Huurachterstand

Een huurachterstand verwijst naar een situatie waarin een huurder niet op tijd of helemaal niet de verschuldigde huur betaalt aan de verhuurder. Het betekent dat de huurder achterloopt op de betalingen en een achterstand heeft opgebouwd.

Huurachterstand kan worden veroorzaakt door verschillende redenen, zoals financiële problemen, verlies van inkomen, onverwachte uitgaven of andere persoonlijke omstandigheden.

Voorbeeld van een huurachterstand

Stel je een huurder voor die maandelijks een vast bedrag aan de verhuurder verschuldigd is voor het gebruik van een appartement. Als de huurder herhaaldelijk te laat of helemaal niet betaalt, ontstaat er een huurachterstand. Deze kan negatieve gevolgen hebben, zoals boetes, rente en uiteindelijk zelfs uitzetting uit de woning. Huurachterstanden kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals financiële problemen of persoonlijke tegenvallers. Het is belangrijk om open communicatie met de verhuurder te behouden en financiële problemen tijdig aan te pakken om verdere complicaties te voorkomen.

Plichten van een huurder

Als huurder heb je enkele plichten waaraan je moet voldoen. Eén van die plichten is het op tijd betalen van de verschuldigde huur. Dit gaat in de meeste gevallen per automatische incasso, maar bij sommige verhuurders zul je dit zelf moeten overstorten voor een bepaalde datum. Zorg ervoor dat je dit op tijd regelt, zodat je niet in de problemen komt, want een huurachterstand kan zorgen voor nare situaties.

Beheer je financiën goed en maak een potje voor onverwachte uitgaven, zoals medische kosten of autoreparaties, om te voorkomen dat je in de problemen komt met het betalen van je huur.

Gevolgen van een huurachterstand

Als je een huurachterstand hebt, is het vooral belangrijk dat je niet afwacht. Gelijk bij de eerste dag dat je de huur te laat betaald heb je al een achterstand. Je levert dan een wanprestatie en dat kan uiteindelijk leiden tot een uithuiszetting.

Dat wil je natuurlijk voorkomen. Om ervoor te zorgen dat je in je huis mag blijven, is het vooral belangrijk dat je met de verhuurder gaat praten. Wacht niet af tot hij contact met je opneemt, want dan kan het al te laat zijn. Vertel de verhuurder waarom je te laat betaald hebt en hoe je dit wil oplossen. In de beste gevallen geeft de verhuurder je dan een mogelijkheid tot een betalingsregeling of uitstel van betaling.

Lees ook eens: Dit moet jij regelen als je in je eerste huurwoning trekt!

Wanneer komt een deurwaarder voor huurachterstand

Sommige verhuurders sturen nog een extra betaalverzoek of een aanmaning voordat er een deurwaarder wordt ingeschakeld. Let alleen wel op: dit is niet verplicht.

De huurder mag gelijk een deurwaarder inschakelen als je huurbetaling niet op tijd binnen is. Alle communicatie zal dan via de deurwaarder lopen en het is dan ben je te laat om nog een betalingsregeling af te spreken met de verhuurder. Hierom is het belangrijk dat je bij een dreigende achterstand al contact opneemt met de verhuurder, zodat diegene op de hoogte is van je situatie.

Wanneer naar de rechter voor huurachterstand

Als je na contact met de deurwaarder niet betaald, kan hij de gang naar de rechter inzetten. Die zal dan bepalen wat de gevolgen zullen zijn van je huurachterstand.

Uit uitspraken die eerder gedaan zijn, blijkt dat rechters in de meeste gevallen overgaan op uitzetting als de huurachterstand drie maanden of meer is. Ga hier echter niet gelijk van uit, want de rechter kan ook beslissen dat je al na 2 achterstallige betalingen je huis moet verlaten.

Betaling na uitzetting

Wanneer de rechter bepaald dat je de huurwoning moet verlaten, betekent dit niet vrij bent van het betalen van de achterstallige huur. Integendeel, je zult het verschuldigde bedrag nog steeds moeten betalen en hier komen nog extra kosten bij. Je zult dan namelijk ook de buitengerechtelijke incassokosten, wettelijke rente en de proceskosten moeten betalen. Zorg er dus voor dat je altijd contact houdt met de verhuurder en je deze situaties probeert te voorkomen.