Huursubsidie/Huurtoeslag

Als jij in een sociale huurwoning woont en je hebt een laag inkomen, dan kom je in aanmerking voor huurtoeslag. Vroeger werd deze toeslag huursubsidie genoemd, maar sinds 2006 is deze toeslag van naam gewijzigd naar huurtoeslag. Wil jij graag weten of je recht hebt op deze toeslag? Hieronder vind je alle voorwaarden van deze toeslag.

Voorwaarden huurtoeslag

Als jij graag huurtoeslag wilt ontvangen, is het van belang dat je voldoet aan de door de overheid gestelde eisen. Zo is het van belang dat je inkomen niet te hoog is en dat je vermogen niet te groot is. Hoe hoog deze bedragen zijn verschilt per jaar. De Rijksoverheid stelt deze bedragen ieder jaar vast. Tevens is het van belang dat je voldoet aan deze overige voorwaarden:

  • Je bent minimaal 18 jaar oud.
  • Je betaalt zelf de huur.
  • Het betreft een zelfstandige woonruimte.
  • Je staat ingeschreven op het adres.
  • De huur is niet te hoog.

Als je voldoet aan deze voorwaarden, kun je aanspraak maken op de toeslag. Twijfel je? Op de website van de Rijksoverheid kun je en proefberekening doen. Je kunt dan je gegevens invullen, waarna je ziet of je inderdaad recht hebt op huurtoeslag.

Bijzondere situaties

Soms lijkt het alsof je niet voldoet aan de gestelde eisen. Soms gelden er speciale regels voor mensen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je vermogen te hoog is doordat je een schadevergoeding hebt ontvangen. Ook wanneer je gehandicapt bent gelden er speciale regels. Het is verstandig om goed te kijken of je recht hebt op huurtoeslag, zodat je geen geld misloopt waar je wel recht op had. Let op: blijkt achteraf dat je toch geen recht had op huurtoeslag, dan zul je het te veel ontvangen bedrag terug moeten betalen. Zorg er dus voor dat je de gegevens goed invult.