Energielabel

Een energielabel verwijst naar het energieprestatiecertificaat (EPC) dat vereist is voor woningen. Het EPC-label geeft aan hoe energiezuinig de woning is en is bedoeld om huurders en potentiële kopers te informeren over de energie-efficiëntie van het gebouw.

Voorbeeld van het begrip energielabel

Toen Mark en Eva op zoek waren naar een nieuwe huurwoning, letten zij speciaal op het energielabel van de beschikbare huizen. Ze wilden graag een woning met label A omdat dit zou leiden tot lagere energiekosten. Ze vonden een mooi appartement in Lelystad met energielabel A, wat aangaf dat de woning zeer energiezuinig was. Dankzij dit energielabel wisten Mark en Eva dat hun energierekening aanzienlijk lager zou uitvallen en dat het appartement bijdroeg aan een beter milieu.

Op energie besparen zónder te verbouwen? Dat kan met deze tips!

Energierekening verlagen

Het energielabel voor huurwoningen varieert ook van A tot en met G, waarbij A staat voor een zeer energiezuinige woning en G voor een woning met een hoog energieverbruik. Een energiezuinige woning kan lagere energiekosten met zich meebrengen, wat aantrekkelijk kan zijn voor huurders die hun energierekeningen willen verlagen.

Opgesteld door een energiedeskundige

Het energielabel voor huurwoningen wordt bepaald op basis van verschillende factoren, zoals de isolatie, de verwarmings- en koelsystemen, ventilatie en het gebruik van duurzame energiebronnen. Het label wordt vaak opgesteld door een energiedeskundige die de energieprestatie van de woning beoordeelt en het label toekent op basis van de resultaten.

Belangrijke informatie voor huurders

In de context van het huren van een woning verwijst een energielabel naar een officiële beoordeling die aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Dit label is belangrijk voor zowel huurders als verhuurders om verschillende redenen:

 1. Energiezuinigheid: Het label, variërend van A (zeer energiezuinig) tot G (zeer onzuinig), geeft aan hoe goed een woning is geïsoleerd, hoe efficiënt het verwarmingssysteem is, en hoeveel energie nodig is voor verwarming, warm water, en verlichting.
 2. Informatief: Het helpt huurders om een inschatting te maken van de te verwachten energiekosten. Een woning met een hoger energielabel (A of B) zal over het algemeen lagere energiekosten hebben dan een met een lager label.
 3. Wettelijke Vereiste: In Nederland is het voor verhuurders verplicht om een geldig energielabel te hebben bij het verhuren van een woning. Bij het ontbreken hiervan kunnen zij een boete krijgen.
 4. Waarde van de Woning: Een beter energielabel kan de waarde van een woning verhogen en deze aantrekkelijker maken voor potentiële huurders.
 5. Duurzaamheid: Het label draagt bij aan het bewustzijn over duurzaam wonen en stimuleert zowel verhuurders als huurders om na te denken over energiebesparing en duurzame oplossingen.

Transparantie

Kortom, een energielabel is een belangrijk instrument dat transparantie biedt over de energieprestaties van een woning, wat bijdraagt aan de besluitvorming bij het huren van een huis en het stimuleren van energiezuinigheid.

Energielabel voor en na 2015

Sinds 2015 heeft iedere woning een voorlopig energielabel gekregen, waardoor ieder gebouw geïndexeerd is. Dit label is gebaseerd op het bouwjaar van de woning en hoeft dus geen representatief beeld te geven van het daadwerkelijke label. Voor 2015 kon men woningen ook indexeren, maar dat gebeurde toen door middel van de veel ingewikkeldere Energie-Index. De overheid besloot dit later aan te passen door te controleren op 10 belangrijke onderdelen. Deze onderdelen zijn:

 1. Woningtype
 2. Bouwperiode
 3. Woonoppervlak
 4. Woon- en slaapruimte
 5. Gevelisolatie
 6. Dakisolatie
 7. Vloerisolatie
 8. Aparte warmtevoorziening
 9. Zonne-energie
 10. Ventilatie

De kosten voor het aanvragen kosten nu ongeveer twee euro, terwijl de Energie-Index (Ei) tussen de 180 en 400 euro kostte. Helaas hadden veel woningbouwverenigingen huurwoningen al geïndexeerd volgens het oude principe. Deze indexering wordt hierdoor voor die woningen nog wel geaccepteerd. De energie-index werkt met verschillende klassen die gaan van minder dan 0,60 tot meer dan 2,70. Elke klasse heeft een eigen letter en op die manier kun je zien hoe zuinig de woning is.

Lees ook eensEnergie besparen: tips om je huis energiezuinig te maken.

Huren met energielabel

Als een woning verhuurd wordt, is het de taak van de verhuurder om een energielabel te overleggen. Dit energielabel kan op drie verschillende manieren gegeven worden, namelijk:

 • Een energielabel van minder dan tien jaar oud
 • Een label volgens de energie-Index op basis van feitelijke energiezuinigheid
 • Een label volgens de energie-index op basis van bouwjaar

Het is van belang dat je weet wat het energielabel van de huurwoning is, omdat hier huurpunten uit voortvloeien. Op basis van die punten wordt de huurprijs bepaald. Klopt het label niet bij de huurprijs, dan kun je hier als huurder tegen in beroep gaan door naar de Huurcommissie te stappen. In sommige gevallen kun je dan een huurverlaging afdwingen.


Veelgestelde vragen over energielabels

Meer weten? Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over energielabels.

Wat is energielabel A++++?

Energielabel A++++ is een aanduiding die gebruikt wordt om aan te geven dat een gebouw extreem energiezuinig is, vaak verder dan de standaard A-label eisen. Deze aanduiding is echter niet officieel erkend in het standaard Nederlandse energielabelsysteem. Het wordt soms informeel gebruikt om zeer duurzame of energieneutrale gebouwen te beschrijven, zoals passiefhuizen of gebouwen die meer energie opwekken dan ze verbruiken.

Wat zijn de huidige energielabels?

De huidige energielabels in Nederland lopen van A tot en met G, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst. Deze labels geven een indicatie van de energie-efficiëntie van een woning, gebaseerd op factoren zoals isolatie, verwarmingssystemen en zonne-energie.

Welk energielabel moet een huis hebben?

Er is geen wettelijke eis voor een specifiek energielabel dat een huis moet hebben, maar bij de verkoop of verhuur van een woning is het verplicht om een geldig energielabel te hebben. Hoe energiezuiniger het huis, hoe beter het label. Dit heeft vaak een positief effect op de waarde en aantrekkelijkheid van het huis.

Hoe bepaal ik het energielabel van mijn huis?

Het energielabel van een huis kan bepaald worden door een erkend energieadviseur. Deze expert komt langs, inspecteert de woning, en beoordeelt diverse aspecten zoals isolatie, type glas, verwarmingssystemen, en het gebruik van duurzame energie. Op basis van deze beoordeling wordt een energielabel toegekend. Je kunt ook een voorlopig energielabel online bekijken via de website van de Rijksoverheid, maar voor een officieel label is een bezoek van een energieadviseur nodig.