Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen zijn zaken die in dienst staan van het algemeen belang, zaken die ''nuttig'' zijn dus. Hieronder vallen bij een huurwoning elektriciteit, water en gas. Ook wordt er geregeld gediscussieerd of internet hier ook onder moet vallen, omdat de mensheid steeds meer afhankelijk raakt van het internet. Het verschilt echter per huurder of internet bij je nutsvoorzieningen in zit.


Wat zijn nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen zijn de basisdiensten en voorzieningen die nodig zijn voor het dagelijks functioneren en comfort in een woning of gebouw. Deze omvatten typisch:

 1. Elektriciteit: Voor verlichting, verwarming, koeling, en het aandrijven van elektrische apparaten.

 2. Gas: Gebruikt voor verwarming, koken en soms voor het verwarmen van water.

 3. Water: Schoon drinkwater is essentieel voor huishoudelijk gebruik zoals drinken, koken, schoonmaken, en persoonlijke hygiëne.

 4. Riolering en Afvalwaterbehandeling: Voor de afvoer en behandeling van gebruikt water en afvalstoffen.

 5. Afvalinzameling: Regelmatige ophaaldiensten voor huisvuil, recycling, en soms grofvuil.

In sommige contexten kunnen ook andere diensten als nutsvoorzieningen worden beschouwd, afhankelijk van de locatie en de levensstandaard, zoals:

 1. Telecommunicatie: Telefoon- en internetservices.

 2. Verwarming en Koeling: Centrale verwarming en airconditioning, vooral in grotere woongebouwen of complexen.


Wie regelt nutsvoorzieningen

Vroeger had de overheid de nutsvoorzieningen zelf in handen. Tegenwoordig zijn deze Gas-, Water-, en Lichtbedrijven steeds vaker geprivatiseerd en heerst er grote concurrentie op de verschillende markten. GWL-bedrijven proberen met stuntprijzen en hoge kortingen of extra’s de meeste nieuwe klanten naar zich toe te trekken. Dit kan voor jou als consument interessant zijn, omdat je ieder jaar zelf kan kiezen op welk aanbod van een nutsvoorziening je ingaat.

Nutsvoorzieningen in huurwoningen

Je kunt bij het huren van een huurwoning op verschillende manieren betalen voor nutsvoorzieningen. Als je wel een eigen meter hebt, maar de verhuurder de contracten regelt dan zul je betalen voor de kosten die de verhuurder maakt voor jouw verbruik. Het kan ook zo zijn dat je zelf de leveranciers voor de nutsvoorzieningen kan kiezen. In die gevallen betaal je rechtstreeks aan de leverancier zelf.

Een all-in huurprijs

Een andere mogelijkheid is dat de verhuurder kiest voor een all-in huurprijs. Dit wordt ook wel inclusief huren genoemd. Je betaalt dan geen apart bedrag voor je energie, maar een vast bedrag voor het gebruik van de gehele huurwoning inclusief GWL en servicekosten. Als je dit niet prettig vindt, kun je de verhuurder vragen de huurprijs te splitsen in kale huur, servicekosten en nutsvoorzieningen. Wil de verhuurder dit niet, dan kun je aan de Huurcommissie vragen om voor jullie de huurprijs te splitsen.


Veelgestelde vragen over Nutsvoorzieningen.

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over nutsvoorzieningen.

Wat zijn de 5 nutsvoorzieningen?

De vijf primaire nutsvoorzieningen zijn:

 • Elektriciteit
 • Gas
 • Water
 • Riolering
 • Telecommunicatie.

Wat valt onder nutsvoorziening?

Onder nutsvoorzieningen vallen diensten als water- en energielevering (elektriciteit en gas), afvalwaterafvoer (riolering), en telecommunicatiediensten zoals internet en telefoon.

Waar staat de afkorting Nuts voor?

'Nuts' is geen afkorting; het is een term die verwijst naar essentiële voorzieningen die door nutsbedrijven worden geleverd.

Waarom heet het nutsvoorzieningen?

Het heet nutsvoorzieningen omdat deze diensten van algemeen nut zijn; ze zijn essentieel voor het dagelijks leven en welzijn van de samenleving.