Sleutel in het sleutelgat

Wanneer mag een verhuurder een huurder uit de woning zetten?

14 januari 2022

Laatste update: 25 maart 2024

De regelgeving bij het opzeggen van huur is soms lastig en bevat enkele uitzonderingen. Zo verschillen deze regels tussen zowel huurder als verhuurder. In dit artikel lees je alles over het (ver)huren van woningen en het beëindigen ervan.

Inhoudsopgave

  Huurder een woning zetten

  Het proces om een huurder uit te zetten kan ingewikkeld zijn en varieert sterk afhankelijk van de wetten en regels in jouw specifieke regio. Over het algemeen zijn er stappen zoals het verstrekken van een schriftelijke kennisgeving met een redelijke opzegtermijn, het mogelijk starten van een gerechtelijke uitzettingsprocedure en het inschakelen van de politie of een deurwaarder indien nodig.

  • Zorg voor een geldige reden voor uitzetting, zoals niet-betaling van huur of schending van de huurovereenkomst.
  • Geef de huurder een schriftelijke kennisgeving met vermelding van de reden voor uitzetting en, indien vereist, een opzegtermijn.
  • Start een gerechtelijke uitzettingsprocedure als de huurder niet vrijwillig vertrekt na de schriftelijke kennisgeving.
  • Volg lokale wetgeving en procedures met betrekking tot uitzetting.
  • Indien nodig, schakel de hulp van de politie of een deurwaarder in om de uitzetting uit te voeren

  Rechtzaal vol mensen

  Recht op een maand huur

  Wanneer de huurder de huur wil beëindigen, dan heeft de verhuurder nog recht op een hele maand huur na afloop van deze opzegging. Dit betekent dat je verplicht bent als huurder de huur tot het einde van de eerstvolgende kalendermaand te betalen.

  Wil je als verhuurder de huur voor de huurder beëindigen? Dan verschilt deze opzegtermijn voor hoelang de huurder in de woning verblijft. Zo bedraagt de opzegtermijn:

  • Bij minder dan één jaar: drie maanden
  • Bij meer dan één jaar: vier maanden
  • Bij meer dan twee jaar: vijf maanden
  • Bij meer dan drie jaar: zes maanden

  Lees ook: Mag je als hoofdbewoner iemand uitschrijven uit een woning? 
   

  Een huurder uit zijn woning plaatsen

  In Nederland hebben huurders recht op huurbescherming. Dit betekent dat ze niet zomaar uit hun woning gezet mogen worden. Dit kan alleen met een rechtsgeldige reden. Een huurder uitzetten bij verkoop van de woning is bijvoorbeeld niet toegestaan. Het huurcontract wordt bij verkoop van de woning overgenomen door de nieuwe verhuurder. Toch kan een verhuurder verschillende redenen hebben om de huurder uit zijn woning te zetten.

  1. Huur stoppen door overlast

  De verhuurder mag de huur beëindigen wanneer er sprake is van geluidsoverlast. Als je hier niet mee akkoord gaat als huurder, kan de verhuurder het contract alleen stoppen via de rechter. Hier moet dan bewezen worden of er sprake is van geluidsoverlast en of dit geldig genoeg is voor de opzegging.

  2. De verhuurder heeft de woning dringend zelf nodig

  De verhuurder wil de woning zelf gebruiken als woonvestiging. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de verhuurder zich in een scheiding bevindt.

  In dit geval moet de reden van de verhuurder wel zwaarder wegen dan dat van de verhuurder. Je kan bij een dergelijke bepaling als huurder niet zomaar uit de verhuurde woning worden geplaatst zonder enige vorm van bewijs.

  Maar in sommige gevallen mag een verhuurder een huurder eruit zetten voor eigen gebruik. Hij mag da het huurcontract opzeggen.

  3. Stoppen van het huren door een achterstand in huurbetaling 

  Als je als huurder je huur één of meer maanden niet betaalt mag de verhuurder de huur van de verhuurde woning beëindigen. Als je als huurder niet akkoord gaat, kan ook in dit geval opzegging alleen maar plaatsvinden via de rechter.

  4. Bouwplannen van de huurwoning

  De verhuurder bouwt op de plek van de woning iets anders. Dit moet uiteraard wel eerst worden goedgekeurd door de gemeente.

  5. De huurder is het oneens met een wijziging in het huurcontract

  Als je als huurder het niet eens bent met een wijziging in het huurcontract, mag je verhuurder de huur stopzetten. Het contract kan bijvoorbeeld worden gewijzigd na een renovatie of onderhoud, waarna een bijbehorende huurverhoging wordt gevraagd of wanneer de betaalwijze van de huur of energie en water wordt veranderd.  

  Lees ook: Wanneer mag een verhuurder borg inhouden?

  Contractbreuk door huurder

  Het is gebruikelijk om in je huurcontract een minimale woonduur vast te stellen. Meestal is dit een jaar. Er is sprake van contractbreuk wanneer de huurder de woning binnen het afgesproken minimum wil verlaten.

  In het contract is vastgelegd dat de huurder de huur voor minimaal deze periode moet betalen of tot wanneer er een nieuwe huurder is gevonden.

  In dit geval moet de verhuurder wel maximale inzet tonen om een nieuwe huurder te vinden. Bij contractbreuk kan het betekenen dat de borgsom niet dient te worden teruggestort door de verhuurder.

  Contractbreuk