt het minimaal vereiste inkomen van de huurder om de huur elke maand te kunnen betalen en beschermt verhuurders tegen financiële problemen. De precieze eis verschilt per verhuurder en locatie.

  Wat moet je inkomen zijn voor een huurwoning

  Verhuurders kunnen bijvoorbeeld de eisen stellen dat je maandelijks inkomen minimaal 3 of 4 keer de maandelijkse huurprijs moet bedragen. Dit betekent dat als de huurprijs bijvoorbeeld 1000 euro per maand is, de huurder een inkomen van ongeveer 3000 euro per maand moet hebben.

  Verhuurders geven doorgaans de voorkeur aan huurders met een vast inkomen, zoals een salaris uit een baan. Dit geeft hen de zekerheid dat je de huur van je huurwoning kunt blijven betalen.

  Waarom hanteren verhuurders een inkomenseis

  Een inkomenseis wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat huurders genoeg geld hebben om de huur te betalen. Huurders moeten een bepaald minimuminkomen hebben om te kunnen huren. Dit helpt te voorkomen dat ze de huur niet kunnen betalen. Voor verhuurders betekent dit minder risico op huurachterstanden. Met de inkomenseis proberen ze er dus voor te zorgen dat huurders financieel stabiel zijn.

  Het bewijzen van je inkomen

  Je moet meestal bewijs van je inkomen verstrekken, zoals loonstroken, arbeidscontracten, belastingaangiften of bankafschriften. Dit helpt de verhuurder te verifiëren dat je aan de inkomenseis voldoet.

  Sommige verhuurders staan alternatieve inkomstenbronnen toe, zoals studiefinanciering, alimentatie, of spaargeld, om aan de inkomenseis te voldoen. Dit kan variëren afhankelijk van de verhuurder.

  vrouw laat bewijs van inkomen zien

  Is de inkomenseis bruto of netto

  In veruit de meeste gevallen wordt uitgegaan van het bruto inkomen in plaats van het netto inkomen. Dit is dus het salaris dat je ontvangt voordat de belasting eraf gaat. Als jij bijvoorbeeld een woning wilt huren van 785 euro per maand, moet je dus 2344 euro per maand aan bruto inkomen krijgen.

  Telt het inkomen van mijn partner mee

  In veel gevallen zal een verhuurder het gezamenlijk inkomen van beide partners bekijken om te bepalen of ze aan de inkomenseis voldoen. Het totale inkomen van het koppel wordt dan vergeleken met de vereiste inkomenseis.

  Sommige verhuurders kunnen de individuele inkomens van beide partners overwegen. In dit geval moeten beide partners afzonderlijk aan de inkomenseis voldoen.

  Als één partner een aanzienlijk hoger inkomen heeft en de andere partner niet aan de inkomenseis voldoet, kan het zijn dat de partner met het hogere inkomen medehuurder wordt of zich garant stelt (borgsteller) voor de huur. Hierdoor kan het koppel samen een woning huren.

  Hoeveel van je inkomen mag je aan huur betalen

  Er is geen strikte regel die bepaalt hoeveel van je inkomen je aan huur mag betalen, omdat dit afhangt van verschillende factoren, waaronder je financiële situatie, persoonlijke voorkeuren en de lokale huurmarkt.

  Een veelvoorkomende vuistregel is dat je niet meer dan 30% van je bruto-inkomen aan huur zou moeten besteden. Dit helpt om een redelijk deel van je inkomen vrij te houden voor andere uitgaven, zoals voedsel, vervoer en sparen.

  Huurtoeslag

  In Nederland kun je in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit betekent dat je extra financiële steun ontvangt wanneer je inkomen onvoldoende is om je huurkosten te dekken. De hoogte van de huurtoeslag hangt af van verschillende factoren en regels, waaronder de hoogte van de huur, het inkomen en de samenstelling van het huishouden.

  Bekijk ook: Huurtoeslag in 2023: van een inkomensgrens tot huursubsidie voor studenten.

  Wat zijn sociale huurwoningen

  Als je niet aan de inkomenseis van huurwoningen in de vrije sector voldoet, kan een sociale huurwoning uitkomst bieden. Een sociale huurwoning is een betaalbare huurwoning die wordt aangeboden door de overheid of door woningcorporaties. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen met een lager inkomen, die moeite hebben om een betaalbare woning op de particuliere huurmarkt te vinden.

  man en vrouw kijken naar laptop

  Kenmerken van een sociale huurwoning

  De belangrijkste kenmerken van sociale huurwoningen is dat de huurprijzen doorgaans veel lager liggen dan de marktprijzen in de particuliere huurmarkt en deze woningen zijn met name voor huishoudens met een laag inkomen, zoals lagere middeninkomens, arbeidersklasse en mensen met specifieke behoeften, zoals ouderen of gehandicapten.

  Maar ook particuliere verhuurders kunnen ervoor kiezen om hun woning in de sociale huur aan te bieden. Een groot voordeel van sociale huur is dat je mogelijk recht hebt op huurtoeslag. Wel dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden, als je een sociale huurwoning wilt huren.

  Liberalisatiegrens 2024

  De liberalisatiegrens is het bedrag van de huurprijs boven welke een huurwoning wordt beschouwd als een vrijesectorhuurwoning. In Nederland geldt doorgaans dat huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens als sociale huurwoningen worden beschouwd. De liberalisatiegrens in 2024 is een maximale huur van 879,66 euro.

  Huurwoningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens worden beschouwd als vrijesectorhuurwoningen, waarbij de huurprijzen en huurvoorwaarden doorgaans meer vrij zijn en minder wettelijke beperkingen hebben.

  Criteria voor sociale huurwoningen

  Voor het huren van een sociale huurwoning van een woningcorporatie zijn er enkele criteria waaraan moet worden voldaan. Een van de vereisten is dat je jezelf moet inschrijven bij de woningcorporatie.

  Bovendien hebben woningcorporaties het recht om bepaalde eisen te stellen met betrekking tot je inkomen of de grootte van je huishouden. Dit kan betekenen dat je inkomen binnen bepaalde grenzen moet vallen of dat de grootte van je huishouden passend moet zijn voor de beschikbare woning.

  Een man en een vrouw tijdens het verhuizen

  Wat is het maximale inkomen voor een sociale huurwoning?

  Woningcorporaties beoordelen of je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning op basis van je (gezamenlijk) inkomen. Ze zijn verplicht om de meerderheid van de beschikbare woningen toe te wijzen aan huishoudens met lage tot middelhoge inkomens.

  In andere woorden, er geldt een inkomensgrens voor sociale huurwoningen. In 2023 gaat minimaal 85% van het totale jaarlijkse aanbod van sociale huurwoningen naar huurders die maximaal 44.035 euro verdienen voor eenpersoonshuishoudens en maximaal 48.625 euro voor meerpersoonshuishoudens.

  Heb je een eenpersoonshuishouden en is jouw inkomen hoger dan 44.035 euro? Of heb je een meerpersoonshuishouden en is jouw inkomen hoger dan 48.625 euro? Ook dan mag een woningcorporatie een sociale huurwoning aan je toewijzen. Jaarlijks mogen woningcorporaties namelijk maximaal 15% van de vrijgekomen woningen vrij toewijzen.

  Terug naar het overzicht