Voorschot op servicekosten

Een voorschot op servicekosten is het bedrag dat je als huurder maandelijks naast je kale huur betaalt. Deze kosten zijn bedoeld voor services zoals onderhoud, schoonmaak en afvalverwijdering in en rond het gebouw. Dit voorschot is een schatting van de werkelijke kosten, die aan het eind van het jaar verrekend worden.

Voorbeeld

Stel, je huurt een benedenwoning. Naast de kale huur betaal je maandelijks €50 als voorschot op servicekosten. Aan het eind van het jaar blijken de werkelijke kosten €600 te zijn. Omdat je al €600 (12 x €50) hebt betaald, hoef je niets bij te betalen. Als de kosten lager uitvallen, krijg je het verschil terug.

LeestipMet deze kosten moet jij rekening houden bij het huren!

Maandelijkse servicekosten bij huren zijn altijd een voorschot

De servicekosten die je naast je huur maandelijks betaald, zijn altijd een voorschot. Het is van tevoren namelijk niet vast te stellen hoe hoog deze kosten uit gaan vallen. De hoogte van het voorschot op deze kosten wordt door de verhuurder vastgesteld. Dit bedrag is vaak ongeveer 10% van de totale huurprijs.

Servicekostenafrekening

Aan het eind van elk jaar is de verhuurder verplicht om een gespecificeerde afrekening te verstrekken. Deze afrekening moet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar aan de huurder worden overhandigd.

Bezwaar afrekening servicekosten

Als huurder heb je het recht om bezwaar te maken als je het niet eens bent met de afrekening van de servicekosten. Je kunt dit bezwaar eerst bij de verhuurder indienen. Mocht dit geen oplossing bieden, dan staat het je vrij om een stap verder te gaan en de zaak voor te leggen aan de Huurcommissie of het Juridisch Loket.

Meer weten? Dit zijn jouw rechten en plichten als huurder

Veelgestelde vragen over het voorschot op servicekosten

Hieronder vindt je een overzicht van veelgestelde vragen over het voorschot op servicekosten.

Wat valt onder servicekosten?

Servicekosten omvatten onderhoud, schoonmaak, afvalverwijdering en soms ook nutsvoorzieningen.

Wat als de servicekosten hoger zijn dan het voorschot?

Dan moet je het verschil bijbetalen. Is het lager, dan krijg je het verschil terug.

Hoe wordt het voorschot bepaald?

De verhuurder stelt dit vast, vaak is dit ongeveer 10% van de kale huurprijs.

Wat als ik het niet eens ben met de afrekening?

Je kunt eerst bezwaar maken bij je verhuurder. Helpt dit niet, dan kun je naar de Huurcommissie stappen.