Huisbaas

Een huisbaas is een persoon of entiteit die een woning of gebouw bezit en verhuurt aan anderen, ook wel huurders genoemd. De huisbaas is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het verhuurde pand. Dit omvat taken zoals het innen van huur, het zorgen voor reparaties en onderhoud, en het naleven van de wet- en regelgeving met betrekking tot huurwoningen.

De huisbaas heeft de juridische eigendom van het pand en verleent het recht aan de huurders om het te bewonen in ruil voor het betalen van huur. Huisbazen kunnen individuen zijn die één of meerdere huurwoningen bezitten, maar ze kunnen ook vastgoedbedrijven, woningcorporaties of andere organisaties zijn die woningen verhuren.

Verantwoordelijk voor het pand

Zoals hierboven ook al genoemd werd, is de huisbaas degene die het pand verhuurt. Diegene is daardoor ook verantwoordelijk voor belangrijke zaken in en om het pand. Denk hierbij aan reparaties en ander onderhoud. Aangezien een huisbaas een particuliere verhuurder is, is het van belang dat je je rechten en plichten goed laat vastleggen in het huurcontract. Laat bijvoorbeeld precies vastleggen wat de huurprijs van jouw kamer is en welke kosten hier nog bijkomen. Ook is het van belang dat je laat vastleggen in het huurcontract wat de verantwoordelijkheid van de huisbaas is en wat niet. Op die manier kan je hem of haar altijd wijzen op de plichten, zoals ze vastgelegd zijn in het contract. Als je de huisbaas op iets wil wijzen, zorg er dan voor dat je dit altijd per mail, WhatsApp of brief doet. Mocht er dan overgegaan worden tot juridische procedure heb je bewijs van afspraken en dergelijke.

Rechten van de huurder

Als huurder heb je bepaalde rechten. Zo word je beschermd door de huurbescherming, wat betekent dat de huisbaas jou niet zomaar het huis uit mag zetten. Daarbij heb je ook het recht op privacy. Een huisbaas mag dus nooit zomaar zonder toestemming jouw kamer, studio of appartement betreden en jij moet op elk moment toegang hebben tot je eigen kamer en de voorzieningen die daarbij horen. De huurbaas mag jou dus nooit en te nimmer de toegang tot je kamer ontzeggen en moet ervoor zorgen dat het huis begaanbaar blijft door het uitvoeren van grote reparaties en onderhoud.

Rechten van huisbaas

Uiteraard heeft ook de huisbaas enkele rechten. Zo heeft hij recht op het verschuldigde bedrag aan huur. Het is de plicht van de huurder om dit bedrag altijd op tijd te voldoen. Daarbij heeft hij er ook recht op dat de huurder klein onderhoud zelf doet. Denk hierbij aan zaken die niet heel veel geld kosten en die relatief makkelijk uit te voeren zijn. Dit kan het ontstoppen van de wc zijn en het lappen van de ramen. Tot slot heeft de huisbaas het recht dat de huurder de woning schadeloos achterlaat en dat de huurder zich tijdens de huurperiode goed gedraagt.