Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een formele schriftelijke aanmaning die je verstuurt wanneer iemand zijn verplichtingen niet nakomt. In de context van huren betekent dit vaak dat een huurder of verhuurder tekortschiet in zijn of haar verantwoordelijkheden, zoals het betalen van huur of het onderhouden van de woning. De ingebrekestelling dient als laatste kans om de afspraken alsnog na te komen, voordat er juridische stappen volgen.

Voorbeeld van het begrip ‘ingebrekestelling’

Stel, je bent huurder en je hebt een huurachterstand. De verhuurder stuurt je een ingebrekestelling waarin hij aangeeft dat je binnen twee weken je achterstand moet betalen. Als je dit niet doet, ben je officieel in verzuim, wat kan leiden tot juridische acties zoals een uitzettingsprocedure.

Meer weten? Wanneer mag een verhuurder een huurder uit de woning zetten?

Wanneer mag je iemand in gebreke stellen?

In het huurrecht zijn er specifieke situaties waarin zowel de huurder als de verhuurder het recht hebben om de andere partij in gebreke te stellen. Dit recht ontstaat wanneer afspraken niet worden nagekomen, zoals vastgelegd in de huurovereenkomst of wettelijk vereist.

Voor de verhuurder gelden bijvoorbeeld de volgende situaties:

  • Huurachterstand: Wanneer een huurder de huur niet (tijdig) betaalt.
  • Overtreding van huurvoorwaarden: Bijvoorbeeld bij ongeoorloofde onderverhuur of het veroorzaken van overlast.
  • Schade aan het gehuurde: Als de huurder verantwoordelijk is voor schade aan de woning en deze niet herstelt.

Voor de huurder zijn dit mogelijke redenen:

  • Gebreken aan de woning: Als de verhuurder weigert essentieel groot onderhoud uit te voeren.
  • Schending van het woongenot: Bijvoorbeeld als de verhuurder regelmatig zonder toestemming de woning betreedt.

Het belang van een ingebrekestelling

Ingebrekestelling is essentieel in het huurrecht. Het zorgt ervoor dat beide partijen, huurder en verhuurder, zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en de mogelijke consequenties bij het niet nakomen ervan. Dit kan variëren van betalingsverplichtingen tot onderhoudsverplichtingen. Zonder een ingebrekestelling kan je als verhuurder bijvoorbeeld niet overgaan tot uitzetting wegens huurachterstand.

Benieuwd naar je rechten en plichten als huurder? Duik dan snel in deze blog!

Veelgestelde vragen over ingebrekestelling

Meer weten over een ingebrekestelling? Hieronder vindt je een overzicht van veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Wanneer gebruik je een ingebrekestelling?

Je gebruikt een ingebrekestelling als iemand, zoals een huurder of verhuurder, zijn afspraken niet nakomt. Het is een formeel middel om iemand een laatste kans te geven voordat je juridische stappen onderneemt.

Hoe lang is de termijn in een ingebrekestelling?

De termijn hangt af van de situatie, maar bij huurachterstand is een veelgebruikte termijn twee weken.

Moet een ingebrekestelling altijd schriftelijk?

Ja, een ingebrekestelling moet schriftelijk zijn om juridisch geldig te zijn. Dit zorgt voor duidelijk bewijs van de communicatie. Zorg ook altijd dat je bewijs hebt van het versturen.

Wat gebeurt er als iemand niet reageert op een ingebrekestelling?

Als er geen reactie komt, is de persoon in verzuim. Dit geeft de ander het recht om juridische stappen te ondernemen, zoals het starten van een uitzettingsprocedure.