Inkomensafhankelijke huurverhoging

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een specifiek beleid in de sociale huursector waarbij de huurprijs van een woning jaarlijks wordt verhoogd op basis van het inkomen van de huurder. Dit beleid is alleen van toepassing op sociale huurwoningen en is bedoeld om de huurprijzen beter af te stemmen op het inkomen van de huurder.

Voorbeeld van het begrip ''inkomensafhankelijke huurverhoging''

Lisa en Ahmed huren al enkele jaren een appartement in een sociale huurcomplex. Met de promotie van Ahmed vorig jaar is hun gezamenlijke inkomen gestegen tot boven de inkomensgrens voor hun huurcategorie. Als gevolg hiervan ontvingen ze een brief van hun woningcorporatie met de mededeling dat hun maandhuur een extra €50 per maand zal stijgen.

Doel van inkomensafhankelijke huurverhoging

Het doel van een inkomensafhankelijke huurverhoging is het bevorderen van een eerlijkere verdeling van woonlasten en het stimuleren van doorstroming op de huurmarkt om scheefwonen tegen te gaan. Door de huurprijs te koppelen aan het inkomen, wordt beoogd dat huurders met hogere inkomens meer bijdragen aan de kosten van hun woning, terwijl huurders met lagere inkomens een betaalbare huur behouden.

Lees ookWat is scheefwonen en wat kunnen de gevolgen zijn?

Werking van inkomensafhankelijke huurverhoging

De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt jaarlijks toegepast op basis van het inkomen van de huurder en geldt alleen voor sociale huurwoningen. Het inkomen van de huurder wordt vastgesteld aan de hand van gegevens van de Belastingdienst. Op basis van een inkomensgrens wordt bepaald of de huurder in aanmerking komt voor een huurverhoging en of dit €50 of €100 per maand zal zijn. Vroeger werd gewerkt met percentages, dit is in 2022 aangepast.

Als vervanging voor reguliere huurverhoging

Als je inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt dan vervangt deze de reguliere huurverhoging. Bovendien zijn er uitzonderingen voor bepaalde groepen huurders, zoals mensen met een beperking. Senioren en gezinnen worden niet meer uitgezonderd.

Gevolgen voor woningzoekenden

Het is belangrijk om bij het zoeken naar een huurwoning rekening te houden met de mogelijke huurverhogingen op basis van inkomen. Het kan verstandig zijn om de beschikbare informatie over de huurverhoging en de regels en uitzonderingen in overweging te nemen bij het maken van een keuze voor een huurwoning.