Wanneer kan ik huurtoeslag aanvragen? (2023)

Wanneer kan ik huurtoeslag aanvragen? (2023)

17 april 2020

Laatste update: 05 mei 2023

In Nederland kom je in bepaalde situaties in aanmerking voor huurtoeslag. Dit is een extra geldbedrag dat je krijgt als je inkomsten te laag zijn in verhouding tot de huur die je moet betalen. In 2022 kwamen anderhalf miljoen mensen in aanmerking voor huurtoeslag. Uiteraard zijn er wel regels verbonden aan het soort huizen waarvoor de toeslag geldt en de inkomsten. Soms zie je door de bomen het bos niet meer en is het prettig om te weten of jij in jouw situatie recht hebt op huurtoeslag. Huurstunt zocht alle regels voor je uit en vat ze in deze blog eenvoudig samen.

Eventuele toeslagpartner of huisgenoot

Voor het berekenen van je huurtoeslag is het belangrijk om eerst te kijken naar je eigen woonsituatie. Heb je bijvoorbeeld huisgenoten of een toeslagpartner, dan maakt dit uit voor de hoogte van je toeslag en zelfs voor het krijgen van toeslag in het algemeen.

Als je met iemand samen in een huis woont, hoeft dit niet per definitie te betekenen dat jullie ook elkaars toeslagpartner zijn. Je kunt toeslagpartner zijn wanneer:

 • jullie samen een kind hebben;

 • jullie een samenlevingscontract hebben;

 • jullie een jaar eerder ook elkaars toeslagpartner waren;

 • jullie partners zijn voor een pensioenregeling;

 • jullie fiscale partners zijn;

 • jullie een inwonend kind hebben onder 18 jaar (onderhuurder telt hierbij niet mee).

Het is belangrijk om te weten of iemand je toeslagpartner is, omdat het vermogen van je toeslagpartner dan ook meetelt voor jouw eigen vermogen. Dit is niet alleen van belang voor de huurtoeslag, maar ook voor de zorgtoeslag en andere toeslagen vanuit de overheid.

Wanneer je huurtoeslag krijgt

Of je nu samen of alleen een huurwoning huurt, maakt voor de algemene voorwaarden niet uit. Er zijn verschillende voorwaarden waar jij (en je medebewoners) aan moeten voldoen. Je krijgt huurtoeslag als je aan de volgende voorwaarden huurtoeslag voldoet:

 • Je bent achttien jaar of ouder;

 • Jij en de verhuurder hebben een huurcontract getekend;

 • De ruimte die je huurt betreft een zelfstandige woonruimte;

 • Jij betaalt de huur voor de zelfstandige woning

 • Jij en je eventuele medebewoner zijn bij de gemeente ingeschreven op het adres waarvoor je huurtoeslag vraagt;

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning;

 • De huurprijs van je woning ligt onder de liberalisatiegrens;

 • Je inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

Inkomensgrens

Sinds begin 2020 zijn de regels van huurtoeslag veranderd. Eerder was er een harde grens. Kwam je inkomen boven deze grens uit, dan kon je helemaal geen huurtoeslag meer krijgen. Die grens is nu iets flexibeler en de hoeveelheid huurtoeslag die je nu ontvangt, gaat langzaam een stukje naar beneden.

Dit houdt echter niet in dat je altijd maar recht blijft houden op huurtoeslag. Uiteindelijk is er altijd een grens. Zo hoeven huishoudens met de volgende inkomens niet langer te rekenen op huurtoeslag in 2023: 

 • Alleenwonend - meer dan €  33.748

 • Partners samen - meer dan € 67.496

Als je eenmaal weet of je recht hebt op huurtoeslag, is het ook belangrijk om te weten hoeveel je ongeveer gaat krijgen. Je kunt dit laten berekenen door de Belastingdienst door een proefberekening of door te kijken naar het schema onderaan deze pagina. Voordat je die berekening kunt doen is het belangrijk dat je de termen basishuur, kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrens snapt en weet wat ze betekenen.

