Een verhuurder geeft een uitzetting notice aan een huurder

De Fijne Lijn van Onderhuur: Navigeren door Huurregels in Nederland

13 november 2023

Laatste update: 25 maart 2024

Afbeelding auteur

Jelle

Stel je voor: je hebt een charmant appartement gevonden in het hart van Utrecht, ideaal gelegen en verrassend betaalbaar. Je tekent een contract met iemand die zichzelf voorstelt als de huurder van het pand, niet wetende dat je daarmee onbewust een rol speelt in een scenario van illegale onderverhuur. In deze blog duiken we dieper in de wereld van onderverhuur: wat het is, waarom het illegaal kan zijn, en welke gevolgen het heeft voor zowel de onderhuurder als de hoofdhuurder.

Inhoudsopgave

  Wat is onderhuur

  Onderhuur lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige transactie: je huurt een woning van iemand die zelf huurder is van die woning. Dit wordt echter complexer binnen het Nederlandse wettelijke kader. Wettelijk gezien is onderverhuur vaak verboden, tenzij expliciet toestemming is verleend door de hoofdverhuurder.

  Deze regel is er om zowel de belangen van de oorspronkelijke verhuurder als de kwaliteit en veiligheid van de woonruimte te waarborgen.

  Maar wat gebeurt er als deze regels worden overtreden? En hoe weet je of de situatie waarin je je bevindt legaal is? In de volgende paragrafen ontrafelen we deze vragen

  een woning gevuld met meubels

  Is onderhuur illegaal

  In Nederland is de legaliteit van onderhuur een delicate kwestie. Terwijl sommige verhuurders openstaan voor onderverhuur en hierover afspraken maken in het huurcontract, sluiten anderen dit expliciet uit.

  Het is cruciaal om te begrijpen dat, zonder toestemming, onderverhuur niet alleen illegaal is, maar ook serieuze juridische consequenties kan hebben.

  Voor de hoofdhuurder kan dit betekenen dat het huurcontract wordt ontbonden, terwijl voor de onderhuurder het risico bestaat op onverwachte uitzetting. Dit benadrukt het belang van transparantie en zorgvuldigheid bij het aangaan van huurovereenkomsten, vooral in steden waar woonruimte schaars en gewild is.

  Een advocaat aan een bureau die een document ondertekend

  Uitzetting door onderhuur

  Een belangrijke zorg voor onderhuurders is de mogelijkheid van uitzetting. Het antwoord is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de onderhuur.

  Als de hoofdverhuurder niet heeft ingestemd met de onderverhuur, kan deze inderdaad de huurovereenkomst met de hoofdhuurder beëindigen, wat indirect de onderhuurder treft. De Nederlandse wetgeving biedt echter enige bescherming: er is een opzegtermijn van zes maanden voordat de onderhuurder daadwerkelijk moet vertrekken.

  Dit biedt enige tijd om alternatieve woonruimte te zoeken, maar onderstreept ook de onzekerheid waarmee onderhuurders geconfronteerd kunnen worden. Dit scenario toont aan waarom het essentieel is om de legaliteit van je woonsituatie te verifiëren voordat je een onderhuurovereenkomst aangaat.

  Verhuurder laat weten aan een huurder dat hij uitgezet wordt

  Heb ik rechten als onderhuurder

  Als onderhuurder heb je ook rechten, zelfs in situaties van illegale onderverhuur. Deze rechten zijn vergelijkbaar met die van reguliere huurders.

  Mocht je als onderhuurder onverhoopt je woning moeten verlaten omdat de huurovereenkomst is beëindigd of vanwege de ontdekking van illegale onderverhuur, dan kun je de onderverhuurder aansprakelijk stellen. In sommige gevallen heb je zelfs recht op een schadevergoeding.

  Dit onderstreept het belang van een goed begrip van je rechten en plichten als onderhuurder, en benadrukt de noodzaak van juridisch advies in complexe huursituaties.

  advocaat met een client aan zijn bureau

  Boetes voor illegale onderhuur

  Type Overtreding

  Maximale Boete

  Illegale onderverhuur sociale huurwoningen

  € 83.000

  Bestuurlijke boete voor herhaaldelijke overtredingen

  € 83.000

  Boetes in huurcontracten

  € 5.000

  Boetes voor eigenaren en huurders (bijv. via Airbnb)

  € 20.500

  Dagelijkse boetes voor voortdurende verboden onderverhuur

  € 2.500 + € 50 per dag

   

  Als je overweegt een woning te huren of te onderverhuren, is het essentieel om proactief maatregelen te nemen om jezelf te beschermen tegen de valkuilen van illegale onderverhuur. Hier zijn enkele cruciale stappen die je kunt nemen.

  1. Controleer het Huurcontract: Bestudeer je huurcontract zorgvuldig. Zoek naar clausules die onderverhuur toestaan of verbieden en let op eventuele voorwaarden of beperkingen.
  2. Vraag om Toestemming: Als je een woning wilt onderverhuren, zorg er dan voor dat je expliciete toestemming krijgt van de hoofdverhuurder. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd om eventuele misverstanden of juridische problemen in de toekomst te voorkomen.
  3. Ken je Rechten en Plichten: Als potentiële onderhuurder is het belangrijk om je rechten en plichten te kennen. Informeer jezelf over de lokale huurwetgeving en de specifieke regels die van toepassing zijn op jouw situatie.
  4. Voer een Achtergrondcheck uit: Doe onderzoek naar de verhuurder of hoofdhuurder. Controleer of deze betrouwbaar is en geen geschiedenis heeft van illegale onderverhuurpraktijken.
  5. Zoek Juridisch Advies: Als je twijfelt over de legaliteit van een onderhuurovereenkomst, of als je gewoon zeker wilt zijn van je zaak, kan het raadzaam zijn om juridisch advies in te winnen van een expert op het gebied van huurrecht.

  We hopen dat deze blog je waardevolle inzichten heeft gegeven in de complexe wereld van onderverhuur en de huurmarkt in Nederland. Kennis is macht, vooral als het gaat om het maken van geïnformeerde keuzes in je huurervaringen. 

  Klik op de knop hieronder om toegang te krijgen tot onze kennisbank en ontdek de antwoorden op al je huurgerelateerde vragen.

  Huurstunt Kennisbank

  Terug naar het overzicht