bankbiljetten van 50 euro onder een vergrootglas

Huurtoeslag in 2024: van een inkomensgrens tot huursubsidie voor studenten.

17 april 2020

Laatste update: 19 april 2024

In Nederland kom je in bepaalde situaties in aanmerking voor huurtoeslag. Dit is een extra geldbedrag dat je krijgt als je inkomsten te laag zijn in verhouding tot de huur die je moet betalen.  

Inhoudsopgave

  Wat is huurtoeslag

  Huurtoeslag is een financiële tegemoetkoming van de Nederlandse overheid voor burgers die een relatief hoge huurprijs betalen in verhouding tot hun inkomen. Het is bedoeld om het huren van een woning betaalbaarder te maken voor mensen met een lager inkomen. De hoogte van de huurtoeslag hangt af van verschillende factoren, waaronder de hoogte van de huur, het inkomen en de samenstelling van het huishouden.

  Wat is de huurtoeslag grens in 2024?

  In 2024 hangt de hoogte van de huurtoeslag in Nederland af van jouw inkomen, vermogen en de hoogte van de huurprijs. Voor alleenstaanden is de inkomensgrens in 2024 vastgesteld op € 44.000. Met een toeslagpartner mag jullie gezamenlijke inkomen voor 2024 niet hoger zijn dan € 40.500.

  Je vermogen en huurtoeslag in 2024

  Wil je in aanmerking komen voor huurtoeslag in 2024 dan mag jouw vermogen niet hoger zijn dan € 36.952. Heb je een toeslagpartner, dan mag het gezamelijke vermogen niet hoger zijn dan €73.904

  Huurtoeslag voor studenten

  Studenten komen ook in aanmerking voor huurtoeslag, maar er gelden extra regels. Zo moet je ouder zijn dan 18 jaar en een "zelfstandige woonruimte" huren.

  Bovendien mag, als je jonger dan 23 jaar bent, jouw huur niet hoger zijn dan € 454,47 en je vermogen niet meer dan € 31.748. Als je studeert, ouder dan 23 jaar bent of een kind hebt, dan mag de huur maximaal € 879,66 bedragen.

  De huurprijs mag over het algemeen niet hoger zijn dan €879,66 om in aanmerking te komen voor huurtoeslag

  Eventuele toeslagpartner of huisgenoot

  Voor het berekenen van je huurtoeslag is het belangrijk om eerst te kijken naar je eigen woonsituatie. Heb je bijvoorbeeld huisgenoten of een toeslagpartner, dan maakt dit uit voor de hoogte van je toeslag en zelfs voor het krijgen van toeslag in het algemeen.

  Wanneer is iemand een toeslagpartner?

  Als je met iemand samen in een huis woont, hoeft dit niet per definitie te betekenen dat jullie ook elkaars toeslagpartner zijn. Je kunt toeslagpartner zijn wanneer:

  • jullie samen een kind hebben;

  • jullie een samenlevingscontract hebben;

  • jullie een jaar eerder ook elkaars toeslagpartner waren;

  • jullie partners zijn voor een pensioenregeling;

  • jullie fiscale partners zijn;

  • jullie een inwonend kind hebben onder 18 jaar (onderhuurder telt hierbij niet mee).

  Het is belangrijk om te weten of iemand je toeslagpartner is, omdat het vermogen van je toeslagpartner dan ook meetelt voor jouw eigen vermogen. Dit is niet alleen van belang voor de huurtoeslag, maar ook voor de zorgtoeslag en andere toeslagen vanuit de overheid.

  Een man en een vrouw geven elkaar een high five

  Wanneer heb je recht op huurtoeslag

  Of je nu samen of alleen een huurwoning huurt, maakt voor de algemene voorwaarden niet uit. Er zijn verschillende voorwaarden waar jij (en je medebewoners) aan moeten voldoen. Je krijgt huurtoeslag als je aan de volgende voorwaarden huurtoeslag voldoet:

  • Je bent achttien jaar of ouder;

  • Jij en de verhuurder hebben een huurcontract getekend;

  • De ruimte die je huurt betreft een zelfstandige woonruimte;

  • Jij betaalt de huur voor de zelfstandige woning

  • Jij en je eventuele medebewoner zijn bij de gemeente ingeschreven op het adres waarvoor je huurtoeslag vraagt;

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning;

  • De huurprijs van je woning ligt onder de liberalisatiegrens;

  • Je inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

  briefjes van 100 euro

  Aftoppingsgrens voor woningen

  Tegenwoordig kosten veel woningen meer dan de kwaliteitskortingsgrens. Wanneer er in zo'n geval ook recht is op huurtoeslag, zal het huurtoeslagsysteem 65% van de huurprijs tussen de kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrens vergoeden.

  De bedragen voor de aftoppingsgrens zijn opgedeeld in twee categorieën: de lage aftoppingsgrens en de hoge aftoppingsgrens. De lage aftoppingsgrens geldt voor eenpersoonshuishoudens en tweepersoonshuishoudens en bedraagt € 647,19. Voor huishoudens met drie of meer personen geldt de hoge grens van € 693,60.

  Zodra de huurprijs van je woning boven deze prijs valt, zul je ook minder huurtoeslag ontvangen. Tussen de aftoppingsgrens en de huurtoeslaggrens van € 876,66 ontvang je maximaal 40% huurtoeslag. Het is hierbij volledig afhankelijk van je inkomen hoeveel huurtoeslag je kunt krijgen.

  Huurtoeslag aanvragen

  Stel; je hebt recht op huurtoeslag. Dan is de volgende stap het aanvragen van de toeslag bij de Belastingdienst. Het aanvragen van huurtoeslag kan soms verwarrend zijn, maar met de hulp van DigiD kun je dit snel en gemakkelijk doen. Met deze persoonlijke online identiteit kun je toegang krijgen tot verschillende overheidsdiensten, waaronder het aanvragen van huurtoeslag.

  Om huurtoeslag aan te vragen heb je je DigiD nodig. Je moet eerst naar de website van de Belastingdienst gaan en inloggen met je DigiD. Vervolgens kun je een aanvraag voor huurtoeslag indienen door je persoonlijke gegevens en inkomensgegevens in te vullen. 

  Als je aan alle vereisten voldoet, zal de Belastingdienst je huurtoeslag toekennen. Het bedrag van de toeslag is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder je inkomen, huurprijs en huishoudgrootte