Huisbaas

Een huisbaas (of verhuurder) is een persoon die een of meerdere huurwoningen of gebouwen bezit en verhuurt aan anderen, ook wel huurders genoemd. De huisbaas is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het verhuurde pand. Dit omvat taken zoals het innen van huur, het zorgen voor reparaties en groot onderhoud, en het naleven van de wet- en regelgeving met betrekking tot huurwoningen.

Voorbeeld van het begrip ''huisbaas''

Mevrouw Jansen heeft een tweede huis in het centrum van Amsterdam. Omdat ze zelf in Utrecht woont, besluit ze deze woning te verhuren als studentenwoning. Hiermee wordt Mevrouw Jansen de huisbaas van deze studenten. Ze zorgt ervoor dat de woning in goede staat blijft, int maandelijks de huur en heeft geregeld contact met de huurders over eventuele problemen of wensen.

Wanneer mag een verhuurder een huurder uit de woning zetten? Ontdek het hier!

Contact met de huisbaas

Een huisbaas is een particuliere verhuurder. Laat dus je rechten en plichten goed vastleggen in het huurcontract. Laat bijvoorbeeld precies vastleggen wat de huurprijs van jouw kamer is en welke kosten hier nog bijkomen. Laat ook vastleggen wat de verantwoordelijkheid van de huisbaas is en wat niet. Zo kan je de huisbaas altijd wijzen op de afspraken in het contract. Contact met je huisbaas kan altijd het beste per mail, WhatsApp of brief. Zo heb je altijd bewijs van gemaakte uitspraken en afspraken.

Rechten van de huurder

Als huurder heb je bepaalde rechten. Zo word je beschermd door de huurbescherming, wat betekent dat de huisbaas jou niet zomaar het huis uit mag zetten. Daarbij heb je ook het recht op privacy. Een huisbaas mag dus nooit zomaar zonder toestemming jouw kamer, studio of appartement betreden en jij moet op elk moment toegang hebben tot je eigen kamer en de voorzieningen die daarbij horen.

Meer lezen? Mag een verhuurder jouw woning binnen zonder te vragen? Check het hier!

Rechten van huisbaas

Uiteraard heeft ook de huisbaas enkele rechten. Zo heeft hij recht op het verschuldigde bedrag aan huur. Het is de plicht van de huurder om dit bedrag altijd op tijd te voldoen. Daarbij heeft hij er ook recht op dat de huurder klein onderhoud zelf doet. Tot slot heeft de huisbaas het recht dat de huurder de woning schadeloos achterlaat en dat de huurder zich tijdens de huurperiode goed gedraagt.

Kan je huisbaas zomaar binnenkomen?

 

Nee, je huisbaas kan niet zomaar binnenkomen. In Nederland, net als in veel andere landen, hebben huurders recht op privacy in hun gehuurde woning. Dit betekent dat een huisbaas of verhuurder vooraf toestemming moet vragen en in overleg een geschikt tijdstip moet afspreken om de woning te betreden, tenzij er sprake is van een noodgeval. Dit recht is beschermd onder het huurrecht, dat de privacy van de huurder waarborgt. Onaangekondigde of ongeoorloofde binnenkomst door de huisbaas kan gezien worden als huisvredebreuk.