Huurprijsbescherming

Laatst bijgewerkt op: 19-4-2024

Huurprijsbescherming, niet te verwarren met huurbescherming, is een belangrijke maatregel voor huurders, vooral in de sociale sector. Het zorgt ervoor dat je als huurder bij aanvang niet te veel betaalt voor je woning en dat de huurprijs niet onredelijk stijgt. De redelijkheid van de huurprijs wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel, oftewel het puntensysteem.

Voorbeeld van het begrip huurprijsbescherming

Stel je voor, Emma en Lucas huren een appartement in Utrecht. Bij het tekenen van hun huurcontract was de huurprijs vastgesteld op €700 per maand, gebaseerd op het puntensysteem.

Na een jaar wil de verhuurder de huur verhogen naar €850. Emma en Lucas maken bezwaar en gaan naar de Huurcommissie. Na een herberekening blijkt dat de maximale redelijke huur volgens het puntensysteem eigenlijk €720 is.

Dankzij de huurprijsbescherming wordt de huurverhoging ongeldig verklaard en blijft hun huur redelijk en betaalbaar.

Betaal jij te veel huur? Duik dan snel in deze blog!

Huidige staat huurprijsbescherming en toekomstige veranderingen

Op dit moment is huurprijsbescherming vooral van toepassing op sociale huurwoningen, die een huurprijs hebben onder de liberalisatiegrens (€879,66 en 148 punten in 2024).

Voor wie geldt huurprijsbescherming niet?

Huurprijsbescherming is momenteel niet van toepassing op huurwoningen in de vrije sector, waar de huurprijzen boven de liberalisatiegrens liggen. In deze sector mogen verhuurders zelf de huurprijs bepalen, hoewel huurders binnen de eerste zes maanden van hun huurcontract de huurprijs kunnen laten toetsen bij de Huurcommissie.

De rol van de Huurcommissie

Als huurder kun je de huurprijs van je woning zelf toetsen aan het puntensysteem met de Huurprijscheck van de Huurcommissie. Vind je dat je te veel betaalt, dan kan de Huurcommissie een herberekening doen en de verhuurder mogelijk verplichten de huur te verlagen als je woning onder de liberalisatiegrens valt. Vermoed je dat je woning onder de liberalisatiegrens valt, maar is dat niet zo in 2024? Dan kun je de Huurcommissie dit laten toetsen tijdens de eerste zes maanden dat je huurcontract is ingegaan.

Meer weten over jouw rechten en plichten als huurder? Ontdek het hier!

Toekomstige veranderingen in 2024

Met de invoering van de Wet betaalbare huur in 2024 wordt huurprijsbescherming uitgebreid naar het middenhuursegment. Het doel is om huurwoningen, vooral voor mensen met een middeninkomen zoals leraren en verpleegkundigen, betaalbaarder te maken.

De versterkte huurprijsbescherming maakt het voor verhuurders verplicht om maximale huurprijzen te respecteren, met gemeenten die toezicht houden op de naleving hiervan. Dit zal naar verwachting leiden tot een gemiddelde huurverlaging van €190 voor ruim 300.000 woningen.