Woningverbetering

Woningverbetering verwijst naar het proces van het aanbrengen van verbeteringen, aanpassingen of renovaties aan een bestaande woning met als doel de kwaliteit, functionaliteit, esthetiek of duurzaamheid ervan te verbeteren.

Het doel van woningverbetering is om het woongenot te verhogen, de waarde van de woning te verhogen en de levensduur ervan te verlengen.

Bekijk ook: Wat is een EPV?

Voorbeelden van woningverbetering

Onder woningverbetering vallen verschillende soorten verbeteringen en aanpassingen aan een woning. Het kan onder andere betrekking hebben op:

 1. Renovatie: Het uitvoeren van algemene reparaties en vernieuwingen in een woning om de kwaliteit, functionaliteit en esthetiek te verbeteren. Bijvoorbeeld het vervangen van verouderde leidingen, het renoveren van de keuken of badkamer, of het opknappen van de gevel.

 2. Isolatie: Het aanbrengen van isolatiemateriaal om de energie-efficiëntie van een woning te verbeteren. Dit kan onder meer het isoleren van het dak, de muren, vloeren of ramen omvatten, met als doel de warmte beter binnen te houden en energieverlies te verminderen.

 3. Verbetering van de energievoorziening: Het installeren van zonnepanelen, warmtepompen of andere duurzame energiebronnen om de woning van groene energie te voorzien. Dit kan helpen om de energiekosten te verlagen en de ecologische voetafdruk te verminderen.

 4. Veiligheidsmaatregelen: Het nemen van maatregelen om de veiligheid in de woning te verbeteren, zoals het installeren van rookmelders, inbraakbeveiligingssystemen, brandblussers of veiligheidssloten.

 5. Toegankelijkheidsaanpassingen: Het maken van aanpassingen in de woning om deze toegankelijker te maken voor mensen met een beperking of mobiliteitsproblemen. Denk aan het plaatsen van een traplift, het verbreden van deuropeningen, het aanpassen van sanitaire voorzieningen, of het installeren van hellingbanen.

Als huurder wil je natuurlijk zo comfortabel wonen als mogelijk is. De verhuurder kan besluiten om woningverbetering door te laten voeren. Als je hier een voorstel voor krijgt, is het belangrijk dat je weet wat je rechten zijn en welke gevolgen dit voor jou als huurder heeft.

Wanneer is er sprake van woningverbetering?

Er is sprake van woningverbetering als er meer woongenot voor de huurder ontstaat. Het mag hierbij niet gaan om het vervangen of repareren van bestaande voorzieningen. Woningverbetering is altijd een toevoeging of verandering aan het huis. Zo kan er dubbel glas geïnstalleerd worden of krijgt de woning een luxere keuken. Deze dingen dragen bij aan het woongenot, omdat de woning beter geïsoleerd wordt en de bewoner kan genieten van meer luxe.

Verschil woningverbetering en onderhoud

Soms wordt woningverbetering verward met onderhoud. Zo kan een gestoffeerde woning een nieuwe vloer krijgen, omdat de oude verrot was. Het kan bijdragen aan het woongenot, maar valt onder onderhoud. Zorg er dus voor dat je goed weet wat woningverbetering is en wat niet, zodat je ook weet wat je kunt verwachten.  

Huurverhoging na woningverbetering

Wat je vooral kunt verwachten na een woningverbetering is een huurverhoging. Verhuurders mogen de huur verhogen, als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Hou als huurder dus goed in de gaten of hieraan voldaan is. Zo moet de huurder altijd toestemming gegeven hebben voor de woningverbetering. Een notificatie is niet voldoende als de verhuurder ook de huur wil verhogen. Daarbij is het ook belangrijk dat de verbetering meer comfort biedt. De huurprijs mag bovendien niet hoger worden dan de maximale huurprijs. Deze huurprijs wordt berekend door te kijken naar het woningwaarderingsstelsel.

Onredelijke huurverhoging?

Als je denkt dat je verhuurder de huurprijs niet juist verhoogd en dat je te veel betaald voor de woningverbetering, dan kun je een procedure starten bij de Huurcommissie. Ze zullen dan met je kijken of er inderdaad sprake is van een onredelijke huurverhoging.

Aanvullende punten voor woningverbetering

 1. Bouwvergunning: Voor bepaalde vormen van woningverbetering, zoals het uitbreiden van de woning of het aanbrengen van structurele veranderingen, kan een bouwvergunning vereist zijn. Dit is een officiële toestemming van de gemeente om de verbeteringen uit te voeren.

 2. Duur van de verbeteringen: De tijd die nodig is om de woningverbeteringen uit te voeren, kan variëren afhankelijk van de omvang en complexiteit ervan. Sommige verbeteringen kunnen binnen enkele dagen worden voltooid, terwijl andere projecten weken of zelfs maanden in beslag kunnen nemen.

 3. Kosten en financiering: De kosten van woningverbeteringen kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van de aard van het project. Het verkrijgen van financiering voor de verbeteringen kan ook verschillende opties omvatten, zoals het aanvragen van een lening, het gebruik van eigen middelen of het verkrijgen van subsidies of belastingvoordelen.

 4. Milieuvriendelijke verbeteringen: Naast energie-efficiëntie kunnen woningverbeteringen ook gericht zijn op milieuvriendelijkheid. Dit kan het gebruik van milieuvriendelijke materialen, regenwateropvangsystemen, groendaken en andere duurzame praktijken omvatten.

 5. Ondersteuning en advies: Huurders kunnen mogelijk ondersteuning krijgen van overheidsinstanties, energiebedrijven of andere organisaties bij het plannen en uitvoeren van woningverbeteringen. Dit kan technisch advies, subsidies of andere vormen van hulp omvatten.

 6. Tijdelijke huisvesting: In sommige gevallen, zoals bij grootschalige renovaties, kan het nodig zijn dat huurders tijdelijk elders worden gehuisvest tijdens de verbeteringswerken. Dit kan worden geregeld door de verhuurder of kan deel uitmaken van de afspraken tussen huurder en verhuurder.