Borg

Borg staat voor waarborg of onderpand. Dit bedrag is ervoor bedoeld om de verhuurder te beschermen tegen schade aan het huis en het niet betalen van de huur door de huurder. De huurder betaalt deze borg bij het aangaan van het huurcontract en als alles goed verloopt en er geen schade aan de woning gemaakt is, zal de huurder dit bedrag weer terugkrijgen. Er kan voor iedere woning borg betaald worden. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een appartement, studio of kamer

Wanneer mag een verhuurder borg inhouden?

Een verhuurder mag ervan afzien om de borg terug te betalen als de huurder:

  • Schade aan de huurwoning gemaakt heeft
  • Het maandelijkse huurbedrag niet betaald heeft

Deze zaken zijn niet in de wet geregeld en de verhuurder kan dus in grote lijnen zelf bepalen hoeveel borg hij vraagt. Er is wel een maximum voor vastgesteld, dankzij eerdere uitspraken. Zo mag een verhuurder tot maximaal 3 maanden huur als borg vragen. Ook is vastgesteld dat de verhuurder verplicht is om de borgsom terug te betalen als de huurder geen schade gemaakt heeft aan de woning.  

Wat is kwitantie?

Een kwitantie is een bewijs dat er een bepaald geldbedrag is ontvangen. In dit geval is dat dus de waarborgsom die de verhuurder vraagt aan de huurder. Het is altijd verstandig om een kwitantie te vragen als je als huurder de borg betaalt. Soms woon je jaren op dezelfde plek en weet je uiteindelijk niet meer hoeveel geld je betaald hebt voor de borg van het huis. Je wilt dit volledige bedrag natuurlijk wel terug en daarom is het verstandig om een kwitantie te vragen en dit bewijs heel goed te bewaren.

Moet er rente betaald worden over de borg?

Het antwoord op deze vraag is kort: Nee, de verhuurder hoeft geen rente te betalen aan de huurder voor het inhouden van de waarborgsom. De huurder zal hetzelfde bedrag terugkrijgen als betaald is, mits er geen schade is aan het verhuurde pand dat aantoonbaar veroorzaakt is door, of onder de verantwoordelijkheid valt van de huurder.