Bankgarantie

Een bankgarantie bij het huren van een woning is een overeenkomst tussen de huurder, bank van de huurder en verhuurder. Het is een alternatief voor het betalen van een waarborgsom. Met een bankgarantie hoeft de huurder geen bedrag als waarborgsom te betalen aan de verhuurder. In plaats daarvan opent de huurder een bankgarantie bij zijn bank, waarbij de bank zich verbindt om het bedrag van de waarborgsom aan de verhuurder te betalen indien nodig. De huurder betaalt meestal een jaarlijkse premie aan de bank voor het verstrekken van deze garantie.

Wist je dat...

Vanaf 1 juli 2023 de waarborgsom voor een huurwoning niet hoger mag zijn dan maximaal twee keer de kale huur?

Voorbeeldsituatie met een bankgarantie

Stel, je wilt een woning huren waarvoor een waarborgsom van €1000 vereist is. In plaats van dit bedrag direct aan de verhuurder te geven, regel je een bankgarantie. Je bank staat nu garant voor deze €1000. Mocht je bijvoorbeeld schade aan de woning veroorzaken of de huur niet betalen, dan kan de verhuurder aanspraak maken op de bankgarantie. Hierbij zal de bank eerst controleren of de claim terecht is voordat zij het bedrag uitkeren aan de verhuurder.

Bescherming voor verhuurder en huurder

De bankgarantie biedt bescherming voor zowel de verhuurder als de huurder. Als de huurder aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt de bankgarantie niet gebruikt en blijft deze gedurende de huurperiode bij de bank. Als de huurder echter in gebreke blijft, kan de verhuurder de bankgarantie aanspreken en het bedrag van de waarborgsom ontvangen om eventuele schade of onbetaalde huur te dekken.

Contract tussen verhuurder, de huurder en de bank

Kortgezegd is een bankgarantie een contract tussen de verhuurder, de huurder en de bank. De huurder zet een afgesproken bedrag op een door de bank afgesloten bankrekening. De verhuurder kan aanspraak maken op dit bedrag als:

  • De huurder niet op tijd betaalt.
  • De huurder schade maakt aan de woning

De bank zal controleren of de claim van de verhuurder klopt. Als dat inderdaad het geval is, zal de bank het bedrag uitkeren aan de verhuurder. Na afloop van het huurcontract zal de verhuurder de originele garantie en een afstandsverklaring naar de bank of verzekeraar moeten sturen. Zodra die binnen is, zal de bank of verzekeraar de garantiestelling beëindigen en het geld vrijgeven.

LeestipHuren met een modaal inkomen in 2023

Kosten bankgarantie

Een bankgarantie is niet gratis voor de huurder. In veel gevallen vraagt de bank een percentage van het bedrag als provisie. Deze bedragen lopen uiteen, maar zijn over het algemeen tussen de een en twee procent.

Voordelen bankgarantie

De voordelen van een bankgarantie zijn dat je het geld niet rechtstreeks aan de verhuurder betaald. Je hebt dus altijd een controle-instantie tussen jou en de verhuurder in zitten. De verhuurder kan dus niet zomaar het geld houden als jij het huurcontract beëindigd. Daarbij krijg jij als huurder vaak rente over het bedrag op de rekening. De hoogte van deze rente is afhankelijk van de markt.

Nadelen bankgarantie

Het grote nadeel van de bankgarantie is dat je als huurder afhankelijk bent van de verhuurder als je het huurcontract beëindigd. De verhuurder zal het garantiebewijs en een afstandsverklaring moeten opsturen naar de bank. Wanneer hij dit doet, is volledig aan de verhuurder. Tot die tijd is het geld niet toegankelijk voor de huurder en moet de huurder het provisiebedrag blijven betalen aan de bank.

Huurwoning verkocht?

Veel huurders maken zich zorgen wat er gebeurt met de bankgarantie als de verhuurder besluit de huurwoning te verkopen. In deze situatie zou de huurder dus een nieuwe verhuurder krijgen, namelijk: degene die de huurwoning gekocht heeft. Gelukkig zijn die zorgen niet nodig, aangezien de garantiestelling gewoon meeverhuist naar de nieuwe eigenaar. Deze eigenaar is nu dus ook verantwoordelijk voor het vrijgeven van het geld als de huurovereenkomst beëindigd wordt.