koppel op zoek naar huurwoning

Hoe de nieuwe Huurplafondwet huurders juist in de knel brengt

16 november 2023

Laatste update: 25 maart 2024

Afbeelding auteur

Jelle

Wie een huurwoning zoekt, weet dat dit vaak een uitdaging is: schaarste en torenhoge huurprijzen zijn aan de orde van de dag. Als antwoord hierop wil het kabinet een nieuwe wet in te voeren. En hoewel deze regelgeving is ontworpen om de huur betaalbaarder te maken, werpt het de vraag op: zal deze wet het huurlandschap verbeteren of juist beperken? Wij zochten het voor je uit.

Inhoudsopgave

  Nieuwe Huurplafondwet

  Het kabinet wil de handen uit de mouwen steken en streeft ernaar om huurders een eerlijke prijs voor hun onderkomen te laten betalen. Hoe? Door de middenhuur te reguleren en het woningwaarderingsstelsel (WWS) strakker aan te halen.

  Torenhoge huurprijzen

  De afgelopen jaren werden huurders geconfronteerd met enorme stijgingen in de vrije sector. Nieuwe bewoners in de grote steden betaalden de afgelopen 5 jaar steevast € 160 per maand meer dan hun voorgangers. Alsof dat nog niet genoeg was, werden meer dan 75.000 betaalbare koopwoningen opgeslokt voor de verhuur, waardoor ze onbereikbaar werden voor startende huurders of mensen met een middeninkomen.

  Daarom moeten de Huurplafondwet en het WWS een nieuw hoofdstuk gaan schrijven, waarin de huurprijzen in balans worden gebracht met de kwaliteit van de woning. Maar hoewel deze maatregelen ontzettend nobel klinken, is het nog maar de vraag of het invoeren van de wet ook echt gaat zorgen voor verbetering.

  Een man zit op de bank met z'n hoofd in z'n handen

  Wat gaat de Wet Betaalbare huur doen?

  In de afgelopen zes jaar is het aantal woningen in de particuliere vrije huursector in Nederland bijna verdubbeld, van 260.000 in 2015 naar meer dan 500.000 in 2021. Opvallend genoeg zijn de huurprijzen hierdoor niet gedaald, maar juist enorm gestegen. En deze jaarlijkse huurverhoging is niet gekoppeld aan de kwaliteit van de woning, de verhuurder is namelijk volledig vrij in het bepalen van de huurprijs.

  De kern van de Wet Betaalbare Huur is dat een groter gedeelte van de huurmarkt maximale huurprijzen krijgen. Verhuurders riskeren straks namelijk een bestuurlijke boete als zij een hogere huurprijs vragen. Hiervoor wordt het puntenstelsel opgetrokken van 148 naar 186 punten. Daarnaast wordt de maximale huurprijs bepaald door het energielabel van een woning. Huizen met een slecht energielabel worden door goedkoper en woningen met een goed energielabel worden juist duurder.

  Bekijk ook: Dit zijn jouw rechten en plichten als huurder

  Economische prikkel voor verhuurders

  Deze Wet Betaalbare huur gaat op veel invloed uitoefenen op de beschikbaarheid van huurwoningen. En lang niet iedereen juicht deze nieuwe maatregelen toe. Wanneer de overheid een maximum stelt aan huurprijzen, kan dit namelijk het rendement voor verhuurders en beleggers verminderen. Dit kan hen ontmoedigen om te investeren in nieuwe huurwoningen of juist aanmoedigen om de huurwoningen te verkopen.

  Hoewel dit misschien leidt tot een toename van koopwoningen, komt de huurmarkt juist nog verder onder druk te staan. Niet iedereen kan of wil namelijk kopen, maar als verhuurders hun huurhuizen omzetten in koophuizen zal dit uiteindelijk het aanbod van huurwoningen op de markt verminderen.

  Twee mannen ondertekenen een contract

  Minder motivatie om huurwoningen goed te onderhouden

  Een afname van het aanbod kan leiden tot meer concurrentie voor de beschikbare huurwoningen. Dit heeft ook invloed op de kwaliteit van huurwoningen, aangezien verhuurders minder geneigd kunnen zijn om te investeren in onderhoud en verbeteringen als hun inkomsten beperkt zijn.

  Sociaal-economische Gevolgen

  Hoewel de bedoeling is om huur betaalbaarder te maken, kan de vermindering van het aanbod juist leiden tot hogere prijzen in het vrije segment en meer concurrentie, wat het tegenovergestelde effect heeft voor huurders. Voor specifieke groepen zoals starters, mensen met een tijdelijke overeenkomst, of mensen die nieuw zijn in een stad, kan het door de Wet Betaalbare huurwoning veel moeilijker worden om een geschikte huurwoning te vinden.

  Energiebesparen op je huurwoning? Ontdek onze tips zonder grote verbouwingen.

  Kanttekening

  Hoewel het beperken van huurprijzen bedoeld is om de huurmarkt toegankelijker te maken, kan het in de praktijk dus leiden tot een verminderd aanbod en verhoogde concurrentie, wat uiteindelijk nadelige gevolgen kan hebben voor huurders. Een uitgebalanceerde aanpak die rekening houdt met zowel de belangen van huurders als verhuurders is daarom cruciaal voor een gezonde huurmarkt.

  Terug naar het overzicht