Middenhuur

Onder middenhuur worden de gezamenlijke woningen in het middensegment verstaan, waarvan de toewijzing niet plaatsvindt door woningcorporaties. Middenhuur is dan ook een term die wordt gebruikt voor huurwoningen in de vrije sector huur. Middenhuurwoningen zijn een belangrijk onderdeel van de woningmarkt.

Voorbeeld van het begrip ''middenhuur''

Jasper en Sanne, beiden jonge professionals in de gezondheidszorg, zoeken samen naar een nieuw thuis in het centrum van Eindhoven. Door hun gezamenlijke inkomen vallen ze net buiten de grens voor sociale huur, maar vinden de prijzen van de meeste vrije sector woningen te hoog voor hun budget. Na enkele bezichtigingen vinden ze een prachtig appartement dat binnen hun budget past en besluiten ze hun eerste gezamenlijke woning te huren in het middenhuursegment.

Voor wie is middenhuur?

Middenhuurwoningen zijn bedoeld voor huurders die inkomen te hoog hebben om in aanmerking te komen voor sociale huurwoningen, maar die tegelijkertijd moeite hebben om te voldoen aan de hoge huurprijzen van de vrije sector. Dit segment richt zich vaak op mensen met een middeninkomen, zoals starters op de woningmarkt, jonge professionals of gezinnen.

Het aantal middenhuurwoningen is drastisch afgenomen. Om dit probleem op te lossen worden veel vrijesectorwoningen goedkoper in 2024.

Waarom is middenhuur belangrijk?

Het concept van middenhuur is in Nederland steeds belangrijker geworden vanwege de groeiende kloof tussen de sociale huur- en vrije sector huurprijzen. Het aanbieden van meer betaalbare huurwoningen in het middenhuursegment wordt beschouwd als een manier om de woningmarkt toegankelijker te maken voor een bredere groep mensen en scheefwonen te voorkomen.

Hoe wordt middenhuur gestimuleerd?

Middenhuur wordt gestimuleerd door de overheid, woningcorporaties en investeerders. Zo worden er bijvoorbeeld subsidies verstrekt voor de bouw van middenhuurwoningen en worden er afspraken gemaakt tussen gemeenten en ontwikkelaars over het bouwen van middenhuurwoningen. Ook worden er steeds meer samenwerkingsverbanden gesloten tussen woningcorporaties en investeerders om meer betaalbare huurwoningen te realiseren.

Lees ook: Overheid wil zeggenschap over het bouwen van huurwoningen