Gebrekenregeling

Een gebrekenregeling is een set afspraken in een huurcontract die bepalen hoe om te gaan met gebreken aan een huurwoning. Het is wettelijk vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek, en zorgt ervoor dat huurders het gehuurde kunnen gebruiken zoals verwacht mag worden van een goed onderhouden woning.

Voorbeeld van het begrip ''gebrekenregeling''

Stel, je huurt een bovenwoning en ontdekt een lekkend dak. Volgens de gebrekenregeling kun je van de verhuurder eisen dat hij dit repareert. Doet hij dit niet, dan mag je zelf de reparatie regelen op zijn kosten, of een vermindering van de huurprijs aanvragen.

Wie is verantwoordelijk voor welk onderhoud aan een huurwoning? Je leest het hier!

Nuttige informatie over de gebrekenregeling

Het is belangrijk om te weten dat de gebrekenregeling niet alleen zichtbare gebreken zoals lekkages omvat, maar ook zaken als geluidsoverlast of problemen met nutsvoorzieningen. Als huurder heb je het recht om in een goed onderhouden woning te wonen, ongeacht of je huurt via een woningcorporatie, een particulier, of een verhuurplatform zoals Huurstunt.

Afwijkingen gebrekenregeling

In sommige gevallen, zoals bij het huren van bedrijfsruimte, is het mogelijk om af te wijken van de standaard gebrekenregeling in het huurcontract.

Overlast van je buren? Lees dan snel deze tips!

Veelgestelde vragen over een gebrekenregeling

Hieronder vindt je een overzicht van veelgestelde vragen over een gebrekenregeling.

Wat valt onder een 'gebrek' in de gebrekenregeling?

Een gebrek is elke staat of eigenschap van de gehuurde woning die het normaal gebruik ervan belemmert, zoals een kapotte verwarming of lekkages.

Wat kan ik doen als mijn verhuurder een gebrek niet repareert?

Je kunt de verhuurder formeel in gebreke stellen en als hij dan nog steeds het gebrek niet herstelt, mag je zelf de reparatie regelen en de kosten verhalen op de verhuurder.

Mag de gebrekenregeling worden aangepast in het huurcontract?

Ja, vooral bij bedrijfsruimten kun je afwijken van de standaard regeling. Echter, bij woonruimtes is de gebrekenregeling meestal strikter en ten gunste van de huurder.

Kan ik huurvermindering krijgen als gevolg van een gebrek?

Ja, als een gebrek het woongenot significant beïnvloedt, heb je recht op een huurverlaging die overeenkomt met de ernst van het gebrek.