WWS? 

Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) is een systeem in Nederland dat wordt gebruikt om de maximale huurprijs van een huurwoning te bepalen. Het is bedoeld om een objectieve maatstaf te bieden voor het bepalen van een redelijke huurprijs. Het systeem is gebaseerd op verschillende kenmerken van de woning, zoals de oppervlakte, het aantal kamers, de voorzieningen, de energiezuinigheid, de buurtkenmerken en andere specifieke aspecten.

Aan de hand van het Woningwaarderingsstelsel worden punten toegekend aan deze verschillende kenmerken. Elk kenmerk heeft een bepaalde puntwaarde. De totale punten van een woning bepalen de maximale huurprijs die gevraagd mag worden. Hoe hoger het aantal punten, des te hoger de maximale huurprijs.

Het Woningwaarderingsstelsel wordt onder andere gebruikt bij de bepaling van de huurprijs van sociale huurwoningen en kan ook van invloed zijn op de huurprijs van particuliere huurwoningen. Het is een belangrijk instrument om te zorgen voor een redelijke huurprijs en het waarborgen van de betaalbaarheid van huurwoningen in Nederland.

Hoe werkt het puntenstelsel?

Het puntenstelsel is ingevoerd voor drie typen huurwoningen:

Aan de hand van de verschillende typen zijn waarderingspunten bedacht die de kwaliteit van de woonruimte bepalen. Voor elk beoordelingsonderdeel kunnen een hoeveelheid punten worden toegekend. Als een woning meer punten krijgt, betekent dit automatisch dat er een hogere huurprijs gevraagd kan worden voor de woonruimte. Het puntenaantal geeft altijd een maximale huurprijs aan. Het is dan niet toegestaan om meer huur te vragen dan dat maximumbedrag. Echter, het is wel toegestaan om een lager bedrag te vragen. Dit is aan de verhuurder zelf. Naast een maximale huurprijs, is er ook een maximale huurverhoging gebonden aan woningen die onder het puntenstelsel vallen.

Wanneer valt een woning niet onder het Woningwaarderingsstelsel?

Een woning valt buiten de maximale huurprijsberekening via WWS als de woning bij aanvang een huurprijs heeft die hoger is dan de liberalisatiegrens. In dat geval is het aan de verhuurder om de huurprijs te bepalen.

Twijfel over huurprijs?

Twijfel jij over de huurprijs van je woning en klopt jouw puntenberekening niet bij de huurprijs die de verhuurder hanteert? Je kunt in die gevallen vragen om een huurverlaging. Mocht de verhuurder niet in meegaan, dan kun je de Huurcommissie inschakelen. Die commissie zal dan op een onafhankelijke wijze vaststellen of jij inderdaad te veel huur betaald voor de woning.