Basishuur

De basishuur van een woning is iets anders dan de kale huur. Met basishuur wordt namelijk bedoeld welk deel van de huurprijs je zelf moet betalen, ongeacht of je recht hebt op huurtoeslag of niet. Elk jaar stelt de overheid een minimale basishuur vast en dat bedrag zul je dus altijd zelf moeten betalen voor je woning.

In 2023 zijn deze bedragen als volgt:

Leeftijd

Soort huishouden

Minimale basishuur

Jonger dan AOW-leeftijd

Eén persoon

€ 225,54

Meer personen

€ 225,54

Ouder dan AOW-leeftijd

Eén persoon

€ 223,72

Meer personen

€ 221,91

Kwaliteitskorting

Het gaat hierbij om een minimumbedrag. Het is volledig afhankelijk van je eigen inkomen hoe hoog de werkelijke basishuur is. Als de huur hoger is dan dat vastgestelde bedrag zal de huurprijs tussen de basishuur en de zogeheten kwaliteitskortingsgrens 100% vergoed worden.

Deze kwaliteitskortingsgrens is een harde grens. Vanaf die grens zal er dus minder huurtoeslag gegeven worden. De grens heet zo, omdat woningen met een hogere huurprijs vaak een hogere kwaliteit hebben en daar dus ook voor betaald mag worden. De kwaliteitskortingsgrens in 2023 bedraagt € 452,20.

Aftoppingsgrens

Tegenwoordig kosten veel woningen meer dan de kwaliteitskortingsgrens. Wanneer er in zo'n geval ook recht is op huurtoeslag, zal het huurtoeslagsysteem 65% van de huurprijs tussen de kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrens vergoeden.

De bedragen voor de aftoppingsgrens zijn opgedeeld in twee categorieën: de lage aftoppingsgrens en de hoge aftoppingsgrens. De lage aftoppingsgrens geldt voor eenpersoonshuishoudens en tweepersoonshuishoudens en bedraagt € 647,19. Voor huishoudens met drie of meer personen geldt de hoge grens van € 693,60.

Zodra de huurprijs van je woning boven deze prijs valt, zul je ook minder huurtoeslag ontvangen. Tussen de aftoppingsgrens en de huurtoeslaggrens van € 808,06 ontvang je maximaal 40% huurtoeslag. Het is hierbij volledig afhankelijk van je inkomen hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen.

Huurtoeslag aanvragen

Stel; je hebt recht op huurtoeslag. Dan is de volgende stap het aanvragen van de toeslag bij de Belastingdienst. Het aanvragen van huurtoeslag kan soms verwarrend zijn, maar met de hulp van DigiD kun je dit snel en gemakkelijk doen. Met deze persoonlijke online identiteit kun je toegang krijgen tot verschillende overheidsdiensten, waaronder het aanvragen van huurtoeslag.

Om huurtoeslag aan te vragen heb je je DigiD nodig. Je moet eerst naar de website van de Belastingdienst gaan en inloggen met je DigiD. Vervolgens kun je een aanvraag voor huurtoeslag indienen door je persoonlijke gegevens en inkomensgegevens in te vullen. 

Als je aan alle vereisten voldoet, zal de Belastingdienst je huurtoeslag toekennen. Het bedrag van de toeslag is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder je inkomen, huurprijs en huishoudgrootte.

Sociale huurwoning huren

Als jij een huurwoning wilt huren die met de huurprijs voldoet aan de voorwaarden voor huurtoeslag, dan zul je goed moeten zoeken. Veel van deze woningen worden verhuurd door woningbouwcorporaties. Je zult hier te maken krijgen met lange wachttijden. Deze wachttijden kunnen oplopen tot meer dan tien jaar.

Mocht je snel een sociale huurwoning willen vinden, dan kun je je gratis aanmelden voor de woningnieuwsbrief van Huurstunt. Geef hierbij aan dat je een huurwoning wilt huren met een huurprijs onder € 800. Zodra er een sociale huurwoning online geplaatst wordt, krijg je een e-mail. Je kunt zo snel reageren op woningaanbod dat voor jou interessant is.